Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
488 Research products, page 1 of 49

 • Other research products
 • 2018-2022
 • Other ORP type
 • SE
 • Swedish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Karlsson, Peter;
  Publisher: Jönköping University, Plats, Identitet, Lärande (PIL)
  Country: Sweden

  Ingress: Den 13 oktober gästades det nystartade Humanistiskt forum på HLK av Ola Sigurdson. Sigurdson, professor i tros- och livsåskådning vid Göteborgs universitet, publicerade tidigare i år ett trebandsverk på Glänta förlag i vilket han undersöker humorns historia och...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Svensson, Eva;
  Publisher: Lund University
  Country: Sweden

  AbstractThis thesis investigates the use of digital resources in education with a 1-1 computer to student ratio. Studies were performed with a sociocultural perspective and in the light of the theory of affordances. The two studies differ methodologically but the shared...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Zander, Jens; Beckman, Claes; Nilsson, Mats;
  Publisher: KTH, Kommunikationssystem, CoS
  Country: Sweden

  Betänkandet slår fast att frekvensspektrum är en viktig naturresurs som ur samhällets synpunkt måste användas så effektivt som möjligt. När olika användningsmöjligheter står mot varandra blir det svårt att avgöra vilken användning som ger störst samhällsnytta. Detta eft...

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Ahlbeck, Lars; Berggren Rygaard, Helena;
  Publisher: Linköpings universitet, Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap
  Country: Sweden

  Eftersom få läkemedelsstudier utförs på barn är många av dagens läkemedel som ges till barn ofullständigt dokumenterade vad gäller dosering, effekt och säkerhet. Barn får många läkemedel utanför godkänd produktresumé (off-label), som licensläkemedel eller som apoteksber...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Falklöf, Lennart;
  Publisher: Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Nordberg, Ana; Lukoseviciene, Aurelija;
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Areljung, Sofie;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  Country: Sweden

  Skolverkets presentation av moduldelen: Substantiv som vatten och is är ofta utgångspunkt för undervisning i naturvetenskap. Den här delen handlar om hur man kan få syn på naturvetenskapliga processer och fenomen i vardagen genom att istället ha verb som smälta och stel...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Selberg, Niklas;
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors: 
  From, Jörgen;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  Country: Sweden

  Att den svenska skolan ska vara likvärdig har länge varit såväl en självklar vision, som ett juridiskt faktum enligt Skollagen (2010:800, 1 kap, paragraf 8 & 9). Samtidigt har många skolhuvudmän problem med att erbjuda elever en likvärdig utbildning. Orsakerna till ...

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Sewén, Frida;
  Publisher: Hantverkslaboratoriet
  Country: Sweden

  Ett nytt nävertak med torvtäckning läggs på Måketorpsboden på friluftsmuseet Kulturen i Lund.Timmerman Olof Andersson berättar och visar hur arbetet går till. Medverkande: Olof Andersson, timmerman, Fredrik Gustavsson, byggnadshantverkare och Kristoffer Aamand-Frederiks...