Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
37,983 research outcomes, page 1 of 3,799
 • publication . Other literature type . Article . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2002
  Restricted English
  Authors:
  T.J Kelleners; J Beekma; M.R Chaudhry;
  Persistent Identifiers

  Abstract Spatial variability of the soil hydraulic properties affects unsaturated field-scale solute transport. We obtained the hydraulic properties of a sandy loam and a loam soil through pressure outflow experiments and assessed their variability by a scaling procedur...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2010
  Open Access
  Authors:
  Vlasblom, D.; Raedts, P.G.J.M.;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2011
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Vermeij, I.;

  Vanwege de aanhoudende slechte marktsituatie in de varkens- en legpluimveesector, zijn op verzoek van onder meer de Dienst Regelingen van EL&I en banken liquiditeitsuitgangspunten opgesteld. Deze worden gebruikt bij aanvragen voor de BBZ en Garantstelling Landbouw. Deze...

 • publication . Other literature type . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2003
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Eertwegh, van den, G.A.P.H.; Kroes, J.G.; Smit, A.A.M.F.R.; Schaik, van, F.;

  Voor een weloverwogen integrale afweging bij de keuze van het waterpeil is kwantitatieve informatie nodig over het bodem-watersysteem. Omdat die informatie zich over verschillende bodems, grond- en oppervlaktewater uitstrekt, zijn geïntegreerde rekeninstrumenten nodig. ...

 • publication . Other literature type . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2014
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Damen, J.C.M.;
  Persistent Identifiers

  Eind 2013 sloot de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam haar deuren. De meer dan tien kilometer collecties waren toen al verdwenen uit het KIT-gebouw aan de Mauritskade, en de vijftig personeelsleden van de bibliotheek ontslagen. Oud-bib...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . Contribution for newspaper or weekly magazine . 1985
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Fresco, L.O.;

  Verslag van een congres van o.a. de ORSTOM over voedselstrategieen in de Derde Wereld, van 14-19 januari in Parijs

 • publication . Other literature type . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2009
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Dijksman, M.;
 • publication . Other literature type . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2011
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Schaminee, J.H.J.;
 • publication . Other literature type . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2005
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Heutinck, L.F.M.;

  In een vergelijkingsonderzoek zijn bij Blonde d'Aquitaine vleesstieren en bij Belgisch Witblauwe-kruislingstieren de groei en slachtkwaliteit, de hokbenutting, het lig- en opstaangedrag, en de klauwslijtage nagegaan op zowel ligstro als op rubberen stalmatten

 • publication . Other literature type . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2003
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Pronk, A.A.; Smit, A.L.;

  Organische stof wordt in de groenteteelt toegediend om of de bodemstructuur te verbeteren of om het stikstof- of fosfor-gehalte te verhogen. Hoeveelheden organische stof, effectieve stof, stikstof en fosfaat uit diverse organische mestsoorten verschillen per meststof en...

37,983 research outcomes, page 1 of 3,799