Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
76 Research products, page 1 of 8

 • Publications
 • 2021-2021
 • Book
 • DK
 • Danish
 • PURE Aarhus University
 • Theses@asb

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Timmermann, Karen; Stæhr, Peter A.; Göke, Cordula; Stæhr, Sanjina Upadhyay; Erichsen, Anders;
  Publisher: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
  Country: Denmark

  Rapporten analyserer betydningen af klimaændringer siden år 1900 for det estimerede behov for reduktion i næringsstoftilførsler, som skal sikre mindst god økologisk tilstand i kystvande. Resultaterne viser, at miljømålet for klorofyl ville have været højere i et år 1900...

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Madsen, Aksel Bo; Christensen, Thomas Kjær; Madsen, Jesper; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg; Bregnballe, Thomas; Clausen, Kevin Kuhlmann; Clausen, Preben; Elmeros, Morten; Fox, Anthony David; Frederiksen, Morten; +10 more
  Publisher: Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Country: Denmark

  Denne rapport er udarbejdet på baggrund af en bestilling fra Miljøstyrelsen som en del af det faglige grundlag for Vildtforvaltningsrådets udarbejdelse af en indstilling til Miljøministeren med henblik på revision af gældende jagttider i 2022. Rapporten giver for 23 udv...

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Feld, Louise; Larsen, Martin Mørk; Jakobsen, Hans; Göke, Cordula; Koefoed Rømer, Jonas; Mohn, Christian; Hendriksen, Niels Bohse; Jensen, Annette Nygaard;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Kidmose, Ulla; Borum, Anna; Pedersen, Line; Mogensen, Lisbeth;
  Publisher: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  Country: Denmark

  Rapportens formål er at give et overblik over den nyeste danske - og internationale forskning inden for tiltag og initiativer til reduktion af madspild og fødevaretab, især i de første fire led i fødevareværdikæden: primærproduktion, industri, detailhandel og i services...

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Tønnesen, Mathilde Tønning; Bech-Larsen, Tino; Lähteenmäki, Liisa;
  Publisher: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  Country: Denmark

  Linket til højre henviser til rapporten i trykt format til download. Dokumentet over linket er selve leveringen til ministeriet med følgebrev.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Tomas Højgaard; Stine Gerster Johansen;
  Publisher: Alinea
  Country: Denmark
 • Restricted Danish
  Authors: 
  Videbæk, Pernille Nørgaard;
  Publisher: Aarhus Universitet
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard; Lassen, Kirsten Rotbøll;
  Publisher: Copenhagen Contemporary
  Country: Denmark

  I et team af forskellige kunstneriske og pædagogiske fagligheder har projektet JEG KAN SKABE på Copenhagen Contemporary 2021 planlagt, gennemført og evalueret et tre uger langt undervisningsforløb om æstetiske læreprocesser i en modtageklasse fra Nørrebro. Formålet med ...

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Mortensen, Frands;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Graversgaard, Morten;
  Publisher: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  Country: Denmark