Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
832 Research products, page 1 of 84

 • Other research products
 • 2018-2022
 • Open Access
 • Ege University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Türkoğlu, Meryem Burcu;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Objective: The aim of this prospective cross-sectional study is to reveal the demographic features and clinical features of the disease in children with Osteogenesis Imperfecta (OI) as descriptive, and to evaluate health-related quality of life and the factors affecting...

 • Open Access Turkish
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  Afyon Alkaloidleri Fabrikası, Afyon ilinde kurulu bir tesis olup burada devlet izni ve kontrolü altında çizilmemiş haşhaş kapsülünden farmostötik amaçlar için baz morfin, baz kodein, baz etil morfin, kodein fosfat ve dionin gibi alkaloitler üretilmektedir. Tüm proseste ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Guliyeva, Günel;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Amaç: Çalışmanın birincil amacı, HIV/AIDS olgularının tedavi başlanma kriterlerini ve tedavi seyrinde gelişebilecek tedavi değişikliklerini kılavuzlarda yapılan önerilere uyumluluk açısından incelemektir. İkincil amaçlar ise, olguların epidemiyolojik özelliklerini, klin...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Kızılcan Çetin, Sirmen;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Skeletal dysplasia is a heterogeneous group of disease, leading to abnormal enchondral ossification and typing is quite complex. C-type natriuretic peptide (CNP), one of the members of the natriuretic peptide family, has been implicated to play a role in bone developmen...

 • Open Access Turkish
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  Ontolojiler, bir alanın özelliklerini, örnek verilerini ve birçok farklı amaç için geliştirilen özellikler arasındaki ilişkileri açıklayan alana özgü meta verilerdir. Ancak, aynı alan içerisinde bile farklı isimlerde veya özelliklerde tanımlanmış olabilirler. Ontolojieş...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Taravati, Sahel;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Amaç: Bu tek kör randomize, prospektif çalışmanın amacı; Hemiplejik hastalara uygulanan robot aracılı rehabilitasyonun (Serebrovasküler olay sebebiyle fonksiyonunu kaybetmiş olan tarafa robot yardımlı egzersiz yaptırılarak eski fonksiyonlarının kazandırılmaya çalışılmas...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Koşak Çavdar, Eda;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Giriş: Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çocuk ve adolesan yaş grubunda birçok malign ve non-malign hastalığın tedavisinde etkin bir tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Hematopoetik kök hücre transplantasyonu sonrası erken ve geç dönemde gelişen kompli...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Metin Ekici;
  Country: Turkey

  Some of the intangible cultural heritage elements are not only belongs to one state, but it has been observed that they are shared between two or more states. Those shared elements demonstrate that the Convention for the Safeguarding of ICH is necessary for the humanity...

 • Other research product . 2018
  Open Access Turkish
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bu çalışmada Antandros Yamaç Ev’de 2014 yılında ortaya çıkarılan su kuyusundan ele geçen 170 adet malzeme değerlendirilmiştir. Kendi içerisinde bir kontekst oluşturan buluntuların büyük bölümünü seramikler oluştururken, ele geçen 7 sikke de tarihleme açısından önemli bi...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Geçim, Ceyda;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Introduction and Aim: Breast cancer has become the mostcommon cancer type globally for the first time in 2021, and its impact on global morbidity and mortality has become more evident. For this cancer, where early diagnosis is of great importance in this morbidity and m...