Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
722 research outcomes, page 1 of 73
 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . Article . 2005
  Open Access Croatian
  Authors:
  Sanda Hasenay; Šuvak, I.;

  U radu se govori o početku djelovanja knjižnice Prehrambeno tehnološkog fakulteta koji je vezan uz osnivanje Prehrambeno tehnološkog odjela pri Poljoprivredno-prehrambeno tehnološkom fakultetu te prostorima u kojem je knjižnica bila smještena.

 • publication . Article . 2017
  Open Access
  Authors:
  Molčanov, Krešimir; Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, HR-10 000 Zagreb;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers/HDKI

  Radikale, kemijske vrste s nesparenim elektronima, obično se smatra vrlo nestablinima, tako da ih se može pri - praviti samo pod posebnim uvjetima i proučavati samo pomoću posebnih, vrlo skupih, instrumenata. Također ih se smatra štetnima te neprimjerenima za pokuse u š...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Nenad Raos;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  Rad se bavi razvojem pojma elementa od antičkih vremena (Empedoklo, Aristotel) preko razdoblja alkemije i rane kemije (Paracelsus, Petar Bono, Boyle) te početaka moderne kemije (Lavoisier, Mendeljejev) do suvremenih shvaćanja utemeljenih na atomskoj teoriji. Pokazuje se...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2009
  Open Access English
  Authors:
  Vancik, H.; Pausek-Bazdar, S.; Kastelan-Macan, M.; Trinajstic, N.;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  The development of Croatian chemistry from the end of the Second World War to the establishment of the Republic of Croatia is outlined. Briefly discussed is the founding and development of the Chemistry Department of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, and ...

 • publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Gojić, Mirko;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  U radu je prikazano osnivanje Talionice Caprag u Sisku (1938. godine), preteče Metalurškog kombinata Željezare Sisak, kao najveće i najvažnije metalurške tvornice u Republici Hrvatskoj (RH). Ukratko je opisan postupak proizvodnje sirovog željeza u visokoj peći, uključuj...

 • publication . Article . 2005
  Open Access English
  Authors:
  Erceg Kuzmić Ana, translator; Bogdanić Grozdana, translator; Vuković Radivoje, translator;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
 • publication . Article . Review . Other literature type . 2016
  Open Access
  Authors:
  Jelena Parlov Vuković;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers/HDKI

  U ovome preglednom radu opisane su najznačajnije i najčešće primjenjivane jednodimenzijske i dvodimenzijske tehnike NMR u analizi biodizela. Biodizel je ekološki prihvatljivo alternativno gorivo koje se sastoji od zasićenih i nezasićenih metilnih estera masnih kiselina....

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2009
  Open Access English
  Authors:
  Macan, Bojan;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
 • publication . Article . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Sinčić, D.;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  Energy costs are the key characteristic of any industrial plant, so that adequate importance should be given to the heat balances calculations at its design stage. The precondition for corresponding calculations is the knowledge of heat properties of reaction system com...

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Mrkonjić, Nikolina; Martinko, Gordana; Govorčin Bajsić, Emi; Slivac, Igor; Špada, Vedrana; Holjevac Grgurić, Tamara;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  Polilaktidna kiselina (PLA) i bakterijska nanoceluloza (BNC) zbog svoje biorazgradljivosti, biokompatibilnosti i netoksičnosti imaju velik potencijal za primjenu u biomedicini. Cilj ovog rada bio je pripraviti i ispitati biokompozit PLA/BNC. Istražen je utjecaj BNC-a na...

722 research outcomes, page 1 of 73