Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
3,898 research outcomes, page 1 of 390
 • other research product . 2000
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Virtanen, Outi-Leena;
  Country: Finland

  Tämän tutkimuksen aiheena on markkinapotentiaalin kartoittaminen Satakunnassa. Esimerkkiyrityksenä on kansainvälinen kunnossapitopalveluita tarjoava yritys ABB Service Oy. Työn tavoitteena on selvittää markkinatutkimuksen avulla yrityksen markkinapotentiaali kohdealueel...

 • other research product . 2011
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Titoff, Matias;
  Country: Finland

  Tutkimuksen tavoitteena oli luoda UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan sellutehtaalle tuotannolliset näkökulmat huomioiva ja kunnossapitokustannukset optimoiva paineellisten rumpusuodinten kunnossapitostrategia. Paineelliset rumpusuotimet on sellutehtaan kuitulinjan keskeinen lait...

 • other research product . 2010
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Sahanen, Jarno;
  Country: Finland

  Palvelukeskeinen arkkitehtuuri on uusi tapa rakentaa tietojärjestelmiä. Se perustuu siihen, että logiikasta koostetaan yleiskäyttöisiä palveluita, joita tarjotaan muiden järjestelmän osien käyttöön. Tällöin samoja asioita ei tarvitse toteuttaa moneen kertaan ja järjeste...

 • other research product . 2001
  Closed Access English
  Authors:
  Narinen, Tero;
  Country: Finland

  Tässä diplomityössä perehdytään WAP:in Push -viitekehykseen. WAP-standardit määrittelevät kuinka Internet-tyyppisiä palveluita, joita voidaan käyttää erilaisia mobiileja päätelaiteitteita käyttäen, toteutetaan tehokkaalla ja verkkoteknologiasta riippumattomalla tavalla....

 • other research product . 2003
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Jakonen, Suvi Minerva;
  Country: Finland

  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ostoerien optimoinnilla mahdollisesti saavutettavia kustannussäästöjä ja muita etuja. Talla tarkoitetaan käytännössä yrityksen hankintojen tilausrytmin tiivistämisen mahdollisuuden läpikäymistä. Tutkimuksen empiirisen analyysin tärke...

 • other research product . 2010
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Vähämäki, Jarkko;
  Country: Finland

  Perinteisiä taloushallintopalveluja tuottavilla tilitoimistoilla on omien palveluidensa hinnoittelu ollut yksi haastavimmista hallinnollisista tehtävistä. Hinnoittelutavat alalla vaihtelevat ja myös asiakkaan on ollut vaikea ymmärtää hinnan muodostumisen periaatteita. S...

 • other research product . 2001
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Lindberg, Teemu;
  Country: Finland

  Diplomityön tarkoituksena on tutkia eri laskentamenetelmien soveltuvuutta kevyiden rikkiyhdisteiden laskentaan ja kuinka mitatusta kaasu-neste tasapainotiedoista sovitetut binääriset vuorovaikutusparametrit parantavat kaasu-neste tasapainojen laskentaa simuloinneissa. K...

 • other research product . 2001
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Kokko, Antti;
  Country: Finland

  Tässä diplomityössä on selvitetty hiilestä, jätteestä tai biopolttoaineesta kaasutetun kaasun märkä- ja kuivapuhdistusta. Kaasutuskaasun puhdistuksella voidaan likainen ja jopa ongelmallinen aines muuttaa tai puhdistaa sellaiseksi ympäristökelpoiseksi polttoaineeksi, et...

 • other research product . 2008
  Closed Access English
  Authors:
  Valtonen, Marta;
  Country: Finland

  The main objective of this study is to find out why people buy luxury brands and which factors influence their decisions. The elements of luxury brands as well as motivation, culture and self-concept is researched as being the main factors behind luxury consumption. It ...

 • other research product . 2009
  Closed Access English
  Authors:
  Hyykoski, Mikael;
  Country: Finland

  The objective of this study is to resolve how customer retention is managed in Finnish health and fitness clubs, and how is this comparable with the theoretical aspects of customer retention. It is also discussed how the process leading to customer retention is handled,...

3,898 research outcomes, page 1 of 390