Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,143 Research products, page 1 of 115

 • Publications
 • Other research products
 • Book
 • Danish
 • Theses@asb

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Agervold, Mogens;
  Publisher: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet & CASA
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Flengmark, Poul Kristiansen; Deleuran, Lise Christina; Jørgensen, Johannes Ravn;
  Publisher: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Hedegaard-Sørensen, Lotte;
  Publisher: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Allerup, Peter; Hetmar, Vibeke; Ringsmose, Charlotte; Torre, André;
  Publisher: Københavns Kommune
  Country: Denmark

  Børne- og Ungdomsforvaltningen har i sit opdrag til LEKS bedt om at få undersøgt, hvad det betyder for en elev med en bestemt profil (fx en tosproget eller en pige eller en elev med lav socioøkonomisk baggrund) at gå i en klasse med et bestemt karakteristikum (fx en kl...

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Andersen, Povl Erik Rostgård;
  Publisher: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
  Country: Denmark

  Afrapportering af effektvurdering af indførelse af Elektronisk Patientmedicinering i Region Nordjylland, i Region Hovedstaden, og i Region Sjælland. Gennemført som led i et samarbejde mellem Danske Regioner, de fem regioner samt Handelshøjskolen, Aarhus Universitet fra ...

 • Restricted Danish
  Authors: 
  Bremholm, Jesper;
  Publisher: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
  Country: Denmark

  Fokus i dette studie er tekster som læringsressource i naturfagsundervisningen i udskolingen, og det involverer dermed de to fagdidaktiske forskningsfelter literacy og naturfagsdidaktik. Afsættet for studiet er tre forskningsunderbyggede problematikker som repræsenterer...

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Rasmussen, Jens; Rasch-Christiansen, Andreas; Molbæk, Mette; Kristensen, Rune Müller; Reimer, David; Smith, Emil;
  Publisher: Aarhus Universitet
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Lehrskov, Hanne; Christensen, Erik Lund;
  Country: Denmark

  "Solceller i undervisningen på ingeniøruddannelser" er et udrednings- og udviklingsprogram, der skal styrke kendskabet til anvendelse af sol/lys energi til elproduktion på alle undervisningsplaner fra grundskolen til de højere læreanstalter i Danmark.Den overordnede int...

 • Open Access Danish
  Publisher: Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS
  Country: Denmark
 • Publication . Book . 2009
  Open Access Danish
  Authors: 
  Enkegaard, Annie; Kryger, Per;
  Publisher: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
  Country: Denmark