Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
93 Research products, page 1 of 10

 • Publications
 • Other research products
 • Open Access
 • CY
 • Turkish
 • Eastern Mediterranean University Institutional Repository (EMU I-REP)

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Kargı, Eda;
  Publisher: Toplum ve Hekim
  Country: Cyprus

  Oyun belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız olarak gerçekleştirilebilen, fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk iç...

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Hürol, Yonca;
  Publisher: Yenidüzen Gazetesi
  Country: Cyprus
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Cellatoğlu, Nemika; İlkan, Mustafa; Egelioğlu, Fuat;
  Publisher: KTEMO
  Country: Cyprus

  Fosil yakıtların kullanılması ile açığa çıkan başta karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının çevreye verdiği zarar özellikle son 50 yılda, küresel ısınmanın etkilerinin hissedilir hale gelmesi ile iyice anlaşılmış ve bu yakıtların kullanımını azaltmak için tüm dünya...

 • Publication . Article . 1990
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Kaner, Sema;
  Publisher: Ankara Üniversitesi
  Country: Cyprus

  The file in this item is the publisher version (published version) of the article.

 • Other research product . Other ORP type . 2004
  Open Access Turkish
  Authors: 
  VANCI OSAM, ÜLKER;
  Publisher: Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ KAM): Eastern Mediterranean University Center for Cyprus Studies
  Country: Cyprus

  Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi öncülüğünde hazırlanan kitap yaptıkları çalışmalarla yurt dışında ve Kıbrıs'ta iz bırakmış üç Kıbrıslı tıp adamını, Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim'i, Mehmet Aziz'i ve Dr. Alpay Kelami'yi anlatmaktadır. Dr. Hafız Cemal ...

 • Other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Sözen, Ahmet;
  Publisher: Yenidüzen Ltd.
  Country: Cyprus

  Doğu Akdeniz Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Yenidüzen gazetesine özel röportajında MARAŞ konusunu yorumladı.

 • Other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren;
  Publisher: Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture
  Country: Cyprus

  Sanal gerçekliğin içinde katlananan mekânsal veya imgesel yansımaların gerçek dünya ile birleştiği an… Artık bu dünyanın ötesindeki mekanlara da seyahatler oturduğumuz yerden mümkünken, fiziksel mekanlarımız bu mutasyonlar sonucu neye dönüşüyor? Yani biz artık, hem çemb...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Dalyan, Ayşe;
  Publisher: Muğla Üniversitesi
  Country: Cyprus

  Arap edebiyatının ardından Fars edebiyatında şairlerin unutulmaması için kullanılan, Ali Şîr Nevâî aracılığıyla edebiyatımıza geçen tezkire geleneği Klâsik Türk edebiyatının inceleme alanlarından biridir. Bugüne kadar tezkireler üzerine tenkitli çalışmalar yapıldığı gib...

 • Other research product . Other ORP type . 1999
  Open Access Turkish
  Authors: 
  BOZKURT, İsmail;
  Publisher: Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ KAM): Eastern Mediterranean University Center for Cyprus Studies
  Country: Cyprus

  Sempozyum, Türk düşünce yaşamında derin izler bırakan, dünyaca ünlü bir bilim adamı olan merhum Niyazi BERKES adına düzenlenmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi kendi alanında iz bırakmış Kıbrıslı Türkleri konu alacak sempozyumlar dizisi başlat...

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Haberal Kıbrıslı Gazetesi;
  Publisher: Haberal Kıbrıslı
  Country: Cyprus