Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
4,255 Research products, page 1 of 426

 • Other research products
 • Ege University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  Afyon Alkaloidleri Fabrikası, Afyon ilinde kurulu bir tesis olup burada devlet izni ve kontrolü altında çizilmemiş haşhaş kapsülünden farmostötik amaçlar için baz morfin, baz kodein, baz etil morfin, kodein fosfat ve dionin gibi alkaloitler üretilmektedir. Tüm proseste ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Kısmalı, Şeniz; Turanlı, Ferit;
  Country: Turkey

  In this study, all developmental stages of Tinthia myrmosaeformis were described and figured. Its distribution in Turkey and damage on weed sulphur cinquefoil, Potentilla recta L. (Rosaceae) was also investigated. the larvae of the moth limited the development of the we...

 • Other research product . Other ORP type . 1995
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Kokuludağ, Ali; Terzioğlu, Ender; Sayıner, Abdullah; Sin, Aytül; Sebik, Filiz; Kabakçı, Tomris;
  Country: Turkey

  The diagnosis of dermatomyositis was made in a patient who had fever and generalized muscle weakness. X- ray of the chest has revealed multiple pulmonary nodular infiltrations during the therapy of corticosteroid, methotrexate and intravenous immunoglobulin. These infil...

 • Other research product . Other ORP type . 1995
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Cumhur Hanoğlu; Mehmet Sağlam; Mithat Yüksel; Levent Ballice;
  Country: Turkey

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Hayırcı, Emre;
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  Amaç: Bu çalışmada Ağır Obstruktif Uyku Apne(OUAS) hastalarında göz kapağı gevşekliği, oküler yüzey ve göz yaşı film problemleri ile retina sinir lifi tabakası incelmesine yatkınlık, ve bu hastalarda nazal CPAP tedavisi sonrası oküler yüzey ve gözyaşı bulgularındaki değ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bulut, Hakan; Işıksal, Erdal;
  Country: Turkey

  Amaç: Bu çalışmada ortodontik tedavi süresince antibakteriyel özelliğinden faydalanmak ve pâtojenik oral microflorayı UV-uvgulamaları ile. en az düzeye indirgemek amacıyla ortodontik braketlerin sol-jel dip-coating metodu kullanılarak TİO2 ile kaplanabiJirliğinin araştı...

 • Other research product . Other ORP type . 2000
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Alpan Cura; Sevgi Mir; Caner Kabasakal; Osman Dönmez;
  Country: Turkey

  Günümüzde çocukluk yaş grubu hipertansiyonları hem tanı hem de tedavi güçlüğü gösteren en önemli sorunlardan biridir. Bu çalışmada çocuklarda hipertansiyonun nedenleri, hedef organ tutuluşu, tedavi ve yaklaşık bir yıllık izlem sonuçları sunulmak istenmiştir. Yaş ortalam...

 • Open Access English
  Authors: 
  Yaycıoğlu, Soner; Zileli, Mehmet;
  Country: Turkey

  N-methyl-D-aspartate (NMDA) reseptör kökenli olayların omurilik yaralanmasının patofizyolojisinde rol aldığı bildirilmiştir. Bu çalışma, iki NMDA reseptör antagonistinin, CPPene (3-(2-carboxypiperazin-4-yl)-l-propenyl-1-phosphonicacid) ve MK-801 (dizocilpine maleate) be...

 • Other research product . Other ORP type . 1998
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Topalak, Ömer; Ersöz, Galip;
  Country: Turkey

  8u yazıda uzun süredir burun kanamaları olan, son zamanlarda bir kaç kez melana tanımlayan ve demir eksikliği anemisi nedeniyle izlenen herediter hemorajik telenjiektazi'li bir olgu sunulmuştur

 • Open Access English
  Authors: 
  Yegen, Gülçin; Demir, Mehmet Akif; Ertan, Yeşim; Nalbant, Ak Olcay; Tunçyürek, Müge;
  Country: Turkey

  Amaç: Bu çalışmada, Galektin-3, Sitokeratin 19, CD44v6 ve tiroid peroksidazın, tiroidin benign ve malign folliküler lezyonlarının ayrımındaki yerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 54 malign ve 50 benign lezyon Dünya Sağlık Örgütü 2004 sınıflaması ölçütler...