Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
172 research outcomes, page 1 of 18
 • other research product . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sağatlı, Erol;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Purpose: Endotelial dysfunction is the preliminary of atherosclerotic process.We decidedto investigate the relationship between atherosclerosis and coronary slow phenomenon.Material and methods: 20 coronary angiographic confirmed coronary slow flowphenomenon patients an...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bugün ülkemizdeki eğitim sisteminin en büyük sorunu, ezbere dayalı olması. Sistem anlamayı değil, ezberlemeyi dayatıyor. Dolayısıyla okuduğunu anlamayan çocukların sayısı giderek çoğalıyor. PISA sınavı sonuçları da en büyük eksiğimizin okuduğunu anlamama olduğunu açıkça...

 • other research product . 2008
  Open Access Turkish
  Authors:
  Temelli Akın, Figen;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Çalışmada RİA kullanımının genital flora üzerinde meydana getireceği değişiklikler ve genital sistem enfeksiyonlarına etkisinin araştırılması planlandı.Çalışma Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Polikliniği'ne başvuran RİA kullanan ve kullanmayan 100 hasta arasında yapı...

 • other research product . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  Dincel, Önder;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Günümüzde petrol ve diğer sınırlı enerji kaynaklarının zamanla azalması temiz enerji olarak bilinen rüzgar ve güneş enerjisine ihtiyaç artmaktadır. Bu lisans bitirme projesinde güneş enerjisi kullanımını artırmak ve enerji ihtiyacını bir nebze de olsun karşılaması amacı...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  İspir, Zeynep;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Felsefe, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi pekçok disiplinin ele aldığı bir kavram olarak onur, söz konusu alanlardaki metodoloji farklılıklarına koşut biçimde, birbirinden ayrı yöntemlerle ve farklı içeriklerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Dünden bugüne varlığını koru...

 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Altun, Bülent;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  nsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Türkiye’ye karşı açılan “Civek Davası”nda1 kadına yönelik şiddet konusunda verdiği kararında devletin pozitif yükümlülüğüne ilişkin önemli belirlemelerde bulunmuştur. 14 Ocak 2011 tarihinde, eşi H.C. tarafından sokak ortasında 22 yerinden ...

 • other research product . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yılmaz, Adem;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  GİRİŞ VE AMAÇ Çift odacıklı kalp pili yerleştirilmiş olan hastalarda en önemli sakıncalarından biri, ventrikül uyarımının sağ ventrikül üzerinden olması ve bunun yarattığı iyatrojenik sol dal bloğudur. Sol dal bloğunun yarattığı asenkron kasılma, sol ventrikül performan...

 • other research product . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sarıgül, Nedim Umutay;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  The Effects of One Chamber and Two Chambers Based Cardiac Pacing Modes to the Coronary Blood FlowIntroduction and Objective:The positive effects of pacemakers, which are used in the treatment of bradyarrhytmias due to various rhythm disorders, over quality of life, morb...

 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sağır, Güner; Akgün, Rıza Gürler; Tan, Armağan;
  Publisher: İstanbul Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bugünkü Kars, Ortaçağ’da dönemin büyük imparatorluklarına bağlı olarak Doğu Anadolu’da varlıklarını sürdüren Ermeni krallığına bir dönem başkentlik yapmıştır. Bugünkü Kars sınırları içinde kalan Kilittaşı (Bagaran), Çetindurak (Şirakavan), Kars merkez ve 961’den itibare...

 • other research product . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şen, Alkan; Keser, Aydın;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Otomasyon, bir işin makine insan arasında paylaşılmasıdır. Tüm dünyanın açık bir pazar haline geldiği, rekabetçi üretim ve hizmetlerin yapıldığı piyasada; hızlı, standart, güvenli ve verimli olmak gibi kavramlar zorunluluk haline gelmiştir. Otomasyon sistemleri ile endü...

172 research outcomes, page 1 of 18