Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
119 Research products, page 1 of 12

 • Research software
 • Other research products
 • SE
 • Swedish
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  KALLDAL, HANNA; KARLKVIST, DANIEL; KHADEMI, THEODOR; LAM, CHARLIE; REPO WECKLAUF, ROBIN; WAHLBERG, ANDRÉ;
  Country: Sweden

  Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätter att växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn till seniorer. Detta blir pro...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Possnert, Samuel; Rahmani, Baback;
  Country: Sweden

  Bakgrund: Den krävande intensivvårdsmiljön utsätter intensivvårdssjuksköterskor för en hög stress och graden av utbrändhet hos intensivvårdssjuksköterskor är högre än annan vård-och omsorgspersonal. Indirekt exponering till trauma i dessa miljöer kopplat med utbrändhet ...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Johansson, Tyra; Nässlander Örninge, My;
  Country: Sweden

  The purpose of our study is to investigate social workers' experiences of the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) into Swedish law and how it affects their work. The study is based on the following two questions; 1) in what way do social...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Rogestedt, Josefina; Karlsson, Josefine;
  Country: Sweden

  Det finns idag en utbredd miljömedvetenhet hos slutkonsumenter och företag vilket bidrar till förbättringar gällande näringslivets miljömässiga hållbarhet. En bransch som står för en stor del av Sveriges miljöpåverkan men som samtidigt är nödvändig för att möjliggöra gl...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Klint, Emma;
  Country: Sweden

  Violations of democratic standards and use of emergency power to curb the Covid-19 pandemic, has become routine for many of the world's countries during 2020. Excessive use of emergency powers or limiting media freedoms means that Covid-19 could potentially pose a threa...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Losman, Göran; Lundquist, Anna;
  Country: Sweden

  Bakgrund och problemdiskussion: Kvaliteten på finansiell redovisning är avgörande för dess användbarhet. Det är därför av stor vikt att redovisningen på ett korrekt sätt återspeglar de underliggande transaktioner som utgör dess grund. Resultatmanipulering kan uppstå i o...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Lennartsson, Amalie; Blomström, Helena;
  Country: Sweden

  Till följd av digitaliseringens utveckling och Covid-19, så har introduceringen av digitala vårdapplikationer fått ett stort genomslag på den svenska marknaden. De privata aktörerna var bland de första att kunna erbjuda konsumenter vård via digitala vårdapplikationer oc...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Bernler, Albin; Andreasson, Karl;
  Country: Sweden

  Teleworking has become a more prevalent way of working for many organizations. As technology evolves employees are provided with more advanced ways of working physically separated from the workplace while still being able to do their work. While giving employees more fl...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Lundström, Martin;
  Country: Sweden

  Regular quizzing is a common feature of all levels of education and with increasing digitalization of education, especially in the wake of the covid-19 pandemic, tools used to quiz and test students will inevitably have to catch up. This study attempted to explore the u...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Liljevall, Amanda; Martinsson, Malvina;
  Country: Sweden

  This study examines whether ESG score has affected trading volume in Swedish stocks during the Covid-19 pandemic through a quantitative method. A growing importance for environment and social responsibilities has led to companies and investors embracing a more sustainab...