Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,771 Research products, page 1 of 178

 • Other research products
 • Open Access
 • Other ORP type
 • Finnish
 • Jyväskylä University Digital Archive

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Sainio, Mervi;
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Other research product . Other ORP type . 1913
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Kansanopettajain Osakeyhtiö Valistus;
  Country: Finland
 • Other research product . Other ORP type . 2011
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Niittykangas, Hannu;
  Publisher: University of Jyväskylä
  Country: Finland
 • Other research product . Other ORP type . 1902
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Suomen Teollisuuslehti;
  Country: Finland
 • Other research product . Other ORP type . 1855
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Kalmberg, Gustaf Adolf;
  Country: Finland
 • Other research product . Other ORP type . 2011
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Salomaa, Eveliina;
  Publisher: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto
  Country: Finland

  Monipuolisen kielitaidon tärkeyttä ei voi vähätellä, ja moni opiskeleekin useita kieliä, jotta työelämään siirtyessä eväät olisivat hyvät ja ravitsevat. Mutta millaista kielitaitoa työelämässä oikeasti vaaditaan ja mitä merkitystä ruohonjuuritasolla on sillä, kuinka montaa kieltä sujuvasti puhuu? Kysyin kesällä 2011 neljältä eri alan työntekijältä heidän kielitaidostaan, eri kielten käytöstä heidän työssään sekä työpaikan vaatimuksista kielitaidon suhteen ja tarpeesta kehittää omaa kielitaitoa työelämää varten. Vaikka kansainvälisyys on tänä päivänä tärkeä osa myös työelämää, korostui haastateltujen vastauksissa yllättäen monipuolisen kielitaidon sijaan englannin kielen rooli. nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Volanen, Matti Vesa;
  Publisher: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  Tämä raportti on kolmas sarjassa, jossa olen tarkastellut toisen asteen koulutuksen kehittämistä alueellisesta näkökulmasta. Ensimmäinen tutkimus Opiskeleva Jyväskylän seutu kohdentui kasvavan ja yhteistyöhakuisen maakuntakeskuksen toisen asteen koulutuksen kehittämiseen. Toinen työ Opiskeleva pohjoinen Keski-Suomi kohdistui sen sijaan väestöllisten ja taloudellisten uhkakuvien varjostamaan Pohjoiseen Keski-Suomeen. Nyt käsillä oleva työ kohdentuu Suomen ainoan metropolialueen kehyskuntien, Keski-Uudenmaan Kuuma-kuntien ja Sipoon, toisen asteen koulutuksen kehittämiseen. Tilanne ja haasteet ovat kussakin tapauksessa erilaiset, mutta kukin tuo omalla tavallaan esiin uuden kehitysvaiheen toisen asteen koulutuksessa. Suomeen on muodostumassa 12-vuotinen perusopintojärjestelmä. Se pakottaa miettimään uudelleen niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla koulutuksen tehtäviä ja perusrakenteita ja etsimään kullekin seutukunnalle ominaiset ja käypät ratkaisut. Koulutuksellinen yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo voidaan rakentaa toisen asteen koulutukseen siten, että se ei tuhoa peruskoulujen tunnettua ja hyväksi todettua yhteisyyttä.

 • Open Access Finnish
  Publisher: University of Jyväskylä Centre for Applied Language Studies
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kantojärvi, Pirjo;
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Other research product . Other ORP type . 2006
  Open Access Finnish
  Country: Finland
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,771 Research products, page 1 of 178
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Sainio, Mervi;
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Other research product . Other ORP type . 1913
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Kansanopettajain Osakeyhtiö Valistus;
  Country: Finland
 • Other research product . Other ORP type . 2011
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Niittykangas, Hannu;
  Publisher: University of Jyväskylä
  Country: Finland
 • Other research product . Other ORP type . 1902
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Suomen Teollisuuslehti;
  Country: Finland
 • Other research product . Other ORP type . 1855
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Kalmberg, Gustaf Adolf;
  Country: Finland
 • Other research product . Other ORP type . 2011
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Salomaa, Eveliina;
  Publisher: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto
  Country: Finland

  Monipuolisen kielitaidon tärkeyttä ei voi vähätellä, ja moni opiskeleekin useita kieliä, jotta työelämään siirtyessä eväät olisivat hyvät ja ravitsevat. Mutta millaista kielitaitoa työelämässä oikeasti vaaditaan ja mitä merkitystä ruohonjuuritasolla on sillä, kuinka montaa kieltä sujuvasti puhuu? Kysyin kesällä 2011 neljältä eri alan työntekijältä heidän kielitaidostaan, eri kielten käytöstä heidän työssään sekä työpaikan vaatimuksista kielitaidon suhteen ja tarpeesta kehittää omaa kielitaitoa työelämää varten. Vaikka kansainvälisyys on tänä päivänä tärkeä osa myös työelämää, korostui haastateltujen vastauksissa yllättäen monipuolisen kielitaidon sijaan englannin kielen rooli. nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Volanen, Matti Vesa;
  Publisher: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  Tämä raportti on kolmas sarjassa, jossa olen tarkastellut toisen asteen koulutuksen kehittämistä alueellisesta näkökulmasta. Ensimmäinen tutkimus Opiskeleva Jyväskylän seutu kohdentui kasvavan ja yhteistyöhakuisen maakuntakeskuksen toisen asteen koulutuksen kehittämiseen. Toinen työ Opiskeleva pohjoinen Keski-Suomi kohdistui sen sijaan väestöllisten ja taloudellisten uhkakuvien varjostamaan Pohjoiseen Keski-Suomeen. Nyt käsillä oleva työ kohdentuu Suomen ainoan metropolialueen kehyskuntien, Keski-Uudenmaan Kuuma-kuntien ja Sipoon, toisen asteen koulutuksen kehittämiseen. Tilanne ja haasteet ovat kussakin tapauksessa erilaiset, mutta kukin tuo omalla tavallaan esiin uuden kehitysvaiheen toisen asteen koulutuksessa. Suomeen on muodostumassa 12-vuotinen perusopintojärjestelmä. Se pakottaa miettimään uudelleen niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla koulutuksen tehtäviä ja perusrakenteita ja etsimään kullekin seutukunnalle ominaiset ja käypät ratkaisut. Koulutuksellinen yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo voidaan rakentaa toisen asteen koulutukseen siten, että se ei tuhoa peruskoulujen tunnettua ja hyväksi todettua yhteisyyttä.

 • Open Access Finnish
  Publisher: University of Jyväskylä Centre for Applied Language Studies
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kantojärvi, Pirjo;
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Other research product . Other ORP type . 2006
  Open Access Finnish
  Country: Finland
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.