Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
30 Research products, page 1 of 3

 • Publications
 • Research software
 • 2018-2022
 • Open Access
 • Review
 • Doctoral thesis
 • Danish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Dahl, Per;
  Publisher: Uppsala
  Country: Sweden
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Lindholm, Johnny F.;
  Publisher: University of Iceland, School of Humanities, Faculty of Icelandic and Comparative Cultural Studies
  Country: Iceland

  The goal of the current study is to throw light on a rather neglected part of Icelandic literary and cultural history: Imagery in early Icelandic hymn poetry. More specifically, it is an investigation into the poet Ólafur Jónsson á Söndum’s (c1560–1627) use of imagery. Martin Luther’s thoughts on language and use of linguistic figures or imagery (chapter 4) are taken as a starting point for the analysis. With this historical point of departure the aim is twofold: firstly to provide an account of the theology of Ólafur Jónsson as seen through the imagery. Secondly, to gain knowledge of how the imagery contributes to the effect of the poems. Chapters 2 and 3 serve as an introduction to the main study by adressing the cultural and historical context of the authorship of Ólafur Jónsson, leading the reader to the main subject of the dissertation. These two chapters contain a thorough description of the historical settings of the authorship with special emphasis on the cultural and educational structures in play. The poet himself is presented to the reader with a short biography. An overview over the transmission of his work is given, along with a short outline of the poetry as it appears in the material. This is followed by a theological examination of imagery in chapter 5. The examination is limited to the imagery from four specific, but theologically very central topics: the anthropology, the idea of God, the understanding of salvation and the powers of evil. The imagery excerpted from the corpus of song texts is discussed in detail based on relevant parts of the theology of Martin Luther as found in his most central writing. In chapter 6, the material is examined in three different ways, showing the imagery in interaction with the reader. In the first section, three verses from an exegetic song on Luke vii. 36–50 are discussed in some detail. The following section presents an analysis of Ólafur’s use of images from the realm of nature. The chapter concludes with an analysis of the imagery of a whole song text. The dissertation also contains text and translation into Danish of two central song texts, Sjálfur Guð, drottinn sannleikans and Sterkur himnanna stýrir, as well as a textual edition of the biography of Ólafur Jónsson by the reverend Magnús Snæbjarnarson. Helsta markmið þessa rannsóknarverkefnis er að varpa ljósi á lítt kannað svið íslenskrar bókmennta- og menningarsögu: myndmál í elsta sálmakveðskap á íslensku, nánar tiltekið notkun myndmáls í kveðskap vestfirska skáldsins sr. Ólafs Jónssonar á Söndum (um 1560–1627). Rannsóknin tekur formlega mið af (4. kafli) hugmyndum Marteins Lúthers um tungumálið og myndrænt tungutak. Á þeim sögulega grunni er tilgangurinn fyrst og fremst (A) að varpa ljósi á hvernig skáldið tjáir guðfræði sína með myndrænu orðalagi og ennfremur (B) að kanna hvernig myndmálið á þátt í að auka áhrifamátt skáldskaparins. Til að leggja grunn að rannsókninnni er í 2. og 3. kafla gerð grein fyrir hinu menningarlega og sögulega samhengi sem leiðir lesandann að efninu sem tekið er fyrir í köflunum sem á eftir fara. Lýst er þeirri menntun sem Ólafur Jónsson hlaut og þeim menningarlega bakgrunni sem hann lifði og hrærðist í. Æviferill hans er rakinn og gefið er yfirlit yfir varðveislu verka hans í handritum og loks fjallað almennt um það sem helst einkennir þann kveðskap sem tekinn er fyrir í ritgerðinni. Til að svara fyrri spurningunni (A) sem rædd er í 5. kafla er efnið takmarkað við nokkur guðfræðileg meginatriði: mannskilninginn, guðshugtakið, hjálpræðiskenninguna, og loks hin illu öfl. Þessi atriði eru tekin til athugunar lið fyrir lið út frá samsvarandi þáttum í guðfræði Lúthers eins og hún birtist í nokkrum helstu ritum hans. Seinni spurningunni (B) er reynt að svara í 6. kafla með því að nálgast efnið á annan hátt í þeim tilgangi að sýna hvernig myndmálið virkar á viðtakandann. Þannig er í fyrsta lagi fjallað um hvernig Ólafur Jónsson notar þrjú mjög myndræn erindi til að leggja áherslu á meginatriði í einum sálmi, því næst er fjallað um hvernig náttúran er notuð á myndrænan hátt í þeim sálmum sem hér eru teknir fyrir. Og að lokum er gerð nákvæm grein fyrir notkun myndmáls í einum ákveðnum sálmi. Ritgerðinni fylgir að auki texti og þýðing á tveimur sálmum eftir Ólaf Jónsson, Sjálfur Guð, drottinn sannleikans og Sterkur himnanna stýrir; svo og kaflar úr æviágripi skáldsins eftir sr. Magnús Snæbjarnarson. Rannsóknasjóður Háskóla Íslands, Union Evangelischer Kirchen (under Evangelische Kirche in Deutschland).

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Wienberg, Jes;
  Publisher: Jysk Arkæologisk Selskab
  Country: Sweden
 • Publication . Review . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Rattenborg, Rune;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi
  Country: Sweden

  Titele in WoS: The metropolises of the Middle East

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Pata, Uğur Korkut;
  Publisher: Unpublished

  Günümüzde sera gazı sürdürülebilir büyüme hedefleri önünde önemli bir engel olarak yer almaktadır. Sera gazı salımındaki artış buzulları eritmekte, ozon tabakası inceltmekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca bu salımdaki artış küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi zorlu doğal olaylara sebebiyet vermektedir. Karbon salımı, sera gazının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle karbon salımını etkileyen farktörlerin belirlenmesi ve bu salımın azaltılması için gerekli adımların atılması tüm dünya için önem arz etmektedir. Ekonomik büyüme karbon salımını arttıran en önemli etken olarak görülmektedir. Ekonomik büyüme ve karbon salımı arasındaki ilişkiler çevresel Kuznets eğrisi hipotezi ile test edilmektedir. Bu hipotez; iki değişken arasında ilk önce artan, daha sonra ise azalan ters U-şeklinde bir ilişki olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışma, Türkiye'de finansal gelişme, kentleşme, sanayileşme, reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH), petrol, kömür, elektrik, hidro, toplam, birincil, fosil, yenilenebilir ve alternatif enerji tüketiminin karbon salımına etkilerinin çevresel Kuznets eğrisi çevçevesinde incelenmesini amaçlamaktadır. Her bir enerji tüketimi değişkeni için ayrı modeller kurulmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılında veri hesaplama yöntemini değiştirmiştir. Bu nedenle çalışmada 1971-2013 ve 1971-2014 olmak üzere iki farklı dönem aralığı ARDL, sınır testi yaklaşımı ile incelenmiştir.Sınır testinin sonuçları, analize dahil edilen değişkenlerin eşbütünleşik olduğunu belirtmektedir. İlk veri seti için uzun dönem sonuçları ise reel GSYİH, finansal gelişme, kentleşme, sanayileşme, petrol, kömür, birincil, toplam ve fosil yakıt kaynaklı enerji tüketiminin karbon salımı üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bulgulara ek olarak hidro enerji bu salımı azaltmaktadır. Çevre kirliliğinin azalmaya başlayacağı dönüm noktası aralığı 11.499-22.576$ olarak belirlenmiştir. Dönüm noktaları analiz döneminin dışında yer almaktadır. Bu bulgular Türkiye'de ilerleyen yıllarda dönüm noktasındaki kişi başına düşen GSYİH düzeyine ulaşıldığında, karbon salımının azalmaya başlayacağını göstermektedir. Sanayileşme değişkeni haricinde ikinci veri seti için de benzer bulgular elde edilmiştir. Today, the increase in greenhouse gas emissions is a major obstacle to sustainable growth targets. The increase in greenhouse gas emissions causes the melting of glaciers, thinning of the ozone layer and the danger of human health. In addition, this emission can lead to difficult natural events such as global warming and climate change. Carbon emissions are responsible for the majority of greenhouse gas emissions. For this reason, it is important for the whole world to determine the factors that affect carbon emissions and take the necessary steps to reduce this emission. Economic growth is seen as the most important factor that increases carbon emissions. The relationships between economic growth and carbon emissions are examined by the environmental Kuznets curve hypothesis. This hypothesis states that there is an increasing and then a decreasing inverse U-shaped relationship between the two variables. The aim of this study is to investigate the effects of financial development, urbanization, industrialization, the real gross domestic product (GDP), oil, coal, electricity, hydro, total, primary, fossil, renewable and alternative energy consumption on carbon emissions based on the environmental Kuznets curve hypothesis in Turkey. Separate models have been established for each energy consumption variable. Turkish Statistical Institute changed the data calculation method in 2016. Therefore, two different period; 1971-2013 and 1971-2014 are examined by using the ARDL bounds testing approach in this empirical work. The results of the bounds test indicate that all variables included in the analysis are cointegrated. The long run results show that the real GDP growth, financial development, urbanization, industrialization, oil, coal primary, total and fossil energy consumption have positive and significant effect on carbon emissions for the first dataset. In addition, hydro energy consumption reduces these emissions. The turning points that environmental pollution will begin to decrease are determined between 11.499-22.576$ which outside the sample period. These findings indicate that Turkey's carbon emissions will begin to decline when the country reached the reel GDP per capita level at the turning points in the following years. Similar results are obtained for the second data set, except for the industrialization variable. Consequently, it has been determined that environmental Kuznets curve hypothesis is valid for both data sets in Turkey and this stuation does not change with the energy consumption types. 253

 • Publication . Review . 2018
  Open Access Danish
  Authors: 
  Paasch, Jesper M.;
  Publisher: Högskolan i Gävle, Samhällsbyggnad, GIS

  Målet med bogen er att give et overblik samt eksempler på forskellige eksisterende juridiske og tekniske løsninger i forbindelse med tredimensionel ejendomsdannelse, registrering, forvaltning og visualisering, tx ejerlejligheder.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  van der Liet, H.;
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Wienberg, Jes;
  Publisher: Jysk Arkæologisk Selskab
  Country: Sweden

  Fakultetsopposition på Jakob Kieffer-Olsens doktorsavhandling "Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark" (2018)

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Hansen, Per Krogh;
  Publisher: Uppsala
  Country: Sweden
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Madsen, Kasper Lasthein;

  I denne afhandling undersøger jeg, hvordan bevægelse kan integreres i undervisningen i folkeskolen i Danmark. Afhandlingen bidrager til et internationalt forskningsfelt, hvor bevægelse integreret i undervisningen betegnes Movement Integration (MI). Afhandlingen omfatter teoretiske og empiriske undersøgelser, der bidrager til at udvikle en didaktisk teori for MI. Teorien sigter på at imødekomme lærernes ønske om at integrere bevægelse i undervisningen, så det stemmer overens med almendidaktiske overvejelser om bl.a. faglige mål og undervisningsmetoder. Desuden bidrager teorien til at nuancere forskningsfeltets forståelse af, hvordan bevægelse kan bidrage til elevernes erkendelse. Afhandlingen indeholder en dannelsesteorretisk analyse, som undersøger, hvilke dannelsesteorier, der ligger bag MI, og hvilke pædagogiske implikationer det har. En del af forskningen i MI sigter på at undersøge, hvordan fysisk aktivitet kan fremme kognitive processer og dermed effektivisere elevernes læring. Udformningen af MI er bl.a. styret af fysiologiske parametre som intensitet og koordinative bevægelser. Denne tilgang knytter an til formal dannelse, hvor dannelse handler om at udvikle elevernes evner til at lære. Undervisning i folkeskolen har imidlertid også et almendannende sigte, hvor eleverne skal udvikle evnen til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Som kontrast til formal dannelse inddrager jeg derfor teorien om kategorial dannelse i analysen. Det medfører, at MI udformes af overvejelser om faglige mål og undervisningsmetoder. Afhandlingen rummer desuden en empirisk undersøgelse udformet som aktionsforskning. Gennem cyklusser med praktiske eksperimenter og kritiske refleksioner har lærere på fire danske skoler i samarbejde med mig udviklet en konkret didaktisk model, der omfatter seks handlingsorienterede kropspraksisser: mime, dramatisere, gestikulere, forme, imitere og sanse. Den didaktiske model er informeret af en handlingsorienteret og kropslig kognitionsteori (enactivist, embodied cognition), som betoner en dynamisk sammenhæng mellem hjerne, krop og omgivelser. Dette indebærer, at de kognitive processer er influeret af sansemotoriske, affektive og intersubjektive erfaringer. De handlingsorienterede kropspraksisser integreres i undervisningen, således at de bidrager med en mangfoldighed af erfaringer, som understøtter elevernes erkendelse. Det dannelsesteoretiske fundament og den didaktiske model fører frem til afhandlingens forskningsresultat, der består af den didaktiske teori: Enactive Movement Integration (EMI).

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.