Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
49,696 Research products, page 1 of 4,970

 • Publications
 • Research data
 • Open Access
 • Article
 • LT

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Ógáin, Ríonach uí;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Straipsnyje apžvelgiama Dublino universiteto kolegijos Nacionalinio folkloro archyvo duomenų skaitmeninimo priešistorė, apibūdinama dabartinė padėtis ir brėžiamos būsimos šio proceso gairės (smulkesnę informaciją šiais klausimais galima rasti http://www.ucd.ie/ivrla/about.html). Be to, išsamiai aptariami kai kurie pastebėti šio darbo privalumai bei trūkumai, iškeliamos tam tikros etinės ir organizacinės problemos. Vis dėlto straipsnis baigiamas pozityvia gaida, pabrėžiant, kad kelias į ateitį veda skaitmeninio pasaulio link, nors juo žengti reikėtų labai atsargiai.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Gintaras Turkevičius; Vytautas Sirvydis; Arimantas Grebelis; Rasa Joana Čypienė; Palmyra Semėnienė; Vilija Jakumaitė; Gediminas Kitra; Gediminas Kundrotas; Pranas Šerpytis;
  Country: Lithuania

  Gintaras Turkevicius 1 , Vytautas Sirvydis 1 , Arimantas Grebelis 1 , Rasa Cypienė 1 , Palmyra Semėnienė 1 , Vilija Jakumaitė 2 , Gediminas Kitra 2 , Gediminas Kundrotas 2 , Pranas Serpytis 3 1 Vilniaus universiteto Sirdies ir kraujagyslių ligų klinikos Sirdies chirurgijos centras, Santariskių g. 2, LT-08661 Vilnius El. pastas: chirurgai@santa.lt 2 Klaipėdos jūrininkų ligoninė 3 Vilniaus universiteto Kardiologijos ir angiologijos centras Darbo tikslas: Isanalizuoti ligonių, sergancių ūmine kylanciosios aortos disekacija, chirurginio gydymo rezultatus. Ligoniai ir metodai: 1997–2007 metais operuoti 89 ligoniai, sergantys ūmine aortos disekacija. Isanalizuota ligonių priesoperacinė būklė, pasirinktas sirdies operacijos metodas, ankstyvieji ir vėlyvieji gydymo rezultatai. Rezultatai: Pooperaciniu laikotarpiu mirė 26 ligoniai (29,2 %). Mirties priežastys: nesustabdomas pooperacinis kraujavimas – 11, sirdies nepakankamumas – 5, galvos smegenų pažeidimas – 8 ir dauginis organų nepakankamumas – 2 ligoniams. Labiausiai kraujavo operuojant Bental de Bono metodika. Priesoperaciniu laikotarpiu 23 ligoniams (25,8 %) diagnozuota sirdies tamponada ir akivaizdus sirdies nepakankamumas. Is sių ligonių 19 (82,6 %) teko atlikti retorakotomiją dėl kraujavimo ir 6 (26,0 %) gydyti sunkų inkstų funkcijos nepakankamumą. Vėlyvuoju laikotarpiu is isgyvenusių 63 ligonių du mirė nepraėjus 12 mėnesių, 5 – praėjus 1–6 metams po operacijos. Isvados: Kylanciosios aortos disekacijos operacinio gydymo rezultatai priklauso nuo ligonių būklės pries operaciją ir operacijos pobūdžio. Sirdies tamponada pries operaciją ir didelio laipsnio sirdies nepakankamumas labai didina operacijos riziką. Vėlyvieji chirurginio gydymo rezultatai yra geri. Reiksminiai žodžiai: kylancioji aorta, disekacija, chirurgija Acute dissection of ascending aorta: data of surgical treatment Gintaras Turkevicius 1 , Vytautas Sirvydis 1 , Arimantas Grebelis 1 , Rasa Cypienė 1 , Palmyra Semėnienė 1 , Vilija Jakumaitė 2 , Gediminas Kitra 2 , Gediminas Kundrotas 2 , Pranas Serpytis 3 1 Vilnius University, Clinic of Cardiovascular Diseases, Heart Surgery Centre, Vilnius University Hospital Santariskių Clinics, Santariskių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania E-mail: chirurgai@santa.lt 2 Klaipėda Seamen’s Hospital 3 Vilnius University, Cardiology and Angiology Centre Objective: The aim of present study was to analyze the results of surgical treatment of patients suffering from dissecation of the ascending aorta. Patients and methods: During the period 1997–2007, 89 patients underwent operations because of acute dissecation of aorta. The preoperative data, methods of surgery and short-term as well as long-term results of treatment were analyzed. Results: There were 26 postoperative deaths (29.2 %). The causes of death included fatal postoperative bleeding (11), heart failure (5), brain impairment (8), multiple organ insufficiency (2). Bleeding was mostly characteristic of Bental-De Bono operations. In 23 patients (25.8 %), heart tamponade and marked heart failure were diagnosed preoperatively. In 19 of these patients (86.2 %), a rethoracotomy was required because of bleeding, and 6 (26.2 %), suffered from marked renal insufficiency. Seven of 63 survivors died during the long-term observation period (the survival time in two patients was up to 1 year, and 5 patients survived 1–6 years after the operation). Conclusion: The results of surgery for ascending aorta dissection depend on the preoperative condition of the patients and the mode of operation. The preoperative cardiac tamponade with a marked heart failure increases the risk of operation. The long-term results of the treatment are excellent. Key words: ascending aorta, dissection, surgery.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Tomas Kaulius; Arvydas Ramonas;
  Country: Lithuania

  Straipsnyje analizuojama žmogiškojo asmens struktūra Edith Stein filosofijoje. Pristatomos mąstytojos personalistinio ir antropologinio mąstymo įžvalgos. Akcentuojama fenomenologinio metodo reikšmė, apibrėžiant žmogiškąjį asmenį (apimant klasikinę jo struktūrą: kūną, sielą ir dvasią). Gilinamasi, ar, taikant šį metodą, asmens struktūra yra atpažįstama. Analizuojama, kokiu būdu prasmingai išgyvenama žmogiškoji patirtis apie žmogiškąjį asmenį. Edith Stein’s theoretical overview of the human person presented in the article contributes to better understanding of the meaning of phenomenological analysis. The said analysis is carried out by thorough exploration of the subject’s mental reality and soul, i.e. an individual is examined with the aim of bringing out the structure of the human person in the context of the world experienced by him. The structure is presented in compliance with ethical and religious reasoning. The article defines phenomenological analysis as a search for individual’s basic nature through his intersubjective relations. Specific relation, named empatia in Edith Stein’s works, confirms the fundamental correlation of person-I and person-Other. From Stein’s point of view, humans are inevitably connected through a personal-emotional network, primarily ethical and spiritual, due to which each person has a motivated responsibility for another person. That helps to understand the structure of the human person as a three-dimensional construction: the body (corpo), the soul (psyche), and the spirit (spirito). This approach allows understanding better individual’s irreducible value, dignity, and originality, and enables one seeing that one’s personal activity is intentionally directed towards “another person” and the community. Therefore, Edith Stein’s philosophy is undoubtedly significant primarily due to the elevation of the value and significance of the human person.

 • Publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access
  Authors: 
  R. Klimas; A. Klimienė;
  Publisher: Copernicus GmbH

  The number of foreign pig breeds imported to Lithuania has increased, especially Landraces. Animals imported from other countries get into different environmental conditions. Decisions about adaptation of Danish Landraces were made when analysing the changes in the data for productivity of imported pigs and their offsprings of F1-F6 generations born in Lithuania. The work was carried out in the years 1998–2006. Because of adaptation to new environmental conditions, litter size, litter weight of piglets at 21 days of age and survival rate percent of piglets for primaparous sows of Danish Landrace breed, born and grown in Lithuania, was improving, in comparison with imported primaparous sows. According to evaluation data analysis of the control fattening and carcass for Danish Landrace progeny born in the country, offspring of sixth generation (F6) distinguished by the best fattening performance. However, tendency manifested, that with increasing daily gain in many cases meatiness traits of pigs are getting worse. Muscularity of F6 Landraces was 1.7–2.9 % lower than of F2-F5 progeny of this breed (P<0.05–0.01). Therefore, when striving in the adaptation process to stabilise specific traits of Landrace pigs, especially fattening performance and meatiness, besides balanced feeding and making of good keeping conditions, it is also purposeful regularly to import boars (each 3–4 years) of this breed into breeding centres or to use Al stations services.

 • Open Access
  Authors: 
  Narimantas Evaldas Samalavičius; Tomas Poskus;
  Publisher: Vilnius University Press
  Country: Lithuania

  Narimantas Evaldas Samalavicius 1 , Tomas Poskus 2 1 Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Chirurgijos klinika, Santariskių g. 1, LT-08660 Vilnius 2 Vilniaus universiteto ligoninės Santariskių klinikų Centro filialo III abdominalinės chirurgijos skyriaus Koloproktologijos poskyris, Žygimantų g. 3, LT-01102 Vilnius El pastas: narimantsam@yahoo.com Tikslas Įvertinti ankstyvuosius ir vėlyvuosius mechaninės siūlės hemoroidektomijų, atliktų Vilniaus universiteto ligoninės Santariskių klinikų Centro filialo III pilvo chirurgijos skyriaus koloproktologijos poskyryje, rezultatus. Ligoniai ir metodai Per ketverius metus, nuo 2001 metų gruodžio iki 2005 metų sausio, mechaninės siūlės hemoroidektomija atlikta 29 ligoniams, sirgusiems III laipsnio (26 ligoniai) ir IV laipsnio (3 ligoniai) hemorojumi. Is jų buvo 15 moterų ir 14 vyrų, jų amžius – 32–80 metų, vidurkis – 54 metai. Operacijai buvo naudojamas PPH. Operacija truko nuo 10 iki 40 minucių, vidutiniskai 30 minucių. Rezultatai Vidutinė hospitalizacijos trukmė buvo 5 dienos (nuo 2 iki 8). Chirurginių komplikacijų po operacijos nebuvo. Sisteminių analgetikų po operacijos prireikė 21 pacientui vidutiniskai 2 paras (1–3 paros). Dviem pacientams konstatuotas užsiteses pooperacinis skausmas, kurį reikėjo malsinti vaistais atitinkamai 7 ir 10 dienų po operacijos. Pacientai į darbą ar prie įprastinės gyvenimo veiklos grįžo vidutiniskai astuntą parą po operacijos (nuo 5 iki 14 paros). Po vienerių metų is apklaustų 24 pacientų operaciją gerai ir labai gerai vertino 19 (79,2%), patenkinamai – 3 (12,5%) ir blogai – 2 (8,3%) pacientai: is pastarųjų vienam liko iskritimas, o vienam pasikartojo kraujavimas, uždegimas ir skausmas. Viena pacientė buvo mirusi. Keturių pacientų apklausti nepavyko. Isvados Mūsų patirtis parodė, jog mechaninės siūlės hemoroidektomija yra saugi ir patikima. Vėlyvieji operacijos rezultatai yra geri. Reiksminiai žodžiai: isangė, hemorojus, mechaninė siūlė, chirurginis gydymas, rezultatai Stapled hemorrhoidectomy: experience after 29 operations Narimantas Evaldas Samalavicius 1 , Tomas Poskus 2 1 Vilnius University, Institute of Oncology, Clinic of Surgery, Santariskių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania 2 Vilnius University Hospital "Santariskių klinikos", Central Branch, 3rd Department of Abdominal Surgery, Division of Coloproctology, Žygimantų str. 3, LT-01102 Vilnius, Lithuania E-mail: narimantsam@yahoo.com Objective To evaluate early and late results after stapled hemorrhoidectomy in the colorectal subunit of the third departament of surgery in Vilnius University Hospital "Santariskių klinikos" Central Branch. Patients and methods 29 patients underwent stapled hemorrhoidectomy over a period of four years (from December 2001 to January 2005). 26 patients had third and 3 patients had fourth degree hemorrhoids. There were 15 females and 14 males, age range from 32 to 80 years (mean 54 years). The PPH kit (Procedure for prolapsed hemorrhoids), Ethicon, Johnson and Johnson was used. Operations lasted from 10 to 40 minutes, on average 30 minutes. Results The mean in-hospital stay was 5 days (2–8). No surgical complications occurred. Analgesic medications were needed for 21 patients, on average for 2 days (1–3). Prolonged pain was observed in two patients who required analgesic medications for 7 and 10 days. Patients resumed their routine activities on the 8th postoperative day (5–14 days). After one year, 19 of 24 (79.2%) patients regarded their operation as good or very good, 3 (12.5%) as satisfactory and two (8.3%) as bad: in those patients one had recurrent prolapse, another one had recurrent bleeding, the third one had bleeding and thrombotic episodes. One patient had died of the causes unrelated to the operation, and the other four were out of reach. Conclusions Our experience shows that stapled hemorrhoidectomy is safe and effective. Late follow-up results are good. Key words: anus, haemorrhoids, surgical treatment, stapling, results

 • Open Access English
  Authors: 
  Darius Ceburnis; Agne Masalaite; Jurgita Ovadnevaite; Andrius Garbaras; Vidmantas Remeikis; Willy Maenhaut; Magda Claeys; Jean Sciare; Dominique Baisnée; Colin D. O'Dowd;
  Publisher: Nature Publishing Group
  Countries: France, France, Belgium, France, Ireland
  Project: EC | ACTRIS-2 (654109), EC | BACCHUS (603445), EC | ACTRIS (262254)

  Abstract: Stable carbon isotope ratios in marine aerosol collected over the Southern Indian Ocean revealed delta C-13 values ranging from -20.0% to -28.2%. The isotope ratios exhibited a strong correlation with the fractional organic matter (OM) enrichment in sea spray aerosol. The base-level isotope ratio of -20.0% is characteristic of an aged Dissolved Organic Matter (DOM) pool contributing a relatively homogeneous background level of DOM to oceanic waters. The range of isotope ratios, extending down to -28.2%, is characteristic of more variable, stronger, and fresher Particulate Organic Matter (POM) pool driven by trophic level interactions. We present a conceptual dual-pool POM-DOM model which comprises a 'young' and variable POM pool which dominates enrichment in sea-spray and an 'aged' but invariant DOM pool which is, ultimately, an aged end-product of processed 'fresh' POM. This model is harmonious with the preferential enrichment of fresh colloidal and nano-gel lipid-like particulate matter in sea spray particles and the observed depleted delta C-13 ratio resulting from isotope equilibrium fractionation coupled with enhanced plankton photosynthesis in cold water (-2 degrees C to + 8 degrees C). These results re-assert the hypothesis that OM enrichment in sea-spray is directly linked to primary production and, consequently, can have implications for climate-aerosol-cloud feedback systems.

 • Open Access
  Authors: 
  Johan Burisch; Jonas Halfvarson; Limas Kupčinskas; Vicent Hernandez; I. Kaimakliotis; D. Valpiani; Natalia Pedersen; Dana Duricova; Lisha Kievit; Jens Frederik Dahlerup; +18 more
  Publisher: Oxford University Press (OUP)

  Change in Crohn's disease behavior in a prospective European population-based inception cohort - the ECCO-EpiCom cohort

 • Open Access English
  Authors: 
  D. Jucius; Algirdas Lazauskas; V. Grigaliūnas; Asta Guobienė; Linas Puodžiukynas;
  Country: Lithuania

  C above the glass transition temperature of the polymer. The low storage modulus of the polymer in a rubbery state allowed us to permanently emboss random micro-pyramidal patterns onto the surface of the film with high fidelity by applying 30 MPa pressure for 1 h. Atomic force microscopy (AFM) investigation showed perfect replication of the stamp micropattern with typical height of the largest inverted pyramids close to 0.7 µ C for 1 h or storing for 2 months in air at standard room conditions were negligible. The achieved results open new perspectives for the simple and inexpensive hot embossing technique to be applied for the micropatterning of prepolymerized thermoset shape memory films as an alternative to micropatterning using UV casting. This paper presents the first attempt to texturize a fully crosslinked thermoset shape memory polymer using a hot embossing technique. UV-cured thiol-ene films were successfully embossed with anisotropically-etched Si (100) stamps at a temperature of 100 ° m. Changes in surface roughness parameters of the embossed thiol-ene films after annealing them at 100 ° m and lateral dimensions in the range of 1&ndash C, which is about 50 ° 2 µ

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Gailiušis, Brunonas; Kriaučiūnienė, Jūratė; Ušpuras, Eugenijus; Kaliatka, Algirdas; Vileiniškis, Virginijus;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Lietuvos energetikos institute neapibrėžtumų analizė taikoma jau keletą metų. Iki šiol tokia analizė buvo atliekama tik sudėtingoms techninėms sistemoms, įvertinant termohidraulinių skaičiavimo rezultatų neapibrėžtumus. Tačiau neapibrėžtumų ir jautrumo analizės metodologija gali būti taikoma analizuojant ir kitus fizikinius procesus aprašančius modelius, pvz., hidrologinius. Sudarant gamtinio objekto Kauno HE tvenkinio hidrodinaminį modelį bei modeliuojant šio tvenkinio hidrologinius procesus, plačiai naudojami tiesioginiai matavimai, skirti modelio kalibravimui. Šių matavimų duomenų paklaida gali būti iki ±15% ir jie yra vieni didžiausių neapibrėžtumų šaltinių. Tokie matavimo rezultatai yra išsidėstę apie vidutines reikšmes pagal tikimybinius skirstinius, dažniausiai normalųjį. Atliekama modeliavimo rezultatų neapibrėžtumo ir jautrumo analizė leidžia įvertinti visą Kauno HE hidrodinaminio modelio parametrų kitimo diapazoną, o ne atskiras šių parametrų diskrečias reikšmes. Uncertainty analysis has been applied for some years at the Lithuanian Energy Institute, this far only to complex technical systems when estimating the uncertainty of thermal hydraulic calculation result. However, calculations of uncertainties could be applied also to natural systems. Modelling of hydrological and hydrodynamic processes usually faces the problem of not precisely known parameters and physical phenomena. Quantitative uncertainty analysis might be used to quantify the underlying uncertainties that might arise due to initial data, mathematical model or solution methods. The ordinary calibration procedure of the MIKE 21 HD computer code evaluates only the influence of mathematical equations’ parameters (coefficients of bed resistance and turbulence) on modelling results, but uncertainty due to initial data is not taken into account. This paper presents uncertainty and sensitivity analysis in the calibration process of hydrodynamic modelling of the Kaunas Reservoir using the SUSA computer code. The calibration of the model was done in the following order: estimation of initial data and the MIKE 21 HD code parameters that have an impact on calculation results: generation of input data sets and hydrodynamic calculation of the Kaunas Reservoir using the generated sets; sensitivity analysis of modelling results to determine most significant calibration parameters. It has been determined that the basic input parameters in the calibration process are the coefficients of... [to full text] В Литовском энергетическом институте анализ неопределенностей применяется уже несколько лет. До сих пор такой анализ проводился только для сложных технических систем: оценивались неопределенности результатов термогидравлических расчетов. Однако методология анализа неопределенности и чувствительности может применяться и при анализе моделей любых физических процессов, например, гидрологических. При создании гидродинамической модели природного объекта – водохранилища Каунасской ГЭС широко использовались измерения, осуществляемые в природной среде. Погрешности этих измерений составляют до ±15%, что является важным источником неопределенностей результатов. Результаты таких измерений расположены по нормальному распределению. Анализ неопределенности и чувствительности результатов моделирования позволяет оценить весь диапазон возможных изменений параметров гидродинамической модели Каунасской ГЭС.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Žymantas Jagelavičius; Vytautas Jovaišas; Arūnas Žilinskas; Algis Kybartas; Gintaras Kiskis; Vygantas Gruslys; Irena Liubertienė; Ričardas Janilionis;
  Country: Lithuania

  Žymantas Jagelavicius, Vytautas Jovaisas, Arūnas Žilinskas, Algis Kybartas, Gintaras Kiskis, Vygantas Gruslys, Irena Liubertienė, Ricardas Janilionis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos klinika, Krūtinės chirurgijos centras; Vilniaus universiteto ligoninės „Santariskių klinikų“ centro filialas, Krūtinės chirurgijos skyrius, Žygimantų g. 3, LT-01102 Vilnius El pastas: zymant@yahoo.com Įvadas / tikslas Sirdies sužalojimai yra viena letaliskiausių traumų, ją patiria jaunesnio amžiaus žmonės. Dauguma sužeistųjų į sirdį mirsta nepasieke ligoninės. Pateikiame Vilniaus universiteto ligoninės Santariskių klinikų Centro filialo Krūtinės chirurgijos skyriaus patirtį gydant sirdies traumą patyrusius asmenis. Ligoniai ir metodai Retrospektyviai isanalizavome 170 ligonių, gydytų dėl įtariamo sirdies sužalojimo ir operuotų per pirmas 24 valandas po traumos, 1983–2007 metų duomenis. Įvertinome veiksnius, turėjusius įtakos isgyvenamumui. Rezultatai Vidutinis ligonių amžius – 36 metai. Vyrų buvo 88,2 %. Dauguma atvežti Vilniaus miesto greitosios medicinos pagalbos – 126 (74,1 %). Vidutinė trukmė nuo traumos iki patekimo į priėmimo skyrių Vilniuje būdavo 104 min., o rajone ar siunciant is kitų salies gydymo įstaigų – 310 min. Dauguma krūtinės sužalojimų buvo durtiniai pjautiniai – 161 (94,7 %), sautiniai – 9 (5,3 %). Operacijos metu dažniausiai būdavo nustatomas hemoperikardas ar tamponada – 130 (76,5 %) ligonių. Dažniausiai sužalojama sirdies vieta buvo desinysis skilvelis – 68 (40,0 %) ligoniams. Papildomų sužalojimų patyrė 92 (54,1 %) ligoniai. Is 170 gydytų ligonių isgyveno 151, bendras isgyvenamumas siekė 88,8 %. Palyginti su mirusiais ligoniais, isgyvenusieji atvykdami turėjo aukstesnį sistolinį kraujospūdį (87,9 mmHg ir 56,3 mmHg, p=0,001), dažniau visus penkis gyvybės požymius (80,8 % ir 47,4 %, p=0,003), o tiems, kurie neisgyveno, dažniau pasitaikydavo sirdies tamponada (52,6 % ir 29,8 %, p=0,045), sunkesnis (IV–VI laipsnio) sirdies sužalojimas (89,5 % ir 29,8 %, p<0,001) ir sirdies veiklos sustojimas per operaciją (84,2 % ir 7,9 %, p<0,001). Isvados Blogesne sužalotųjų į sirdį prognoze lemia žemesnis kraujospūdis, isnyke gyvybės požymiai atvykus, operuojant nustatoma sirdies tamponada, kiaurinis sirdies sužalojimas ir sirdies veiklos sustojimas. Greiciau suteikus tinkamą pagalbą didesnė dalis sužeistųjų turėtų sansą isgyventi. Reiksminiai žodžiai: sirdies sužalojimai, sirdies trauma, sirdies žaizda, penetruojantys krūtinės sužalojimai Penetrating cardiac injuries: evaluation of a 25-year experience Žymantas Jagelavicius, Vytautas Jovaisas, Arūnas Žilinskas, Algis Kybartas, Gintaras Kiskis, Vygantas Gruslys, Irena Liubertienė, Ricardas Janilionis Vilnius University Hospital „Santariskių Clinics“, Central Branch, Thoracic Surgery Department, Žygimantų str. 3, LT-01102 Vilnius, Lithuania E-mail: zymant@yahoo.com Background /objective Cardiac injuries are one of the most lethal traumas, and they are usually sustained by young people. Most of the injured die before reaching hospital. We present our experience in treating penetrating cardiac injuries in Vilnius University Hospital “Santariskiu Clinics” Centre Affiliation. Patients and Methods We have retrospectively analyzed data on 170 patients who were treated and operated on for suspicion of cardiac injury within the first 24 hours after trauma in our department during a 25-year period. We evaluated the effect of various factors on survival. Results The mean age was 36 years. 88.2% were male. The mean time from trauma till reception room in Vilnius was 104 min and beyond Vilnius 310 min. Most of the injuries were stab wounds (161, 94.7%). During operation the general finding was haemopericardium or tamponade – 130 (76.5%). Right ventricle was the most frequently injured part of the heart (68, 40.0%). 92 (54.1%) patients had associated injuries. 151 of 170 patients survived, the survival rate until discharge was 88.8%. Compared to nonsurvivors, survivors had a higher systolic blood pressure (87.9 mm Hg vs. 56.3 mm Hg, p = 0.001) and more often had all signs of life (80.8% vs. 47.4%, p = 0.003), but in nonsurvivors more frequent were tamponade (52.6% vs. 29.8%, p = 0.045), higher grade (IV–VI) of injury (89.5% vs. 29.8%, p < 0.001) and stopping of heart action (84.2% vs. 7.9%, p < 0.001). Conclusions Lower blood pressure, missing one or more signs of life on arrival determine the worse outcome as well as tamponade, higher grade cardiac injury and stopping of the heart action during the operation. The proper care given more rapidly to the victims injured to the heart could help to save more lives. Keywords: cardiac injuries, cardiac trauma, heart wound, penetrating chest injuries

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.