Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
5,767 Research products, page 1 of 577

 • Other research products
 • 2013-2022
 • Open Access
 • FI
 • Finnish
 • LUTPub

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Suninen, Juha;
  Country: Finland

  Innovaatiota voidaan pitää yritysten liiketoiminnallisen menestyksen ja kasvun lähteenä. Siinä missä ne toimivat uudistumisen lähteenä suurille yritykselle, ne mahdollistavat myös alustan täysin uudenlaisen liiketoiminnan syntymiselle. Innovaatiot eivät ole keskenään sa...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Harsia, Martta;
  Country: Finland

  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tunnistaa raakaveden ominaisuuksien ja sen puhdistamiseen valitun menetelmän vaikutuksia käyttökustannuksiin. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksen ja case-laskelman avulla. Aiheen ymmärtämiseksi teoriaosassa selvitetään erilaisia...

 • Other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Hölsä, Atte;
  Country: Finland

  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää uuden jätelainsäädännön vaikutukset UPM Lappeenrannan biojalostamolle, sekä optimoida merkittävimpien jätejakeiden luokittelu ja käsittely. Teoriaosassa tutkittiin uutta jätelakia ja valmisteilla olevaa jäteasetusta, sekä tark...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ronkanen, Miika;
  Country: Finland
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Keskinen, Heikki;
  Country: Finland

  Pro Gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia kohdeyrityksessä tapahtuvan osaamisen johtamisen ja kyvykkyyksien johtamisen nykytilaa sekä selvittää organisaation näkemyksiä näiden kokonaisuuksien tulevaisuuden tarpeista. Tutkimuksessa kartoitettiin myös osaamisen kehittä...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Häkkinen, Janne;
  Country: Finland

  Tämä kandidaatintyö käsittelee Suomen elintarvikekaupassa syntyvää ruokahävikkiä, sen vaikutuksia elintarvikekaupan ja ruokaketjun kestävyyteen sekä data-analytiikan keinoja vähentää ruokahävikkiä. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Kestävyys on nouseva huolenai...

 • Other research product . 2013
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Taka-Prami, Turo;
  Country: Finland

  Melu on epämiellyttävää ja tarpeetonta ääntä. Se saattaa olla myös fysiologisesti haitallista aiheuttaen pahimmassa tapauksessa pysyvän kuulovaurion. Tämän diplomityön tavoitteena oli saada vähennettyä työntekijöiden päivittäistä meluannosta alle 80 desibeliin, jotta ty...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Borovskii, Sergei;
  Country: Finland

  Valoa käytetään tehokeinona erilaisissa esityksissä ja teknologian kehittyessä valolla voidaan korvata jopa kokonaan perinteisiä lavasteita. Esityksen valosuunnittelu ja -toteutus vaatii monipuolista teknistä osaamista, valaistuksen ja ohjauksen teknisen infrastruktuuri...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Pänkäläinen, Viima;
  Country: Finland

  Sähkön pörssihinnan kehityksen arviointi on tärkeää nykypäivän sähkömarkkinoilla. Kun uusiutuvat sähköntuotantomuodot yleistyvät lähivuosina, kasvaa tuotantoennusteiden ja hinta-arvioiden merkitys entisestään. Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan kolmea eri energiasken...

 • Other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Kosonen, Jori;
  Country: Finland

  Nykyään melkein jokainen ihminen omistaa kännykän, ja tyypillisesti kantaa sitä mukanaan liikkuessaan muiden ihmisten parissa. Kännykkään jää käyttäjästä aina jonkinlainen jälki käyttäjän toimista ja tapahtumista. Globaali COVID-19 virusepidemia on johtanut tilanteeseen...