Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
279 Research products, page 1 of 28

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Open Access
 • Polish
 • “Lituanistika”, International Research Database

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Polish
  Authors: 
  Ostrowski, Norbert;

  Straipsnyje aptariama kelių lietuvių kalbos priešdėlinių veiksmažodžių (su-bradžióti, iš-skìlti, at-vérti / už-vérti , iš-réikšti, ap-àkti) daryba ir kaita bei jų sąsajos su paprastaisiais veiksmažodžiais (bradžióti, skìlti, vérti, réikšti, àkti). Abiems formoms būdinga...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Sawaniewska-Mochowa, Zofia;

  The article introduces the interesting, albeit controversial, figure of Maciej Wołonczewski (Motiejus Valančius), an important member of the nineteenth-century clergy, and his Polish-language legacy. The bishop of Samogitia’s "Domestic Notes" document persecutions of th...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Zavadzka, Alina;

  Vilniaus (Verkių) Kalvarijos – tai šventoji vieta, kur dešimtis, net šimtus kilometrų maldininkai eidavo pėsti, kad galėtų pakartoti Kristaus Kryžiaus kelią ir taip patirti begalinę Dievo palaimą. Kryžiaus kelią XVII a. įsteigė vyskupas Jurgis Bialozaras. Šiandien Vilni...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Kulik, Irena;

  Straipsnyje pateikiama antroponimijos apybraiža, remiantis antkapinių užrašų medžiaga iš dviejų parapijos kapinių, esančių maždaug 700 km atstumu viena nuo kitos. Vienos iš jų yra prie Parudaminio kaimo, esančio 20 km į pietus nuo Vilniaus (Vilniaus krašte). Kitos - Liu...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Mariani, Andrea;

  This article analyzes the material culture of the Jesuits in Vilnius during the second half of the eighteenth century. Based on the manuscript inventories of Jesuit houses issued after the suppression of the Society of Jesus in 1773, the author examines the furniture an...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Jusupović, Monika;

  The article concentrate on the issues concerned local matters, like self-governments for example regular elections of district officials, presence of the Russian troops and destruction made by them, matters of towns, particularly position and profits of Kaunas. The most...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Błaszczyk, Grzegorz;

  The article constitutes an analysis of the publication of Lithuanian historians from the years 1988–2009 and the hitherto unpublished Encyclopedia of the Grand Duchy of Lithuania. The Union of Horodlo was not the subject of separate research; it was incorporated into di...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Geben, Kinga;

  Straipsnio tikslas - atskleisti Lietuvos lenkų etninės mažumos moksleivių bendrinės lenkų kalbos mokymosi sunkumus. Straipsnis siekia atkreipti dėmesį į rusų, lietuvių ir baltarusių kalbų įtaką lenkų kalbai Lietuvoje, nes dėl jos pasitaiko daug klaidų sakytinėje, o kai ...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Kowalczuk, Urszula;

  Straipsnio objektas - Vilniaus universiteto istorijai skirti darbai, sukurti XX amžiaus pirmuosius du dešimtmečius kultūros istoriko Ludwiko Janowskio (1878-1921), kurio veikla buvo siejama su Kijevo ir Krokuvos mokslo bendruomenėmis, o 1919-1921 m. buvo Vilniaus Stepon...

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Witczak, Krzysztof Tomasz;

  The interpretation of Tocharian A pratri ‘brothers’ is highly controversial. Some re-searchers interpret it as the nominative dual of the East Tocharian noun pracar (m.) ‘brother’ (= Toch. B procer), others as an irregular form of the nominative plural, and yet others s...