Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
5,572 Research products, page 1 of 558

 • Publications
 • Research data
 • 2018-2022
 • Open Access
 • Thesis
 • EE
 • Estonian
 • DSpace at Tartu University Library

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Viira, Artur;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  https://www.ester.ee/record=b5510072

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Guutmann, Hanna Melani;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia
 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Ruubel, Jana;
  Publisher: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
  Country: Estonia

  https://www.ester.ee/record=b5362022*est

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Kütt, Evelin;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  http://www.ester.ee/record=b5145915*est

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Kriis, Eva-Liisa;
  Publisher: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
  Country: Estonia

  Magistritöös on uuritud uuendustega kangastelgede kasutuselevõttu Eestis, selgitades välja, millal see algas ja kust saadi eeskujusid. Uuenduste all mõeldakse puidust, papist või metallist mustrikaartide või kettidega “programmeeritavaid” kangastelgesid ja vedulauaga kangastelje lahendusi.Autor peab oluliseks tähelepanu juhtimist uuendustega kangastelgede olemasolule Eestis. Vedulaua,dobby-süsteemi ja žakardseadme kasutamine käsitsi kudumisel on tänapäeva digimaailmas kaduv kunst, kuigi augustatud mustrikaart oli perfokaartidega programmeeritava arvuti eelkäijaks. https://www.ester.ee/record=b5504399*est

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Meidla, Erkki;
  Publisher: Tartu Ülikooli Narva Kolledž
  Country: Estonia

  https://www.ester.ee/record=b5188558

 • Publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors: 
  Umborg, Rauno;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida võimalust luua targa kodu süsteemi lahendus, mis ei sõltu olemasolevast infrastruktuurist. Töö käigus koostatakse operatsioonisüsteemi Android rakendus, kasutaja arvutis jooksev keskserver programmeerimiskeeles Python ja disainitakse ning luuakse rulookardinat keriv seade, mida rakendusest seejärel juhtida saab. Töös kirjeldatakse komponentide valiku põhimõtteid, tuuakse välja nende eelised ja puudused valitud ning alternatiivsete võimalike lahenduste vahel.

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Kuusk, Kadri;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  Põllumajanduses on viimastel aastakümnetel kasutatud üha rohkem lämmastikväetisi, et hoogustada toiduainete tootmist kasvavale maailma elanikkonnale. Reaktiivse lämmastiku kasutamise märkimisväärne suurenemine on põhjustanud tugevat lämmastikureostust ning hakanud mõjutama inimeste ja ökosüsteemide heaolu. Tehismärgalade kasutamine lämmastikreostuse eemaldamiseks on kuluefektiivne viis, kuidas eemaldada üleliigsest väetiste kasutamisest tingitud hajusreostust ning leevendada keskkonnaprobleeme. Käesolevas töös uuriti lämmastikreostuse eemaldamise geneetilist potentsiaali kolme vabaveelise märgala vahel (EST, FRA ja USA). Tulemustest selgus, et denitrifikatsioonil on geneetiliselt suurem potentsiaal toimuda Vända (EST) ja Ohio (USA) tehismärgalas ning Rampilloni (FRA) tehismärgalas on suurem potentsiaal nitrifikatsioonil. Lisaks on Vända märgalal geenikoopiate põhjal suurem potentsiaal edukamaks ANAMMOX-i, COMAMMOX-i ja DNRA protsessi toimimiseks ning N2 fikseerimiseks võrreldes Rampilloni märgalaga.

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Sõritsa, Sander;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  Tehnoloogia areng on viimasel kümnendil olnud hüppeline ning tegemist ei ole enam ammu valdkonnaga, mis kuulub pelgalt spetsialistide kitsale ringkonnale. Nutiseadmed on kättesaadavad kõigile ja nende abil on võimalik muuta igaühe igapäevaelu oluliselt lihtsamaks ning mugavamaks. Lisaks mugavuse kriteeriumile on üheks olulisimaks märksõnaks ka kodu turvalisus, mis on tagatud uuenduslike lukustussüsteemide, valvekaamerate jms. näol. Turvalisuse tagamist võib pidada üheks olulisimaks eesmärgiks nutikodu loomise kontekstis. Käesoleva lõputöö eesmärgiks on luua toimiv nutikodu lahendus, mille abil on võimalik muuta igapäevaelu mugavamaks ning mis täidaks ühtlasi turvalisuse eesmärke. Turvalisus on tagatud eelkõige läbi selle, et nutikodu rakenduse abil on võimalik igal ajal hallata kodus toimuvat läbi turvaseadmete (kaamerad, valvestusseade, andurid jms). Nutikodu on loodud reaalse eramu näitel. Lõputöö raames valmis kasutusvalmis nutikodu lahendus, mis koosneb veebiliidesest, telefonirakendusest, valve- ja kaamerasüsteemist ning temperatuuri- ja niiskuseandurist.

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Olev, Jaan;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  https://www.ester.ee/record=b5243716*est

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
5,572 Research products, page 1 of 558
 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Viira, Artur;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  https://www.ester.ee/record=b5510072

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Guutmann, Hanna Melani;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia
 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Ruubel, Jana;
  Publisher: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
  Country: Estonia

  https://www.ester.ee/record=b5362022*est

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Kütt, Evelin;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  http://www.ester.ee/record=b5145915*est

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Kriis, Eva-Liisa;
  Publisher: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
  Country: Estonia

  Magistritöös on uuritud uuendustega kangastelgede kasutuselevõttu Eestis, selgitades välja, millal see algas ja kust saadi eeskujusid. Uuenduste all mõeldakse puidust, papist või metallist mustrikaartide või kettidega “programmeeritavaid” kangastelgesid ja vedulauaga kangastelje lahendusi.Autor peab oluliseks tähelepanu juhtimist uuendustega kangastelgede olemasolule Eestis. Vedulaua,dobby-süsteemi ja žakardseadme kasutamine käsitsi kudumisel on tänapäeva digimaailmas kaduv kunst, kuigi augustatud mustrikaart oli perfokaartidega programmeeritava arvuti eelkäijaks. https://www.ester.ee/record=b5504399*est

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Meidla, Erkki;
  Publisher: Tartu Ülikooli Narva Kolledž
  Country: Estonia

  https://www.ester.ee/record=b5188558

 • Publication . Thesis . 2018
  Open Access Estonian
  Authors: 
  Umborg, Rauno;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida võimalust luua targa kodu süsteemi lahendus, mis ei sõltu olemasolevast infrastruktuurist. Töö käigus koostatakse operatsioonisüsteemi Android rakendus, kasutaja arvutis jooksev keskserver programmeerimiskeeles Python ja disainitakse ning luuakse rulookardinat keriv seade, mida rakendusest seejärel juhtida saab. Töös kirjeldatakse komponentide valiku põhimõtteid, tuuakse välja nende eelised ja puudused valitud ning alternatiivsete võimalike lahenduste vahel.

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Kuusk, Kadri;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  Põllumajanduses on viimastel aastakümnetel kasutatud üha rohkem lämmastikväetisi, et hoogustada toiduainete tootmist kasvavale maailma elanikkonnale. Reaktiivse lämmastiku kasutamise märkimisväärne suurenemine on põhjustanud tugevat lämmastikureostust ning hakanud mõjutama inimeste ja ökosüsteemide heaolu. Tehismärgalade kasutamine lämmastikreostuse eemaldamiseks on kuluefektiivne viis, kuidas eemaldada üleliigsest väetiste kasutamisest tingitud hajusreostust ning leevendada keskkonnaprobleeme. Käesolevas töös uuriti lämmastikreostuse eemaldamise geneetilist potentsiaali kolme vabaveelise märgala vahel (EST, FRA ja USA). Tulemustest selgus, et denitrifikatsioonil on geneetiliselt suurem potentsiaal toimuda Vända (EST) ja Ohio (USA) tehismärgalas ning Rampilloni (FRA) tehismärgalas on suurem potentsiaal nitrifikatsioonil. Lisaks on Vända märgalal geenikoopiate põhjal suurem potentsiaal edukamaks ANAMMOX-i, COMAMMOX-i ja DNRA protsessi toimimiseks ning N2 fikseerimiseks võrreldes Rampilloni märgalaga.

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Sõritsa, Sander;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  Tehnoloogia areng on viimasel kümnendil olnud hüppeline ning tegemist ei ole enam ammu valdkonnaga, mis kuulub pelgalt spetsialistide kitsale ringkonnale. Nutiseadmed on kättesaadavad kõigile ja nende abil on võimalik muuta igaühe igapäevaelu oluliselt lihtsamaks ning mugavamaks. Lisaks mugavuse kriteeriumile on üheks olulisimaks märksõnaks ka kodu turvalisus, mis on tagatud uuenduslike lukustussüsteemide, valvekaamerate jms. näol. Turvalisuse tagamist võib pidada üheks olulisimaks eesmärgiks nutikodu loomise kontekstis. Käesoleva lõputöö eesmärgiks on luua toimiv nutikodu lahendus, mille abil on võimalik muuta igapäevaelu mugavamaks ning mis täidaks ühtlasi turvalisuse eesmärke. Turvalisus on tagatud eelkõige läbi selle, et nutikodu rakenduse abil on võimalik igal ajal hallata kodus toimuvat läbi turvaseadmete (kaamerad, valvestusseade, andurid jms). Nutikodu on loodud reaalse eramu näitel. Lõputöö raames valmis kasutusvalmis nutikodu lahendus, mis koosneb veebiliidesest, telefonirakendusest, valve- ja kaamerasüsteemist ning temperatuuri- ja niiskuseandurist.

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Olev, Jaan;
  Publisher: Tartu Ülikool
  Country: Estonia

  https://www.ester.ee/record=b5243716*est

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.