Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
13,746 Research products, page 1 of 1,375

 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • Open Access
 • Article
 • LT
 • Lithuanian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Seo, Jinseok;
  Country: Lithuania

  Elektroninės leidinio versijos ISBN 9789955127628 (e) Šiame pranešime norėčiau pristatyti tris Korėjos įvaizdžio pokyčių etapus: 1. Korėjos įvaizdžio atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje prieš Sovietų Sąjungos okupaciją, 2. Korėjos įvaizdis vertimo literatūroje, išleistoje per Sovietų Sąjungos laikotarpį, 3. spartūs Korėjos įvaizdžio pokyčiai Lietuvoje XXI amžiuje bei Hallyu įtaka. Lietuvos žiniasklaida Korėjai skyrė daugiau dėmesio negu mes manome. Tinklapyje epaveldas.lt, kuriame surinkti iki 1940 metų išleisti straipsniai, galima rasti maždaug 120 straipsnių, susijusių su to laikotarpio Korėja. Korėjos įvaizdžius Lietuvos žiniasklaidoje iki 1940 metų galima suskirstyti į tokias kategorijas – silpna tauta Azijoje, kenčianti nuo Japonijos okupacijos, naujas europiečių neatrastas pasaulis. Apie Korėjos įvaizdį Sovietų Sąjungos laikotarpiu galima susidaryti įspūdį pagal į lietuvių kalbą išverstą korėjiečių literatūrą tuo metu, kai spaudos laisvė nebuvo garantuota. Šiuo laikotarpiu buvo išleista didžioji dalis knygų apie Korėją, ir tai rodo didelę socialinio režimo įtaką. Iš karto po nepriklausomybės atgavimo ir spaudos laisvės grąžinimo, Lietuvą pasiekė įvairios informacijos srautas apie Korėją. Per pirmą dešimtmetį Korėjos įvaizdis buvo glaudžiai siejamas su pasaulinėmis įmonėmis, kurios stiprino Pietų Korėjos, kaip vienos didžiausių pasaulyje buities elektros prietaisų ir automobilių gamintojos, reputaciją. Tačiau 2000-ųjų metų viduryje, prasidėjus akademiniam bendradarbiavui tarp Lietuvos ir Pietų Korėjos, sustiprėjo kultūriniai mainai, ir Korėjos įvaizdis pasipildė kitais aspektais Azijos studijų centras Vytauto Didžiojo universitetas

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kęstutis Laurikėnas;
  Country: Lithuania

  Kestutis Laurikėnas Vilniaus universiteto Neuroangiochirurgijos centras, Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Kraujagyslių chirurgijos skyrius, Siltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius El pastas: kestutis.laurikenas@vgpul.lt Įvadas / tikslas Siuo metu pasaulinėje medicinos literatūroje raginama atlikti naujus ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operacijų veiksmingumo tyrimus, siekiant nurodyti aiskesnes sių operacijų indikacijas. Darbo tikslas buvo issiaiskinti, kokiai daliai ligonių, sergancių iseminiais galvos smegenų sutrikimais, instrumentinių tyrimų būdu randama užakusi vidinė miego arterija arba susiaurėjusi a. cerebri media, ir kokiam sių ligonių skaiciui įmanoma atlikti ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operaciją. Ligoniai ir metodai 2000 metais VGPUL gydyta 418 ligonių, kuriems buvo iseminis kraujotakos sutrikimas miego arterijos baseine. Po detalaus klinikinio ir instrumentinio istyrimo operuoti 95 ligoniai (23 % visų neembolinio tipo iseminių kraujotakos sutrikimų miego arterijos baseine). Rezultatai Hipoperfuzinio tipo iseminis insultas miego arterijos baseine istiko 25 % ligonių is visų 1677 smegenų kraujotakos nepakankamumu sergancių ligonių, gydytų stacionare. Is 418 ligonių 385 (92 %) diagnozuotas iseminis insultas ir tik 33 ligoniams (8 %) – praeinantys kraujotakos sutrikimai miego arterijos baseine. Is 418 ligonių chirurginis gydymas taikytas 95 (23 %) ligoniams. Taciau patomorfologiniai miego arterijos ir jos sakų pokyciai rasti net 183 (44 %) ligoniams is 418, sergancių kraujotakos sutrikimais miego arterijos baseine. Ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operacija atlikta 12 ligonių (12,6 % visų miego arterijos rekonstrukcinių operacijų), is jų 7 ligoniams miego arterija buvo užakusi kakle, 5 ligoniams diagnozuotas a. cerebri media užakimas arba kritinė stenozė, be to, 9 ligoniai sirgo iseminiu insultu ir 3 ligoniams buvo praeinantys kraujotakos sutrikimai (TIA). Isvados Dauguma ligonių, kuriems yra praeinantys iseminiai kraujotakos sutrikimai miego arterijos baseine, yra gydomi ambulatoriskai, reikiamai neistiriami arba is viso liga nediagnozuojama. Todėl galima teigti, jog Lietuvoje miego arterijos patologija yra užleista. Prasminiai žodžiai: ekstrakranijinė-intrakranijinė jungtis, iseminis insultas, miego arterijos užakimas, chirurginis gydymas. Extracranial-intracranial bypass operations in cases of ishemic events of the brain Kestutis Laurikėnas Background Surgical correction of insuffitient collateral circulation in cases of internal carotid artery occlusion first was postulated in 1951 by C. M. Fisher. The operative technique of M. G. Yasargil, using the superficial temporal artery as a bypass, is now the most successful surgical operation for cerebral revascularisation. The establishment of extra-intracranial arterial bypass surgery is based on the fact that nature itself in cases of stenosis or occlusion of internal carotid artery creates such a bypass, usually using the ophthalmic artery. But sometimes the patients could benefit from extra-intracranial bypass operation. Our retrospective study discovered a good number of neurologically successful extra-intracranial operations which have been performed in a large number of stroke patients. Results In the Vilnius Emergency Hospital we treated 418 patients with hemispheric stroke (with carotid or middle cerebral artery stenosis or occlusions). Neurologically deteriorated patients with large ischemic changes on CT were treated conservatively. After CT, TCD, Duplex and angiographic investigations we performed 83 carotid endarterectomies (20% of all patients) and only 12 extracranial-intracranial bypasses (3% of all patients) with good postoperative outcomes. Conclusions Good postoperative results were obtained only after a meticulous clinical preoperative selection of stroke patients. Extra-intracranial bypass was suitable in only about 3 per cent of nonembolic hemispheric stroke patients. Keywords: extracranial-intracranial bypass, carotid artery occlusion, stroke, surgical treatment

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Juodka, Robertas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Ištyrus nespecifinius kraujo serumo baltymus nustatyta, kad vištoms yra būdingi dideli alelių PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627) dažnumai, o alelių PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų tirtų populiacijų vidurkiams ( skirtumas 0,008 – 0,015 ). Kalakutų populiacijai yra būdingas didelis alelio PreAl – 1B (0,613) dažnumas, o alelių PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų populiacijų vidurkiui ( skirtumas 0,010 – 0,033). Pentardos pasižymėjo dideliais alelių PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708) dažnumais, o alelių McA ir McB dažnumai buvo identiški trijų populiacijų vidurkiui. Mažiausias vidutinis faktinis heterozigotiškumas buvo kalakutų populiacijoje (0,329), didesnis pas pentardas (0,437) ir didžiausias pas vištas (0,509). Didžiausias genetinis identiškumas (0,969) nustatytas tarp vištų ir kalakutų populiacijų, mažiausias tarp vištų ir pentardų (0,928). The analysis of non-specific blood serum proteins indicated that high frequency of alleles PreAl– 2B (0.667), PostAlA (0.635), PostTf–2B (0.627), was characteristic of hens, and the frequencies of alleles PreTf–2A, PreTf–2B, McA, McB were close to the mean values of the three populations under investigation (difference – 0.008-0.015). The population of turkeys was distinguished by high frequency of allele PreAl–1B (0.613), and the frequencies of alleles PreAl–2A, PreAl–2B, PostTfA, PostTfB, McA, McB were similar to the mean values of the three populations (difference – 0.010-0.033). High frequencies of alleles PreAl–1A (0.681), PreAl–2A (0.681), AlB (0.736), PreTfA (0.708) were characteristic of guinea fowls, while the frequencies of alleles McA and McB were identical to the mean values of the three populations. Turkey population had the lowest average actual heterozygosity (0.329), guinea fowls had somewhat higher heterozygosity (0,437) and the highest heterozygosity was determined for hens (0.509). The highest genetic identity (0.969) was found between the populations of hens and turkeys, while the lowest – between hens and guinea fowls (0.928). Исследовав неспецифический белок сыворотки крови трех разных популяций птиц, установлено, что куры имели большие частоты аллелей PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627), а частоты аллелей PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB у ку�� были близкие к средней величине трех популяций (разница 0,008 – 0,015). Для популяции индюков было присущее большая частота аллели PreAl – 1B (0,613) , а частота аллелей PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB была близка к средней величине трех популяций (разница 0,010 – 0,033). Цесарки отличались большими частотами аллелей PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708), а частота аллелей McA ir McB у них была идентична к средней величине трех популяций. Наименьшая средняя фактическая гетерозиготность была в популяции индюков (0,329), наибольшая у цесарок (0,437) и самая большая у кур (0,509). Наибольшая генетическая идентичность (0,969) установлена между популяциями кур и индюков, а наименьшая между популяциями кур и цесарок (0,928).

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Doržinkevič, Artur;
  Country: Lithuania

  This article analyzes the application of the principle of proportionality in the context of interim measures. The study reveals how and to what extent is the principle of proportionality regulated by law in the application of interim measures. The author distinguishes measures implementing the principle of proportionality in the context of interim measures according to different criteria: (a) the nature of the issue; (b) the subject carrying out the proportionality assessment; (c) the time (stage) at which the proportionality assessment is carried out. For this study, the author analyzed the case law of both the Lithuanian Court of Appeal and the European Court of Human Rights regarding the proportionality of the restriction of property rights in the context of interim measures.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Pranevičiūtė-Neliupšienė, Jovita; Maksimiuk, Zhanna;
  Country: Lithuania

  The article examines the possible reasons for regime stability in Belarus through the concepts of social contract and authoritarian bargain, arriving at the proposition that the extensive social welfare system in Belarus is the key to understanding the stability of the system over years. In academic literature, social and welfare policies are among the least researched factors of Belarus regime stability. The article summarizes theoretical findings on the use of social policies in authoritarian regimes and provides a detailed review of the structure and development of the social welfare system in Belarus. It is concluded that due to extensive social and welfare policies, the Belarusian regime manages to maintain social support at the level which is minimal but enough to keep stability in society and the political elite unchanged.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Jakaitė, Dalia;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Akmuo yra vienas iš daiktų Rainerio Marios Rilke’s žmogaus pasaulyje, kuris pasižymi išskirtiniu simboliniu daiktiškumu, šio fenomeno meditacija, persmelkta kūrybinių „aš“ galių. Kaip egzistencinė būties dalis ir šventuma, daiktai pripažįstami ir šlovinami giesmės intonacijomis. Daiktų ir žmogaus santykis iškyla kaip laikiškai štai-būčiai ir metafizinei paslapčiai atsiverianti tikrovė. IX Rilke’s Duino elegijoje žmogaus būtis suvokiama kaip prasmė pavadinti daiktus: „Esam čia gal tik tam, kad ištartu­me: namas, / tiltas, šulinys, vartai, ąsotis, vaismedis, langas, – / kilniau: kolona, bokštas...“ (R i lk e 1996, 299). Per šiuos ir kitus daiktus jutimiškai patiriamas pasaulis yra galimybė autentiškam santykiui su būtimi, sakralumo ištikčiai. Kita vertus, ir patys daiktai yra savaiminė vertybė, prie kurios priartėti žmogui leidžia ypatinga kalbos patirtis. Apie daiktiškojo Rilke’s pasaulio simboliškumą kalbėjo ne vienas poeto kritikas. Iš daugiaprasmės poeto simbolikos šioje publikacijoje linkstama į teopoetinį krikščioniškojo pasaulio reikšmių lauką . Tai lemia aptariami tekstai – eilėraščiai iš Valandų knygos (Das Stundenbuch). Šioje pranciškoniškosios, subjektyviai krikščioniškosios (žmogiškąjį ir daiktiškąjį subjektyvumą suabsoliutinančios) dvasios knygoje akmens ir akmeniškumo yra gausu. Žmogaus būčiai suvokti akmuo pasirenkamas ir kuriamas kaip gamtos ir Biblijos daiktas. Šios publikacijos tikslas – ne tiek išsamus tyrimas, kiek „akmeninių“ Valandų knygos eilėraščių... [toliau žr. visą tekstą] Stone is one of the things in the world of Rilke’s man. The aim of the present publication is to comment on several poems from “The Book of Hours” presenting new translations into the Lithuanian language. For the comments we have chosen the poetical semantic field of the Christian world from polysemous poet’s symbolism. It is conditioned by the collection itself. In the poems “Jetzt reifen schon die roten Berberitze” and “Da trat ich als ein Pilger ein” stone becomes the metaphor of God. In the poem “Wenn etwas mir vom Fenster fällt” stone allows the verification of the world order and the assurance in its existence and meaning. The poems “Sie sind es nicht“ and “Du bist der Arme, du der Mittellose” are related by the symbolism of stone expressing divine poverty. In the poem “Du bist das Kloster zu den Wundenmalen” stone speaks about the polysemy of a cloister. The stone world of a cloister as God’s house symbolizes the nature of the relation between human and God. In this and other texts, stone and language appear as the ways to get closer to the essence, the possibility to listen to and hear. In the poem “Und seine Sorgfalt ist uns wie ein Alb” stone and silence point to the divine incognizability. In the poem “Mach mich zum Wächter deiner Weiten” stone is not only a part of the building but a spot of silence that allows hearing. Quite a few poems of “The Book of Hours” have the spirit of pilgrimage.

 • Publication . Article . 2011
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Borusevičiūtė, Miranda; Šiliauskas, Saulius;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Straipsnyje nagrinėjamos demokratijos perspektyvos islamiškoje sociokultūrinėje ir politinėje erdvėje. Demokratizacijos projektas islamo pasaulyje susiduria su stipria islamizmo opozicija, kuris įmanomais būdais, pasitelkęs religinę islamo retoriką, bando įteigti pasaulinei bendruomenei, kad demokratija ir islamas vertybiškai yra nesuderinami dalykai. Taip implikuojama, kad fundamentalios vertybės ir principai, kurias gina konstitucinė demokratija, yra neįmanomi islamo visuomenėse. Atlikta analizė leidžia teigti: islamas ir demokratija nėra vienas kitam priešiški. Esminis jų suderinamumo ryšys glūdi vertybėse ir principuose, kuriuos išaukština islamas ir kuriuos gina konstitucinė demokratija. Islamo kultūros turi viską, ko reikia kuriant demokratiją ir einant teisinės valstybės link, tačiau tai pareikalaus ypač radikalių veiksmų – modernios teisingumo sampratos, o su ja ir visos Shari’ah reinterpretacijos, siekiant sugrįžti prie vertybinio teisingumo ir tik taip idėjiškai artėti prie Dievo. The article analyzes perspectives for democracy in the Islamic socio-cultural and political region. In Islamic world the democratization project meets strong Islamism opposition, which uses Islamic rhetoric and tries to convince the world community that democracy does not conform to the norms of Islam. It has been claimed that by virtue democracy and Islam are just incompatible, implying that fundamental values and principles protected by constitutional democracy are impossible in Islamic nations. However, the conducted analysis proves otherwise. Islam and democracy are not adversaries. On the contrary, they are united by the same fundamental values and principles, which are cherished by Islam and protected by constitutional democracy. Islamic nations have everything in order to build democracy and go toward the rule of law state. Yet it will require extremely radical actions – re-interpretation of contemporary concept of justice as well as the entire Shari’ah reverting to justice as a virtue. And only in this way it will become possible by the idea walk toward God.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Arūnas Acus; Elvyra Acienė; Dalia Puidokienė;
  Country: Lithuania

  The article deals with the problem of domestic violence against women and assesses the expression of this phenomenon in the context of a society approach. The statistical construct of this phenomenon confirms the assumption that the establishment of legal fundamentals for protection against violence is linked to a process of changing the society approach to this issue. The analysis of theoretical and legal discourse of domestic violence reveals that the consistent implementation of the strategy of legal protection of victims against domestic violence has enabled the creation of a specialized comprehensive assistance infrastructure system throughout the country, which provides access to appropriate medical, psychological, legal assistance and at the same time entitles the society to develop prevention programmes that help to establish intolerance towards violence. The Republic of Lithuania Law on Protection against Domestic Violence (2011) has laid strong foundations for the establishment of specialized assistance centres and implies the development of necessary infrastructure.KEYWORDS: violence against women, Republic of Lithuania Law on Protection against Domestic Violence, specialized assistance centre.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kulbeckienė, Gintarė; Alejūnaitė, Ada;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip darbuotojai vertina gandus organizacijoje. Taikyta tyrimo duomenų rezultatų analizė, apdorojimo ir interpretavimo metodai, kiekybinio tipo apklausa bei mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas. Sąvokos gandas apibrėžimuose akcentuojami skirtingi dalykai. Tai lemia mokslo sričių atstovų pozicija. Sociologijos požiūriu, pabrėžtini šie visuomenei svarbūs gandų funkcionavimo elementai: gando subjektai, socialinė aplinka, kurioje tie gandai plinta, gandų tipai ir įvairių socialinių grupių imlumas jiems, pagaliau – socialinės kontrolės galimybės. Svarbu nustatyti ir gandų kilimo bei funkcionavimo sistemą, jų socialinę organizaciją ir sklaidą, tačiau tai padaryti trukdo sunkumai, kuriuos lemia pati gando prigimtis. The aim of the research is to find out how the employees view rumours in organization. This research employs survey data results analysis, processing and interpretation methods, quantitative survey, and analysis and systematization of scientific literature. Definitions of rumours emphasize different aspects – this results from differences in viewpoints of scholars. Sociologically, the following components of functioning of rumours, which are important to society, are notable: subjects of rumours, social environment in which rumours spread, types of rumours, susceptibility of various social groups to rumours, and social control possibilities. It is also important to identify the system of origination and functioning of rumours, their social arrangement and spread, but this is hindered by difficulties caused by the very nature of rumours.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Dainius Žalimas;
  Country: Lithuania

  During the global economic crisis, many European countries faced the necessity to apply the austerity measures that involved the reduction of salaries, pensions and other social benefits paid by a state. Austerity has become a difficult challenge in particular to those states who have declared in their constitutions the social orientation of a state or even a social state. The Republic of Lithuania is one of those states: according to its Constitution, the State of Lithuania is socially oriented, it has to undertake certain commitments to the most vulnerable social groups.Lithuania was one of those states who has suffered from the most negative impact of the economic and financial crisis and who, therefore, has applied the drastic austerity measures. Thus, the Constitutional Court of the Republic of Lithuania had in particular difficult task – while assessing the constitutionality of the austerity measures in the circumstances of a deep economic and financial crisis, to balance different constitutional values: stability of public finances and the social orientation of the State implying guarantees of social and economic rights. Considering this, one can see the experience of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania in assessing austerity measures as unique and interesting at the European level.The subject of this article – the official constitutional doctrine formulated by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania concerning the so-called austerity measures aiming to manage and to overcome economic and financial crisis within a state. The aim of the research is to identify and analyse the criteria of constitutionality of austerity measures. The research was conducted mostly by applying analytical, systematic, comparative and descriptive research methods.This article analyses the following criteria of constitutionality of austerity measures, which have to be observed respecting human rights and social orientation of the State, as consolidated in the Constitution: constitutionally justifiable basis of austerity measures, their necessity, temporal character, proportionality, as well as due regard to the limits of discretion of the legislature, the principles of social solidarity and non-discrimination, the duty to compensate certain losses. The article focuses on specific features of these criteria as far as they concern austerity measures. For example, the financial assessment of the situation in the State usually does not fall within constitutional jurisdiction; therefore, the Constitutional Court ought to abstain from assessing the compatibility of austerity measures with the first three criteria – constitutionally justifiable basis of austerity measures, their necessity and temporal character, i.e. the Court ought to rely on the assessment of the State economy made by the legislature (and the executive) and not to interfere into the matters of substance and expediency of decisions on economic policy. There are two specific aspects of the principle of proportionality in assessing the constitutionality of austerity measures, as indicated in the article: the first one is the requirement not to distort by the austerity measures the proportions of salaries and pensions established before their reductions; the second one is the requirement not to restrict other constitutional rights than those directly restricted by the austerity measures in question. One can read also about three specific requirements for constitutionality of austerity measures, which follow from the principles of social solidarity and non-discrimination: 1) overall and non-discriminative character of austerity measures; 2) the positive discrimination of the most vulnerable social groups; 3) the austerity measures cannot aim at the establishment of egalitarianism.The main conclusion made in this article is that the criteria of constitutionality of austerity measures, as formulated in the official constitutional doctrine of the Republic of Lithuania, are grounded on the general criteria of legality of the restrictions of human rights, as provided by international law, as well as they are in essence identical to the criteria of constitutionality of austerity measures which have been formulated by other European constitutional courts. Therefore, one may see a certain unity in diversity in this field, i.e. one of the elements of European constitutional identity.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
13,746 Research products, page 1 of 1,375
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Seo, Jinseok;
  Country: Lithuania

  Elektroninės leidinio versijos ISBN 9789955127628 (e) Šiame pranešime norėčiau pristatyti tris Korėjos įvaizdžio pokyčių etapus: 1. Korėjos įvaizdžio atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje prieš Sovietų Sąjungos okupaciją, 2. Korėjos įvaizdis vertimo literatūroje, išleistoje per Sovietų Sąjungos laikotarpį, 3. spartūs Korėjos įvaizdžio pokyčiai Lietuvoje XXI amžiuje bei Hallyu įtaka. Lietuvos žiniasklaida Korėjai skyrė daugiau dėmesio negu mes manome. Tinklapyje epaveldas.lt, kuriame surinkti iki 1940 metų išleisti straipsniai, galima rasti maždaug 120 straipsnių, susijusių su to laikotarpio Korėja. Korėjos įvaizdžius Lietuvos žiniasklaidoje iki 1940 metų galima suskirstyti į tokias kategorijas – silpna tauta Azijoje, kenčianti nuo Japonijos okupacijos, naujas europiečių neatrastas pasaulis. Apie Korėjos įvaizdį Sovietų Sąjungos laikotarpiu galima susidaryti įspūdį pagal į lietuvių kalbą išverstą korėjiečių literatūrą tuo metu, kai spaudos laisvė nebuvo garantuota. Šiuo laikotarpiu buvo išleista didžioji dalis knygų apie Korėją, ir tai rodo didelę socialinio režimo įtaką. Iš karto po nepriklausomybės atgavimo ir spaudos laisvės grąžinimo, Lietuvą pasiekė įvairios informacijos srautas apie Korėją. Per pirmą dešimtmetį Korėjos įvaizdis buvo glaudžiai siejamas su pasaulinėmis įmonėmis, kurios stiprino Pietų Korėjos, kaip vienos didžiausių pasaulyje buities elektros prietaisų ir automobilių gamintojos, reputaciją. Tačiau 2000-ųjų metų viduryje, prasidėjus akademiniam bendradarbiavui tarp Lietuvos ir Pietų Korėjos, sustiprėjo kultūriniai mainai, ir Korėjos įvaizdis pasipildė kitais aspektais Azijos studijų centras Vytauto Didžiojo universitetas

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kęstutis Laurikėnas;
  Country: Lithuania

  Kestutis Laurikėnas Vilniaus universiteto Neuroangiochirurgijos centras, Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Kraujagyslių chirurgijos skyrius, Siltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius El pastas: kestutis.laurikenas@vgpul.lt Įvadas / tikslas Siuo metu pasaulinėje medicinos literatūroje raginama atlikti naujus ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operacijų veiksmingumo tyrimus, siekiant nurodyti aiskesnes sių operacijų indikacijas. Darbo tikslas buvo issiaiskinti, kokiai daliai ligonių, sergancių iseminiais galvos smegenų sutrikimais, instrumentinių tyrimų būdu randama užakusi vidinė miego arterija arba susiaurėjusi a. cerebri media, ir kokiam sių ligonių skaiciui įmanoma atlikti ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operaciją. Ligoniai ir metodai 2000 metais VGPUL gydyta 418 ligonių, kuriems buvo iseminis kraujotakos sutrikimas miego arterijos baseine. Po detalaus klinikinio ir instrumentinio istyrimo operuoti 95 ligoniai (23 % visų neembolinio tipo iseminių kraujotakos sutrikimų miego arterijos baseine). Rezultatai Hipoperfuzinio tipo iseminis insultas miego arterijos baseine istiko 25 % ligonių is visų 1677 smegenų kraujotakos nepakankamumu sergancių ligonių, gydytų stacionare. Is 418 ligonių 385 (92 %) diagnozuotas iseminis insultas ir tik 33 ligoniams (8 %) – praeinantys kraujotakos sutrikimai miego arterijos baseine. Is 418 ligonių chirurginis gydymas taikytas 95 (23 %) ligoniams. Taciau patomorfologiniai miego arterijos ir jos sakų pokyciai rasti net 183 (44 %) ligoniams is 418, sergancių kraujotakos sutrikimais miego arterijos baseine. Ekstrakranijinės-intrakranijinės jungties operacija atlikta 12 ligonių (12,6 % visų miego arterijos rekonstrukcinių operacijų), is jų 7 ligoniams miego arterija buvo užakusi kakle, 5 ligoniams diagnozuotas a. cerebri media užakimas arba kritinė stenozė, be to, 9 ligoniai sirgo iseminiu insultu ir 3 ligoniams buvo praeinantys kraujotakos sutrikimai (TIA). Isvados Dauguma ligonių, kuriems yra praeinantys iseminiai kraujotakos sutrikimai miego arterijos baseine, yra gydomi ambulatoriskai, reikiamai neistiriami arba is viso liga nediagnozuojama. Todėl galima teigti, jog Lietuvoje miego arterijos patologija yra užleista. Prasminiai žodžiai: ekstrakranijinė-intrakranijinė jungtis, iseminis insultas, miego arterijos užakimas, chirurginis gydymas. Extracranial-intracranial bypass operations in cases of ishemic events of the brain Kestutis Laurikėnas Background Surgical correction of insuffitient collateral circulation in cases of internal carotid artery occlusion first was postulated in 1951 by C. M. Fisher. The operative technique of M. G. Yasargil, using the superficial temporal artery as a bypass, is now the most successful surgical operation for cerebral revascularisation. The establishment of extra-intracranial arterial bypass surgery is based on the fact that nature itself in cases of stenosis or occlusion of internal carotid artery creates such a bypass, usually using the ophthalmic artery. But sometimes the patients could benefit from extra-intracranial bypass operation. Our retrospective study discovered a good number of neurologically successful extra-intracranial operations which have been performed in a large number of stroke patients. Results In the Vilnius Emergency Hospital we treated 418 patients with hemispheric stroke (with carotid or middle cerebral artery stenosis or occlusions). Neurologically deteriorated patients with large ischemic changes on CT were treated conservatively. After CT, TCD, Duplex and angiographic investigations we performed 83 carotid endarterectomies (20% of all patients) and only 12 extracranial-intracranial bypasses (3% of all patients) with good postoperative outcomes. Conclusions Good postoperative results were obtained only after a meticulous clinical preoperative selection of stroke patients. Extra-intracranial bypass was suitable in only about 3 per cent of nonembolic hemispheric stroke patients. Keywords: extracranial-intracranial bypass, carotid artery occlusion, stroke, surgical treatment

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Juodka, Robertas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Ištyrus nespecifinius kraujo serumo baltymus nustatyta, kad vištoms yra būdingi dideli alelių PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627) dažnumai, o alelių PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų tirtų populiacijų vidurkiams ( skirtumas 0,008 – 0,015 ). Kalakutų populiacijai yra būdingas didelis alelio PreAl – 1B (0,613) dažnumas, o alelių PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB dažnumai buvo artimi trijų populiacijų vidurkiui ( skirtumas 0,010 – 0,033). Pentardos pasižymėjo dideliais alelių PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708) dažnumais, o alelių McA ir McB dažnumai buvo identiški trijų populiacijų vidurkiui. Mažiausias vidutinis faktinis heterozigotiškumas buvo kalakutų populiacijoje (0,329), didesnis pas pentardas (0,437) ir didžiausias pas vištas (0,509). Didžiausias genetinis identiškumas (0,969) nustatytas tarp vištų ir kalakutų populiacijų, mažiausias tarp vištų ir pentardų (0,928). The analysis of non-specific blood serum proteins indicated that high frequency of alleles PreAl– 2B (0.667), PostAlA (0.635), PostTf–2B (0.627), was characteristic of hens, and the frequencies of alleles PreTf–2A, PreTf–2B, McA, McB were close to the mean values of the three populations under investigation (difference – 0.008-0.015). The population of turkeys was distinguished by high frequency of allele PreAl–1B (0.613), and the frequencies of alleles PreAl–2A, PreAl–2B, PostTfA, PostTfB, McA, McB were similar to the mean values of the three populations (difference – 0.010-0.033). High frequencies of alleles PreAl–1A (0.681), PreAl–2A (0.681), AlB (0.736), PreTfA (0.708) were characteristic of guinea fowls, while the frequencies of alleles McA and McB were identical to the mean values of the three populations. Turkey population had the lowest average actual heterozygosity (0.329), guinea fowls had somewhat higher heterozygosity (0,437) and the highest heterozygosity was determined for hens (0.509). The highest genetic identity (0.969) was found between the populations of hens and turkeys, while the lowest – between hens and guinea fowls (0.928). Исследовав неспецифический белок сыворотки крови трех разных популяций птиц, установлено, что куры имели большие частоты аллелей PreAl – 2B (0,667), PostAlA (0,635), PostTf – 2B (0,627), а частоты аллелей PreTf – 2A, PreTf – 2B, McA, McB у ку�� были близкие к средней величине трех популяций (разница 0,008 – 0,015). Для популяции индюков было присущее большая частота аллели PreAl – 1B (0,613) , а частота аллелей PreAl – 2A, PreAl – 2B , PostTfA, PostTfB, McA, McB была близка к средней величине трех популяций (разница 0,010 – 0,033). Цесарки отличались большими частотами аллелей PreAl – 1A (0,681), PreAl – 2A (0,681), AlB (0,736), PreTfA (0,708), а частота аллелей McA ir McB у них была идентична к средней величине трех популяций. Наименьшая средняя фактическая гетерозиготность была в популяции индюков (0,329), наибольшая у цесарок (0,437) и самая большая у кур (0,509). Наибольшая генетическая идентичность (0,969) установлена между популяциями кур и индюков, а наименьшая между популяциями кур и цесарок (0,928).

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Doržinkevič, Artur;
  Country: Lithuania

  This article analyzes the application of the principle of proportionality in the context of interim measures. The study reveals how and to what extent is the principle of proportionality regulated by law in the application of interim measures. The author distinguishes measures implementing the principle of proportionality in the context of interim measures according to different criteria: (a) the nature of the issue; (b) the subject carrying out the proportionality assessment; (c) the time (stage) at which the proportionality assessment is carried out. For this study, the author analyzed the case law of both the Lithuanian Court of Appeal and the European Court of Human Rights regarding the proportionality of the restriction of property rights in the context of interim measures.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Pranevičiūtė-Neliupšienė, Jovita; Maksimiuk, Zhanna;
  Country: Lithuania

  The article examines the possible reasons for regime stability in Belarus through the concepts of social contract and authoritarian bargain, arriving at the proposition that the extensive social welfare system in Belarus is the key to understanding the stability of the system over years. In academic literature, social and welfare policies are among the least researched factors of Belarus regime stability. The article summarizes theoretical findings on the use of social policies in authoritarian regimes and provides a detailed review of the structure and development of the social welfare system in Belarus. It is concluded that due to extensive social and welfare policies, the Belarusian regime manages to maintain social support at the level which is minimal but enough to keep stability in society and the political elite unchanged.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Jakaitė, Dalia;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Akmuo yra vienas iš daiktų Rainerio Marios Rilke’s žmogaus pasaulyje, kuris pasižymi išskirtiniu simboliniu daiktiškumu, šio fenomeno meditacija, persmelkta kūrybinių „aš“ galių. Kaip egzistencinė būties dalis ir šventuma, daiktai pripažįstami ir šlovinami giesmės intonacijomis. Daiktų ir žmogaus santykis iškyla kaip laikiškai štai-būčiai ir metafizinei paslapčiai atsiverianti tikrovė. IX Rilke’s Duino elegijoje žmogaus būtis suvokiama kaip prasmė pavadinti daiktus: „Esam čia gal tik tam, kad ištartu­me: namas, / tiltas, šulinys, vartai, ąsotis, vaismedis, langas, – / kilniau: kolona, bokštas...“ (R i lk e 1996, 299). Per šiuos ir kitus daiktus jutimiškai patiriamas pasaulis yra galimybė autentiškam santykiui su būtimi, sakralumo ištikčiai. Kita vertus, ir patys daiktai yra savaiminė vertybė, prie kurios priartėti žmogui leidžia ypatinga kalbos patirtis. Apie daiktiškojo Rilke’s pasaulio simboliškumą kalbėjo ne vienas poeto kritikas. Iš daugiaprasmės poeto simbolikos šioje publikacijoje linkstama į teopoetinį krikščioniškojo pasaulio reikšmių lauką . Tai lemia aptariami tekstai – eilėraščiai iš Valandų knygos (Das Stundenbuch). Šioje pranciškoniškosios, subjektyviai krikščioniškosios (žmogiškąjį ir daiktiškąjį subjektyvumą suabsoliutinančios) dvasios knygoje akmens ir akmeniškumo yra gausu. Žmogaus būčiai suvokti akmuo pasirenkamas ir kuriamas kaip gamtos ir Biblijos daiktas. Šios publikacijos tikslas – ne tiek išsamus tyrimas, kiek „akmeninių“ Valandų knygos eilėraščių... [toliau žr. visą tekstą] Stone is one of the things in the world of Rilke’s man. The aim of the present publication is to comment on several poems from “The Book of Hours” presenting new translations into the Lithuanian language. For the comments we have chosen the poetical semantic field of the Christian world from polysemous poet’s symbolism. It is conditioned by the collection itself. In the poems “Jetzt reifen schon die roten Berberitze” and “Da trat ich als ein Pilger ein” stone becomes the metaphor of God. In the poem “Wenn etwas mir vom Fenster fällt” stone allows the verification of the world order and the assurance in its existence and meaning. The poems “Sie sind es nicht“ and “Du bist der Arme, du der Mittellose” are related by the symbolism of stone expressing divine poverty. In the poem “Du bist das Kloster zu den Wundenmalen” stone speaks about the polysemy of a cloister. The stone world of a cloister as God’s house symbolizes the nature of the relation between human and God. In this and other texts, stone and language appear as the ways to get closer to the essence, the possibility to listen to and hear. In the poem “Und seine Sorgfalt ist uns wie ein Alb” stone and silence point to the divine incognizability. In the poem “Mach mich zum Wächter deiner Weiten” stone is not only a part of the building but a spot of silence that allows hearing. Quite a few poems of “The Book of Hours” have the spirit of pilgrimage.

 • Publication . Article . 2011
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Borusevičiūtė, Miranda; Šiliauskas, Saulius;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Straipsnyje nagrinėjamos demokratijos perspektyvos islamiškoje sociokultūrinėje ir politinėje erdvėje. Demokratizacijos projektas islamo pasaulyje susiduria su stipria islamizmo opozicija, kuris įmanomais būdais, pasitelkęs religinę islamo retoriką, bando įteigti pasaulinei bendruomenei, kad demokratija ir islamas vertybiškai yra nesuderinami dalykai. Taip implikuojama, kad fundamentalios vertybės ir principai, kurias gina konstitucinė demokratija, yra neįmanomi islamo visuomenėse. Atlikta analizė leidžia teigti: islamas ir demokratija nėra vienas kitam priešiški. Esminis jų suderinamumo ryšys glūdi vertybėse ir principuose, kuriuos išaukština islamas ir kuriuos gina konstitucinė demokratija. Islamo kultūros turi viską, ko reikia kuriant demokratiją ir einant teisinės valstybės link, tačiau tai pareikalaus ypač radikalių veiksmų – modernios teisingumo sampratos, o su ja ir visos Shari’ah reinterpretacijos, siekiant sugrįžti prie vertybinio teisingumo ir tik taip idėjiškai artėti prie Dievo. The article analyzes perspectives for democracy in the Islamic socio-cultural and political region. In Islamic world the democratization project meets strong Islamism opposition, which uses Islamic rhetoric and tries to convince the world community that democracy does not conform to the norms of Islam. It has been claimed that by virtue democracy and Islam are just incompatible, implying that fundamental values and principles protected by constitutional democracy are impossible in Islamic nations. However, the conducted analysis proves otherwise. Islam and democracy are not adversaries. On the contrary, they are united by the same fundamental values and principles, which are cherished by Islam and protected by constitutional democracy. Islamic nations have everything in order to build democracy and go toward the rule of law state. Yet it will require extremely radical actions – re-interpretation of contemporary concept of justice as well as the entire Shari’ah reverting to justice as a virtue. And only in this way it will become possible by the idea walk toward God.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Arūnas Acus; Elvyra Acienė; Dalia Puidokienė;
  Country: Lithuania

  The article deals with the problem of domestic violence against women and assesses the expression of this phenomenon in the context of a society approach. The statistical construct of this phenomenon confirms the assumption that the establishment of legal fundamentals for protection against violence is linked to a process of changing the society approach to this issue. The analysis of theoretical and legal discourse of domestic violence reveals that the consistent implementation of the strategy of legal protection of victims against domestic violence has enabled the creation of a specialized comprehensive assistance infrastructure system throughout the country, which provides access to appropriate medical, psychological, legal assistance and at the same time entitles the society to develop prevention programmes that help to establish intolerance towards violence. The Republic of Lithuania Law on Protection against Domestic Violence (2011) has laid strong foundations for the establishment of specialized assistance centres and implies the development of necessary infrastructure.KEYWORDS: violence against women, Republic of Lithuania Law on Protection against Domestic Violence, specialized assistance centre.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kulbeckienė, Gintarė; Alejūnaitė, Ada;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip darbuotojai vertina gandus organizacijoje. Taikyta tyrimo duomenų rezultatų analizė, apdorojimo ir interpretavimo metodai, kiekybinio tipo apklausa bei mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas. Sąvokos gandas apibrėžimuose akcentuojami skirtingi dalykai. Tai lemia mokslo sričių atstovų pozicija. Sociologijos požiūriu, pabrėžtini šie visuomenei svarbūs gandų funkcionavimo elementai: gando subjektai, socialinė aplinka, kurioje tie gandai plinta, gandų tipai ir įvairių socialinių grupių imlumas jiems, pagaliau – socialinės kontrolės galimybės. Svarbu nustatyti ir gandų kilimo bei funkcionavimo sistemą, jų socialinę organizaciją ir sklaidą, tačiau tai padaryti trukdo sunkumai, kuriuos lemia pati gando prigimtis. The aim of the research is to find out how the employees view rumours in organization. This research employs survey data results analysis, processing and interpretation methods, quantitative survey, and analysis and systematization of scientific literature. Definitions of rumours emphasize different aspects – this results from differences in viewpoints of scholars. Sociologically, the following components of functioning of rumours, which are important to society, are notable: subjects of rumours, social environment in which rumours spread, types of rumours, susceptibility of various social groups to rumours, and social control possibilities. It is also important to identify the system of origination and functioning of rumours, their social arrangement and spread, but this is hindered by difficulties caused by the very nature of rumours.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Dainius Žalimas;
  Country: Lithuania

  During the global economic crisis, many European countries faced the necessity to apply the austerity measures that involved the reduction of salaries, pensions and other social benefits paid by a state. Austerity has become a difficult challenge in particular to those states who have declared in their constitutions the social orientation of a state or even a social state. The Republic of Lithuania is one of those states: according to its Constitution, the State of Lithuania is socially oriented, it has to undertake certain commitments to the most vulnerable social groups.Lithuania was one of those states who has suffered from the most negative impact of the economic and financial crisis and who, therefore, has applied the drastic austerity measures. Thus, the Constitutional Court of the Republic of Lithuania had in particular difficult task – while assessing the constitutionality of the austerity measures in the circumstances of a deep economic and financial crisis, to balance different constitutional values: stability of public finances and the social orientation of the State implying guarantees of social and economic rights. Considering this, one can see the experience of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania in assessing austerity measures as unique and interesting at the European level.The subject of this article – the official constitutional doctrine formulated by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania concerning the so-called austerity measures aiming to manage and to overcome economic and financial crisis within a state. The aim of the research is to identify and analyse the criteria of constitutionality of austerity measures. The research was conducted mostly by applying analytical, systematic, comparative and descriptive research methods.This article analyses the following criteria of constitutionality of austerity measures, which have to be observed respecting human rights and social orientation of the State, as consolidated in the Constitution: constitutionally justifiable basis of austerity measures, their necessity, temporal character, proportionality, as well as due regard to the limits of discretion of the legislature, the principles of social solidarity and non-discrimination, the duty to compensate certain losses. The article focuses on specific features of these criteria as far as they concern austerity measures. For example, the financial assessment of the situation in the State usually does not fall within constitutional jurisdiction; therefore, the Constitutional Court ought to abstain from assessing the compatibility of austerity measures with the first three criteria – constitutionally justifiable basis of austerity measures, their necessity and temporal character, i.e. the Court ought to rely on the assessment of the State economy made by the legislature (and the executive) and not to interfere into the matters of substance and expediency of decisions on economic policy. There are two specific aspects of the principle of proportionality in assessing the constitutionality of austerity measures, as indicated in the article: the first one is the requirement not to distort by the austerity measures the proportions of salaries and pensions established before their reductions; the second one is the requirement not to restrict other constitutional rights than those directly restricted by the austerity measures in question. One can read also about three specific requirements for constitutionality of austerity measures, which follow from the principles of social solidarity and non-discrimination: 1) overall and non-discriminative character of austerity measures; 2) the positive discrimination of the most vulnerable social groups; 3) the austerity measures cannot aim at the establishment of egalitarianism.The main conclusion made in this article is that the criteria of constitutionality of austerity measures, as formulated in the official constitutional doctrine of the Republic of Lithuania, are grounded on the general criteria of legality of the restrictions of human rights, as provided by international law, as well as they are in essence identical to the criteria of constitutionality of austerity measures which have been formulated by other European constitutional courts. Therefore, one may see a certain unity in diversity in this field, i.e. one of the elements of European constitutional identity.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.