Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
93 Research products, page 1 of 10

 • Research data
 • Other research products
 • Open Access
 • Russian
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Research data . Sound . 2018
  Open Access Russian
  Authors: 
  El Ayari, Sarra; Zribi-Hertz, Anne; Soare, Elena;
  Publisher: Structures formelles du langage

  Enregistrement de l'histoire de l'��ne de Nasreddin Hodja en russe

 • Open Access Russian
  Authors: 
  Miškinienė, Galina;

  Lietuvos totorių raštijos tradicija susiformavo dar XV–XVI amžiuje, bet iki mūsų dienų išliko tik vėlyvieji (XVII–XX a.) ankstyvųjų raštų sąrašai. Karų, migracijų, gaisrų ir kitų nelaimių išdavoje Lietuvos totorių rankraščiai tapo bibliografine retenybe. Šiandien iš esančių bibliografinių šaltinių: publikacijų, knygų ir katalogų, pavyko identifikuoti 181 rankraštį, iš kurių 70 saugoma privačiose kolekcijose. Daugiausia rankraščių saugoma Lietuvoje (47) ir Baltarusijoje (41). Rengti Lietuvos totorių rankraščių lotynų abėcėle suvestinį katalogą pradėta 2007 metais. Šis katalogas nuolat papildomas naujais šaltiniais iš asmeninių totorių šeimų rinkinių. Siekiama surinkti ir pateikti duomenis iš Kazanės, Sankt Peterburgo, Minsko, Gardino, Leipcigo, Londono ir kt. regionų. Rengiant katalogą buvo aptikti iki šiol mokslo visuomenei nežinomi totorių rankraščiai Gardino valstybinio istorijos ir religijos muziejuje. Šioje publikacijoje pateikti iki šiol neskelbti bibliografiniai duomenys apie šiuos rankraščius. One of the main tasks in year 2007 was composition of summary catalogue of Lithuanian Tatar manuscripts in Arabic script. Recently, the manuscript collections have been supplemented by new findings coming from some Tartars families. These findings will be presented in the new summary catalogue of Lithuanian Tatar manuscripts. In this catalogue will be described collections stored in Kazan, Minsk, Grodno, Leipzig, London, Saint Petersburg, and elsewhere. One of the collections that is described in this article is stored in Grodno Religion History Museum.

 • Open Access Russian
  Country: Russian Federation

  Объектом исследования являются породы-коллекторы верхнеюрского НГК Мыльджинского месторождения. Цель работы – запроектировать рациональный комплекс методов ГИС для определения коллекторских свойств горных пород на эксплуатационных скважинах. В процессе исследования проводилось изучение геологических, геофизических параметров месторождения, а также анализ возможностей методов ГИС. В ходе выполнения дипломного проекта основная цель проектирования - обоснование комплекса ГИС, для применения на Мыльджинском нефтегазоконденсатном месторождении. Object of research are the Upper Jurassic reservoir rocks NGK Myldzhinskoye field. Purpose - to project a rational set of GIS techniques to determine the reservoir properties of rocks at the production wells. The study was carried out to study the geological, geophysical parameters of the deposit, as well as analysis of the possibilities of GIS techniques. In the course of the degree project the main goal of the design - GIS study of the complex, for use in Myldzhinskoye gas condensate field for study of reservoir rocks was reached.

 • Open Access Russian
  Country: Russian Federation

  РЕФЕРАТ Выпускная квалификационная работа 106 с., 8 рис., 66 табл., ____45______источников, 4 прил. Ключевые слова: Геолого-физическая характеристика, разрез, поиски, стратиграфия, бурый уголь, вещественный состав, буровые работы, недра . Объектом исследования является (ются) Шабуровская площадь Цель работы – локализация прогнозных ресурсов бурых углей Шабуровской площади по категориям Р1 В процессе исследования проводились изучение литологической характеристики, строения и параметров Шабуровской площади В результате исследования изучены состав и особенности строения участка Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики: Степень внедрения: не планируется Область применения: работа может применяться для выполнения поисковых работ на бурые угли Алтайского края. ESSAY Final qualifying work 106 pp., 8 fig., 66 tab., 45 ____ ______ sources, Appendix 4. Keywords: geological and physical characteristics, the cut, the search, stratigraphy, lignite, material composition, drilling, mineral resources. The object of this study is (are) Shaburovskaya area Objective - localization of probable resources of brown coal Shaburovskoy area P1 category The study carried out to study the lithological characteristics of the structure and parameters of the area Shaburovskoy The study examined the composition and features of the site structure The basic constructive, technological and technical and operational characteristics: Degree of implementation: is not planned Scope: the work can be used to perform search operations in the brown coals of the Altai Territory.

 • Open Access Russian
  Authors: 
  Babich, Irina; Wirth, Julia;
  Country: Switzerland

  [ARTICLE EN RUSSE] In this article on the basis of Russian and Swiss concepts and methods of cultural geography, the authors Irina Babich and Julia Wirth consider the role of cultural values in the process of positioning territorial brands (case study — North Caucasus and Switzerland).

 • Other research product . 2014
  Open Access Russian

  Pietryčių Pabaltijo skirtingų istorinių laikotarpių laidojimo senienos kaip kapotyrinė medžiaga faktiškai nebuvo sistemintos. Nauji duomenys, leidžiantys praplėsti ir patikslinti mūsų žinias apie prūsų laidojimo papročius, gauti 2010 m. tyrinėjant plokštinį kapinyną sektoriuje Kl. Kaupas, esantį rytinėje chrestomatinio baltiškoje archeologijoje pilkapyno Kaupas (Zelenogradsko m., Kaliningrado sr.) dalyje. Straipsnyje iš 14 ištirtų 2010 m. kapų atrinkti du kompleksai. Jie įdomūs tuo, kad reprezentuoja du savotiškus ankstyvųjų viduramžių prūsų laidosenos polius – kremaciją (kapas K44) ir inhumaciją (kapas K46). Pažymėtina, kad kapas K44 atitinka paskutinį kremacijos papročio, jau mažai praktikuoto XII a. istorinėje Prūsijoje, etapą. Jam būdingos žirgo aprangos detalės viršutiniame horizonte. Artimiausi kapo K46 analogai yra 1,2 km į šiaurės vakarus nuo miško vietovės Kaup, Kunterstraucho miške šalia dabartinės gyvenvietės Klincovka. Pateikta medžiaga naujausių tyrimų duomenimis iliustruoja sunkiai atsekamą kapotyros medžiagoje perėjimo nuo kremacijos prie inhumacijos etapą. Nepaisant išorinių faktorių (Teutonų ordino atsikraustymo, prūsų „konfederacijos“ žlugimo, prievartinės christianizacijos, smurtinių gyventojų perkėlimų) vakarų baltai XIII–XIV a. labai pamažu atsisakydavo senų laidojimo papročių.

 • Open Access Russian
  Authors: 
  Ustyianovych, Taras;
  Publisher: Zenodo

  The data set contains posts from social media networks popular among Russian-speaking communities. Information was searched based on pre-defined keywords ("war", "special military operation", etc.) and is mainly related to the ongoing war in Ukraine with Russia. After a thorough review and analysis of the data, both propaganda and fake news were identified. The collected data is anonymized. Feature engineering and text preprocessing can be applied to obtain new insights and knowledge from this data set. The data set is useful for the study of information wars and propaganda identification. The data has been collected for the period from 01.02.2022 until 26.04.2022.

 • Other research product . 2000
  Open Access Russian

  Baltarusių tyrinėtojo Ivano Sinčiuko straipsnis skirtas XVII a. Tešino obolams, kurie priklauso monetų kategorijai, retai sutinkamai buvusioje Lenkijos ir Lietuvos valstybės teritorijoje randamuose lobiuose. Tyrinėjimams buvo panaudoti radiniai iš Ukrainos. Autorius iškelia šias tezes: 1) Lenkijos ir Lietuvos valstybės teritorijoje randamuose lobiuose Tešino obolai priklauso ne tik Jelizavetai Lukrecijai (1650-1652 m. monetos), bet ir Ferdinandui IV (1653-1654 m. monetos); 2) Tešino obolų negalima priskirti prie varinių monetų nei pagal jų metalo sudėtį, nei pagal tų laikų požiūrį į jas; 3) Tešino obolai iš pinigų masės sudėties išnyko po 1663 m. kartu su kitomis žemos prabos sidabrinėmis monetomis The article of Belarusian researcher Ivan Sinchuk is dedicated to Obol of Cieszyn of the seventeenth century, that belong to the category of coins and is rarely found in the treasures of former Polish-Lithuanian territory. Finds from the Ukraine had been used for the research. The author emphasizes these theses: 1) the Obols of Cieszyn, that can be found in the treasures in the territory of Poland and Lithuania belong not only to Yelizaveta Lucrezia (1650-1652 coins), but also to Ferdinand IV (1653-1654 coins); 2) the Obols of Cieszyn cannot be attributed to copper coins neither in accordance with their metal content nor attitude of that period toward it; 3) the Obols of Cieszyn together with other low-alloy silver coins disappeared from the composition of monetary system after 1663.

 • Open Access Russian
  Authors: 
  Blum, Alain;
  Country: France
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
93 Research products, page 1 of 10
 • Research data . Sound . 2018
  Open Access Russian
  Authors: 
  El Ayari, Sarra; Zribi-Hertz, Anne; Soare, Elena;
  Publisher: Structures formelles du langage

  Enregistrement de l'histoire de l'��ne de Nasreddin Hodja en russe

 • Open Access Russian
  Authors: 
  Miškinienė, Galina;

  Lietuvos totorių raštijos tradicija susiformavo dar XV–XVI amžiuje, bet iki mūsų dienų išliko tik vėlyvieji (XVII–XX a.) ankstyvųjų raštų sąrašai. Karų, migracijų, gaisrų ir kitų nelaimių išdavoje Lietuvos totorių rankraščiai tapo bibliografine retenybe. Šiandien iš esančių bibliografinių šaltinių: publikacijų, knygų ir katalogų, pavyko identifikuoti 181 rankraštį, iš kurių 70 saugoma privačiose kolekcijose. Daugiausia rankraščių saugoma Lietuvoje (47) ir Baltarusijoje (41). Rengti Lietuvos totorių rankraščių lotynų abėcėle suvestinį katalogą pradėta 2007 metais. Šis katalogas nuolat papildomas naujais šaltiniais iš asmeninių totorių šeimų rinkinių. Siekiama surinkti ir pateikti duomenis iš Kazanės, Sankt Peterburgo, Minsko, Gardino, Leipcigo, Londono ir kt. regionų. Rengiant katalogą buvo aptikti iki šiol mokslo visuomenei nežinomi totorių rankraščiai Gardino valstybinio istorijos ir religijos muziejuje. Šioje publikacijoje pateikti iki šiol neskelbti bibliografiniai duomenys apie šiuos rankraščius. One of the main tasks in year 2007 was composition of summary catalogue of Lithuanian Tatar manuscripts in Arabic script. Recently, the manuscript collections have been supplemented by new findings coming from some Tartars families. These findings will be presented in the new summary catalogue of Lithuanian Tatar manuscripts. In this catalogue will be described collections stored in Kazan, Minsk, Grodno, Leipzig, London, Saint Petersburg, and elsewhere. One of the collections that is described in this article is stored in Grodno Religion History Museum.

 • Open Access Russian
  Country: Russian Federation

  Объектом исследования являются породы-коллекторы верхнеюрского НГК Мыльджинского месторождения. Цель работы – запроектировать рациональный комплекс методов ГИС для определения коллекторских свойств горных пород на эксплуатационных скважинах. В процессе исследования проводилось изучение геологических, геофизических параметров месторождения, а также анализ возможностей методов ГИС. В ходе выполнения дипломного проекта основная цель проектирования - обоснование комплекса ГИС, для применения на Мыльджинском нефтегазоконденсатном месторождении. Object of research are the Upper Jurassic reservoir rocks NGK Myldzhinskoye field. Purpose - to project a rational set of GIS techniques to determine the reservoir properties of rocks at the production wells. The study was carried out to study the geological, geophysical parameters of the deposit, as well as analysis of the possibilities of GIS techniques. In the course of the degree project the main goal of the design - GIS study of the complex, for use in Myldzhinskoye gas condensate field for study of reservoir rocks was reached.

 • Open Access Russian
  Country: Russian Federation

  РЕФЕРАТ Выпускная квалификационная работа 106 с., 8 рис., 66 табл., ____45______источников, 4 прил. Ключевые слова: Геолого-физическая характеристика, разрез, поиски, стратиграфия, бурый уголь, вещественный состав, буровые работы, недра . Объектом исследования является (ются) Шабуровская площадь Цель работы – локализация прогнозных ресурсов бурых углей Шабуровской площади по категориям Р1 В процессе исследования проводились изучение литологической характеристики, строения и параметров Шабуровской площади В результате исследования изучены состав и особенности строения участка Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики: Степень внедрения: не планируется Область применения: работа может применяться для выполнения поисковых работ на бурые угли Алтайского края. ESSAY Final qualifying work 106 pp., 8 fig., 66 tab., 45 ____ ______ sources, Appendix 4. Keywords: geological and physical characteristics, the cut, the search, stratigraphy, lignite, material composition, drilling, mineral resources. The object of this study is (are) Shaburovskaya area Objective - localization of probable resources of brown coal Shaburovskoy area P1 category The study carried out to study the lithological characteristics of the structure and parameters of the area Shaburovskoy The study examined the composition and features of the site structure The basic constructive, technological and technical and operational characteristics: Degree of implementation: is not planned Scope: the work can be used to perform search operations in the brown coals of the Altai Territory.

 • Open Access Russian
  Authors: 
  Babich, Irina; Wirth, Julia;
  Country: Switzerland

  [ARTICLE EN RUSSE] In this article on the basis of Russian and Swiss concepts and methods of cultural geography, the authors Irina Babich and Julia Wirth consider the role of cultural values in the process of positioning territorial brands (case study — North Caucasus and Switzerland).

 • Other research product . 2014
  Open Access Russian

  Pietryčių Pabaltijo skirtingų istorinių laikotarpių laidojimo senienos kaip kapotyrinė medžiaga faktiškai nebuvo sistemintos. Nauji duomenys, leidžiantys praplėsti ir patikslinti mūsų žinias apie prūsų laidojimo papročius, gauti 2010 m. tyrinėjant plokštinį kapinyną sektoriuje Kl. Kaupas, esantį rytinėje chrestomatinio baltiškoje archeologijoje pilkapyno Kaupas (Zelenogradsko m., Kaliningrado sr.) dalyje. Straipsnyje iš 14 ištirtų 2010 m. kapų atrinkti du kompleksai. Jie įdomūs tuo, kad reprezentuoja du savotiškus ankstyvųjų viduramžių prūsų laidosenos polius – kremaciją (kapas K44) ir inhumaciją (kapas K46). Pažymėtina, kad kapas K44 atitinka paskutinį kremacijos papročio, jau mažai praktikuoto XII a. istorinėje Prūsijoje, etapą. Jam būdingos žirgo aprangos detalės viršutiniame horizonte. Artimiausi kapo K46 analogai yra 1,2 km į šiaurės vakarus nuo miško vietovės Kaup, Kunterstraucho miške šalia dabartinės gyvenvietės Klincovka. Pateikta medžiaga naujausių tyrimų duomenimis iliustruoja sunkiai atsekamą kapotyros medžiagoje perėjimo nuo kremacijos prie inhumacijos etapą. Nepaisant išorinių faktorių (Teutonų ordino atsikraustymo, prūsų „konfederacijos“ žlugimo, prievartinės christianizacijos, smurtinių gyventojų perkėlimų) vakarų baltai XIII–XIV a. labai pamažu atsisakydavo senų laidojimo papročių.

 • Open Access Russian
  Authors: 
  Ustyianovych, Taras;
  Publisher: Zenodo

  The data set contains posts from social media networks popular among Russian-speaking communities. Information was searched based on pre-defined keywords ("war", "special military operation", etc.) and is mainly related to the ongoing war in Ukraine with Russia. After a thorough review and analysis of the data, both propaganda and fake news were identified. The collected data is anonymized. Feature engineering and text preprocessing can be applied to obtain new insights and knowledge from this data set. The data set is useful for the study of information wars and propaganda identification. The data has been collected for the period from 01.02.2022 until 26.04.2022.

 • Other research product . 2000
  Open Access Russian

  Baltarusių tyrinėtojo Ivano Sinčiuko straipsnis skirtas XVII a. Tešino obolams, kurie priklauso monetų kategorijai, retai sutinkamai buvusioje Lenkijos ir Lietuvos valstybės teritorijoje randamuose lobiuose. Tyrinėjimams buvo panaudoti radiniai iš Ukrainos. Autorius iškelia šias tezes: 1) Lenkijos ir Lietuvos valstybės teritorijoje randamuose lobiuose Tešino obolai priklauso ne tik Jelizavetai Lukrecijai (1650-1652 m. monetos), bet ir Ferdinandui IV (1653-1654 m. monetos); 2) Tešino obolų negalima priskirti prie varinių monetų nei pagal jų metalo sudėtį, nei pagal tų laikų požiūrį į jas; 3) Tešino obolai iš pinigų masės sudėties išnyko po 1663 m. kartu su kitomis žemos prabos sidabrinėmis monetomis The article of Belarusian researcher Ivan Sinchuk is dedicated to Obol of Cieszyn of the seventeenth century, that belong to the category of coins and is rarely found in the treasures of former Polish-Lithuanian territory. Finds from the Ukraine had been used for the research. The author emphasizes these theses: 1) the Obols of Cieszyn, that can be found in the treasures in the territory of Poland and Lithuania belong not only to Yelizaveta Lucrezia (1650-1652 coins), but also to Ferdinand IV (1653-1654 coins); 2) the Obols of Cieszyn cannot be attributed to copper coins neither in accordance with their metal content nor attitude of that period toward it; 3) the Obols of Cieszyn together with other low-alloy silver coins disappeared from the composition of monetary system after 1663.

 • Open Access Russian
  Authors: 
  Blum, Alain;
  Country: France
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.