Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
3 Research products, page 1 of 1

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • CZ
 • Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut
 • Diposit Digital de Documents de la UAB

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Tulla i Pujol, Antoni F..;
  Country: Spain

  Des de 1995 i cada dos anys, l'Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organitza la Moravian Geographical Conference on el medi ambient en resulta ser el contingut transversal i marc de referència de les diverses especialitats de la geografia. Aquests congressos són una excel·lent ocasió per al contacte entre geògrafs de l'Europa de l'Est i la de l'Oest. Desde 1995 y cada dos años, el Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organiza la Moravian Geographical Conference, donde el medio ambiente resulta ser el contenido transversal como marco de referencia de las diversas especialidades de la geografía. Estos congresos son una excelente ocasión para el contacto entre geógrafos de la Europa del Este y la del Oeste. Depuis 1995 et chaque deux années, le Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organise la Moravian Geographical Conference où l'environnement est le contenu transversal et le cadre de référence des spécialités de la geographie. Ces congres sont une très bonne opportunité pour le contact entre géographes de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Since 1995 and every two years, the Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organises the Moravian Geographical Conference where environment comes to be the main issue as a reference for every geographical speciality. These conferences are an excellent opportunity to link geography and geographers from both Eastern and Western Europe.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mesures addicionals; Contenció; Brot Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Medidas adicionales; Contención; Brote Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Additional measures; Containment; Outbreak Informació adreçada a la població de diferents municipis de la comarca del Segrià de les mesures de seguretat que han de prendre pel nou brot de coronavirus COVID-19. Información dirigida a la población de diferentes municipios de la comarca del Segrià de las medidas de seguridad que deben tomar por el nuevo brote de coronavirus COVID-19. Information aimed at the population of different municipalities in the country of Segrià of the security measures to be taken for the new outbreak of coronavirus COVID-19.

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Polítiques de salut; Salut pública; Sistema sanitari Health policies; Public health; Sanitary system Políticas de salud; Salud pública; Sistema sanitario Aquesta infografia dóna fe d'unes accions i d’uns resultats, però, sobretot, vol reconèixer l'esforç i el sacrifici fets aquest lustre per un capital humà que, amb el seu coneixement i per sobre de l'interès personal, ha estat a l'altura del que el país i la sanitat pública requerien, ja fos a les administracions, a les professions o a les entitats organitzades de la societat civil.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
3 Research products, page 1 of 1
 • Open Access
  Authors: 
  Tulla i Pujol, Antoni F..;
  Country: Spain

  Des de 1995 i cada dos anys, l'Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organitza la Moravian Geographical Conference on el medi ambient en resulta ser el contingut transversal i marc de referència de les diverses especialitats de la geografia. Aquests congressos són una excel·lent ocasió per al contacte entre geògrafs de l'Europa de l'Est i la de l'Oest. Desde 1995 y cada dos años, el Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organiza la Moravian Geographical Conference, donde el medio ambiente resulta ser el contenido transversal como marco de referencia de las diversas especialidades de la geografía. Estos congresos son una excelente ocasión para el contacto entre geógrafos de la Europa del Este y la del Oeste. Depuis 1995 et chaque deux années, le Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organise la Moravian Geographical Conference où l'environnement est le contenu transversal et le cadre de référence des spécialités de la geographie. Ces congres sont une très bonne opportunité pour le contact entre géographes de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Since 1995 and every two years, the Institute of Geonics (Academy of Sciences of the Czech Republic) organises the Moravian Geographical Conference where environment comes to be the main issue as a reference for every geographical speciality. These conferences are an excellent opportunity to link geography and geographers from both Eastern and Western Europe.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mesures addicionals; Contenció; Brot Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Medidas adicionales; Contención; Brote Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Additional measures; Containment; Outbreak Informació adreçada a la població de diferents municipis de la comarca del Segrià de les mesures de seguretat que han de prendre pel nou brot de coronavirus COVID-19. Información dirigida a la población de diferentes municipios de la comarca del Segrià de las medidas de seguridad que deben tomar por el nuevo brote de coronavirus COVID-19. Information aimed at the population of different municipalities in the country of Segrià of the security measures to be taken for the new outbreak of coronavirus COVID-19.

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Polítiques de salut; Salut pública; Sistema sanitari Health policies; Public health; Sanitary system Políticas de salud; Salud pública; Sistema sanitario Aquesta infografia dóna fe d'unes accions i d’uns resultats, però, sobretot, vol reconèixer l'esforç i el sacrifici fets aquest lustre per un capital humà que, amb el seu coneixement i per sobre de l'interès personal, ha estat a l'altura del que el país i la sanitat pública requerien, ja fos a les administracions, a les professions o a les entitats organitzades de la societat civil.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.