Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
3 Research products, page 1 of 1

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
 • Digital Library University of West Bohemia

Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors: 
  Kocour, Matěj;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
  Project: NWO | Towards inline 2D surface... (2300188781)

  Práce se věnuje vzniku, průběhu a důsledkům čtyř posloupných válek v Africe na Zlatonosném pobřeží. Ve válkách se zajímavě kloubily zájmy afrických království a obchodní rivalita evropských států v regionu, jmenovitě Anglie a Spojených provincií. Práce války popisuje hlavně z evropské perspektivy, a zároveň je v jejím rámci i celkově popsaná koexistence Evropanů, žijících v pevnostech na pobřeží Guinejského zálivu a domorodých Afričanů, způsob, jakým se Evropané v Africe angažovali a fungování místní politiky domorodých států a evropských obchodních společností. Obhájeno The thesis follows the origin, the course and the consequences of four successive wars in Africa on the Gold Coast. In these wars, there an interesting intertwining of local African polities and trading rivalry of European states in the region, namely England and United provinces. The thesis describes the wars mainly from European perspective, and within its frameworks, it also describes the general coexistence of Europeans, living on the trading forts in Guinea bay and native Africans, the way how Europeans engaged themselves in Africa and the way local politics and politics of the European trading companies worked.

 • Publication . Article . Preprint . 2019
  Open Access
  Authors: 
  Hermen Jan Hupkes; Leonardo Morelli; Petr Stehlík; Vladimír Švígler;
  Publisher: Elsevier BV
  Country: Czech Republic
  Project: NWO | Planar Patterns in Discre... (2300181684)

  We discuss multichromatic front solutions to the bistable Nagumo lattice differential equation. Such fronts connect the stable spatially homogeneous equilibria with spatially heterogeneous $n$-periodic equilibria and hence are not monotonic like the standard monochromatic fronts. In contrast to the bichromatic case, our results show that these multichromatic fronts can disappear and reappear as the diffusion coefficient is increased. In addition, these multichromatic waves can travel in parameter regimes where the monochromatic fronts are also free to travel. This leads to intricate collision processes where an incoming multichromatic wave can reverse its direction and turn into a monochromatic wave. Comment: 26 pages, 12 figures

 • Open Access English
  Authors: 
  Hupkes, Hermen Jan; Morelli, Leonardo; Stehlík, Petr;
  Publisher: SIAM
  Country: Czech Republic
  Project: NWO | Planar Patterns in Discre... (2300181684)

  Studujeme bichromatické (dvoubarevné) cestující vlny pro bistabilní Nagumovu diferenciální rovnici na mřížkách. Tyto vlny spojují stabilní prostorově homogenní řešení s prostorově heterogenní dvouperiodickým řešením. Následně nejsou monotónní na rozdíl od standardních monochromatických vln. Odvozujeme explicitní kritéria, pomocí kterých jsme schopni určit, zda-li tyto vlny jsou stacionární nebo cestující. Ukazujeme, že bcihromatické vlny cestují v oblastech parametrů, kde monochromatické vlny necestují. We discuss bichromatic (two-color) front solutions to the bistable Nagumo lattice differential equation. Such fronts connect the stable spatially homogeneous equilibria with spatially heterogeneous 2-periodic equilibria and hence are not monotonic like the standard monochromatic fronts. We provide explicit criteria that can determine whether or not these fronts are stationary and show that the bichromatic fronts can travel in parameter regimes where the monochromatic fronts are pinned. The presence of these bichromatic waves allows the two stable homogeneous equilibria to spread out through the spatial domain towards each other, buffered by a shrinking intermediate zone in which the periodic pattern is visible.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
3 Research products, page 1 of 1
 • Other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors: 
  Kocour, Matěj;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
  Project: NWO | Towards inline 2D surface... (2300188781)

  Práce se věnuje vzniku, průběhu a důsledkům čtyř posloupných válek v Africe na Zlatonosném pobřeží. Ve válkách se zajímavě kloubily zájmy afrických království a obchodní rivalita evropských států v regionu, jmenovitě Anglie a Spojených provincií. Práce války popisuje hlavně z evropské perspektivy, a zároveň je v jejím rámci i celkově popsaná koexistence Evropanů, žijících v pevnostech na pobřeží Guinejského zálivu a domorodých Afričanů, způsob, jakým se Evropané v Africe angažovali a fungování místní politiky domorodých států a evropských obchodních společností. Obhájeno The thesis follows the origin, the course and the consequences of four successive wars in Africa on the Gold Coast. In these wars, there an interesting intertwining of local African polities and trading rivalry of European states in the region, namely England and United provinces. The thesis describes the wars mainly from European perspective, and within its frameworks, it also describes the general coexistence of Europeans, living on the trading forts in Guinea bay and native Africans, the way how Europeans engaged themselves in Africa and the way local politics and politics of the European trading companies worked.

 • Publication . Article . Preprint . 2019
  Open Access
  Authors: 
  Hermen Jan Hupkes; Leonardo Morelli; Petr Stehlík; Vladimír Švígler;
  Publisher: Elsevier BV
  Country: Czech Republic
  Project: NWO | Planar Patterns in Discre... (2300181684)

  We discuss multichromatic front solutions to the bistable Nagumo lattice differential equation. Such fronts connect the stable spatially homogeneous equilibria with spatially heterogeneous $n$-periodic equilibria and hence are not monotonic like the standard monochromatic fronts. In contrast to the bichromatic case, our results show that these multichromatic fronts can disappear and reappear as the diffusion coefficient is increased. In addition, these multichromatic waves can travel in parameter regimes where the monochromatic fronts are also free to travel. This leads to intricate collision processes where an incoming multichromatic wave can reverse its direction and turn into a monochromatic wave. Comment: 26 pages, 12 figures

 • Open Access English
  Authors: 
  Hupkes, Hermen Jan; Morelli, Leonardo; Stehlík, Petr;
  Publisher: SIAM
  Country: Czech Republic
  Project: NWO | Planar Patterns in Discre... (2300181684)

  Studujeme bichromatické (dvoubarevné) cestující vlny pro bistabilní Nagumovu diferenciální rovnici na mřížkách. Tyto vlny spojují stabilní prostorově homogenní řešení s prostorově heterogenní dvouperiodickým řešením. Následně nejsou monotónní na rozdíl od standardních monochromatických vln. Odvozujeme explicitní kritéria, pomocí kterých jsme schopni určit, zda-li tyto vlny jsou stacionární nebo cestující. Ukazujeme, že bcihromatické vlny cestují v oblastech parametrů, kde monochromatické vlny necestují. We discuss bichromatic (two-color) front solutions to the bistable Nagumo lattice differential equation. Such fronts connect the stable spatially homogeneous equilibria with spatially heterogeneous 2-periodic equilibria and hence are not monotonic like the standard monochromatic fronts. We provide explicit criteria that can determine whether or not these fronts are stationary and show that the bichromatic fronts can travel in parameter regimes where the monochromatic fronts are pinned. The presence of these bichromatic waves allows the two stable homogeneous equilibria to spread out through the spatial domain towards each other, buffered by a shrinking intermediate zone in which the periodic pattern is visible.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.