Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
2,639 research outcomes, page 1 of 264
 • other research product . 2012
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Suy, Anna; Soler-Palacín, Pere; Mur, Antoni; Paya, Antoni; Fortuny, Clàudia; Marimon, Edda; Hernández, Sandra; Coll, Oriol; López, Marta; Rodrigo-Gonzalo-de-Liria, Carlos; ...
  Publisher: Agència de Salut Pública de Catalunya

  Transmissió vertical; Transmissió mare-fill; VIH Transmisión vertical; Transmisión madre-hijo; VIH Vertical transmission; Mother-son transmission; HIV La transmissió vertical o mare-fill del virus de la immunodeficiència humana (VIH) és la principal via d’infecció en l’...

 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Arcarons i Bullich, Jordi; Calonge Ramírez, Samuel;

  Requeriments tècnics: el llenguatge de programació utilitzat és VBA i l’entorn és l’EXCEL de Microsoft. Això implica que es tracta de complements que operen en aquesta aplicació i que generen els seus resultats dins d’un full de càlcul, amb una presentació específica...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Organització Catalana de Trasplantaments;
  Publisher: Organització Catalana de Trasplantaments

  Donació d'òrgans i teixits; Islam; Divulgació Donación de órganos y tejidos; Islam; Divulgación Donation of organs and tissues; Islam; Divulgation In general, neither of the main religions is against or is opposed to the donation of organs and tissues, which is why it w...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Agència de Salut Pública de Catalunya

  Menús; Campus esportius; Casals d'estiu; Alimentació saludable Menús; Campus deportivos; Casales de verano; Alimentación saludable Menus; Sports camps; Summer camps; Healthy eating Fullet que recull recomanacions per a les programacions de menús de campus esportius i ca...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; New reality phase; Security measures; Hygiene measures Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Fase nova realitat; Mesures de seguretat; Mesures d'higiene Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Fase nueva realidad;...

 • other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius;
  Persistent Identifiers

  El Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC ha realitzat, per primera vegada, una enquesta sobre l’ús i la satisfacció de les biblioteques, adreçada exclusivament a tot el Personal Docent i Investigador (PDI) de la UPC. L’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer d...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . undefined
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Menéndez Serra, Pau;
 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Secretaria de Salut Pública

  Dones; Embaràs; Recomanacions Mujeres; Embarazo; Recomendaciones Women; Pregnancy; Recommendations La Guia per a embarassades vol proporcionar informació a les dones gestants de Catalunya sobre diferents aspectes relacionats amb l’embaràs, el part i el postpart, amb l’o...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Suspensió temporal; Vacuna; Oxford/AstraZeneca Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Suspensión temporal; Vacuna; Oxford/AstraZeneca Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Temporary suspension; Vaccine; Oxford / ...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Dependència energètica i salut; Pobresa energètica; Acreditació Dependencia energética y salud; Pobreza energética; Acreditación Energy dependence and health; Energetic poverty; Accreditation Aquesta Instrucció té per objecte establir les actuacions per a l’emissió de l...

2,639 research outcomes, page 1 of 264