Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
1 Research products
Relevance
arrow_drop_down
unfold_lessCompact results

 • 2023-2023
 • Open Access
 • Other research products
 • Other ORP type
 • TR
 • Turkish
 • Iskenderun Technical University Ins...

 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Zübarioğlu, Gözde;

  Nikelin (Ni) korozyona karşı dayanıklılığı, sertliği, manyetik alanda boyut değiştirmesi ve adezyon kuvveti olduğu bilinmekte olup, Tungstenin (W) sert sağlam, yüksek erime sıcaklığı ve çatlak giderme yönteminde kullanıldığı yapılan incelemelerde görülmüştür. Buna ek olarak Hekzegonal Bor Nitrürün (hBN) yağlayıcılığı, sertliği ve korozyon direncini arttırması kullanılarak elektrodepolama yöntemiyle Ni-W/hBN alaşımlı yeni bir kompozit kaplama malzemesi oluşturulmuştur. Bu çalışmada elektrodepolama yöntemi kullanılarak elde edilen Ni-W alaşımlı kaplamalarının Poly Ethilen Glikol (PEG) miktarı değiştirilmesi ile tek bir banyo içerisinden dört ayrı numune elde edilmesi ve Ni-W/hBN kaplamalarının Hekzagonal bor Nitrir (hBN) miktarı değiştirilmesi ile tek bir banyo içerisinden dört ayrı numune elde edilmesi ve bu numuneler arasındaki mikrosertlik, yüzey pürüzlülüğü, korozyon direnci, optik mikroskop ve XRD görüntüleri karşılaştırılmıştır. Yapılan bu karşılaştırmalar sonucunda yapışma testinde PEG miktarı değiştirilen Ni-W alaşımlı kaplamalarda üçüncü ve dördüncü numunelerdeki yapışmanın birinci ve ikinci numuneye göre daha iyi olduğu ve aynı banyo içerisinde elde edilen dört ayrı Ni-W numunesinden ilk iki numunenin yapışmasının üçüncü ve dördüncü numuneye göre daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Ni-W/hBN banyosunda ise hBN miktarının arttırılmasıyla üçüncü ve dördüncü numunelerin yapışma kabiliyetinin birinci ve ikinci numuye göre daha iyi olduğu ile aynı banyo içerisinde elde edilen dört ayrı Ni-W/hBN numunesinden ilk üç numunenin dördüncü numuneye göre yapışma kabiliyetinin daha iyi olduğu görülmüştür. Aynı zamanda Ni-W banyosu içerisine eklenen hBN parçacıklarının sertliği arttırmada da büyük rol oynadığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler It is known that nickel (Ni) has resistance to corrosion, hardness, ability to change size in magnetic field and adhesion force, and it has been seen in the examinations that tungsten (W) is used in hard, high melting temperature and crack removal method. In addition, a new Ni-W/hBN alloy composite coating material was formed by electrodeposition method using Hexegonal Boron Nitride (hBN) to increase its lubricity, hardness and corrosion resistance. In this study, by changing the amount of Poly Ethylene Glycol (PEG) of Ni-W alloy coatings obtained by using the electrodeposition method, four separate samples were obtained from a single bath and Ni-W/hBN coatings were obtained from a single bath by changing the amount of Hexagonal boron nitride (hBN). Four different samples were obtained and microhardness, surface roughness, corrosion resistance, optical microscope and XRD images between these samples were compared. As a result of these comparisons, it was observed that the adhesion of the third and fourth samples of Ni-W alloy coatings with changed PEG amount in the adhesion test was better than the first and second samples, and the adhesion of the first two samples from four different Ni-W samples obtained in the same bath was better than the third and fourth samples. has been observed. In the Ni-W/hBN bath, by increasing the amount of hBN, the adhesion ability of the third and fourth samples was better than the first and second samples, and the adhesion ability of the first three samples from four different Ni-W/hBN samples obtained in the same bath was better than the fourth sample. . It has also been observed that hBN particles added to the Ni-W bath play a major role in increasing the hardness.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Iskenderun Technical...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Iskenderun Technical...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Powered by OpenAIRE graph
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
1 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Zübarioğlu, Gözde;

  Nikelin (Ni) korozyona karşı dayanıklılığı, sertliği, manyetik alanda boyut değiştirmesi ve adezyon kuvveti olduğu bilinmekte olup, Tungstenin (W) sert sağlam, yüksek erime sıcaklığı ve çatlak giderme yönteminde kullanıldığı yapılan incelemelerde görülmüştür. Buna ek olarak Hekzegonal Bor Nitrürün (hBN) yağlayıcılığı, sertliği ve korozyon direncini arttırması kullanılarak elektrodepolama yöntemiyle Ni-W/hBN alaşımlı yeni bir kompozit kaplama malzemesi oluşturulmuştur. Bu çalışmada elektrodepolama yöntemi kullanılarak elde edilen Ni-W alaşımlı kaplamalarının Poly Ethilen Glikol (PEG) miktarı değiştirilmesi ile tek bir banyo içerisinden dört ayrı numune elde edilmesi ve Ni-W/hBN kaplamalarının Hekzagonal bor Nitrir (hBN) miktarı değiştirilmesi ile tek bir banyo içerisinden dört ayrı numune elde edilmesi ve bu numuneler arasındaki mikrosertlik, yüzey pürüzlülüğü, korozyon direnci, optik mikroskop ve XRD görüntüleri karşılaştırılmıştır. Yapılan bu karşılaştırmalar sonucunda yapışma testinde PEG miktarı değiştirilen Ni-W alaşımlı kaplamalarda üçüncü ve dördüncü numunelerdeki yapışmanın birinci ve ikinci numuneye göre daha iyi olduğu ve aynı banyo içerisinde elde edilen dört ayrı Ni-W numunesinden ilk iki numunenin yapışmasının üçüncü ve dördüncü numuneye göre daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Ni-W/hBN banyosunda ise hBN miktarının arttırılmasıyla üçüncü ve dördüncü numunelerin yapışma kabiliyetinin birinci ve ikinci numuye göre daha iyi olduğu ile aynı banyo içerisinde elde edilen dört ayrı Ni-W/hBN numunesinden ilk üç numunenin dördüncü numuneye göre yapışma kabiliyetinin daha iyi olduğu görülmüştür. Aynı zamanda Ni-W banyosu içerisine eklenen hBN parçacıklarının sertliği arttırmada da büyük rol oynadığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler It is known that nickel (Ni) has resistance to corrosion, hardness, ability to change size in magnetic field and adhesion force, and it has been seen in the examinations that tungsten (W) is used in hard, high melting temperature and crack removal method. In addition, a new Ni-W/hBN alloy composite coating material was formed by electrodeposition method using Hexegonal Boron Nitride (hBN) to increase its lubricity, hardness and corrosion resistance. In this study, by changing the amount of Poly Ethylene Glycol (PEG) of Ni-W alloy coatings obtained by using the electrodeposition method, four separate samples were obtained from a single bath and Ni-W/hBN coatings were obtained from a single bath by changing the amount of Hexagonal boron nitride (hBN). Four different samples were obtained and microhardness, surface roughness, corrosion resistance, optical microscope and XRD images between these samples were compared. As a result of these comparisons, it was observed that the adhesion of the third and fourth samples of Ni-W alloy coatings with changed PEG amount in the adhesion test was better than the first and second samples, and the adhesion of the first two samples from four different Ni-W samples obtained in the same bath was better than the third and fourth samples. has been observed. In the Ni-W/hBN bath, by increasing the amount of hBN, the adhesion ability of the third and fourth samples was better than the first and second samples, and the adhesion ability of the first three samples from four different Ni-W/hBN samples obtained in the same bath was better than the fourth sample. . It has also been observed that hBN particles added to the Ni-W bath play a major role in increasing the hardness.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Iskenderun Technical...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Iskenderun Technical...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Powered by OpenAIRE graph