Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,134 Research products, page 1 of 114

 • Other research products
 • 2013-2022
 • Other ORP type
 • SE
 • Swedish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Strömkvist, Stig;
  Publisher: Sydsvenska Dagbladet
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Davidsson, Henrik; Johansson, Dennis; Kowshik Chowdary, Sunkavalli;
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Abraham, Getahun Yacob;
  Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Swedish
  Publisher: Linköping
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors: 
  From, Jörgen;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  Country: Sweden

  Att den svenska skolan ska vara likvärdig har länge varit såväl en självklar vision, som ett juridiskt faktum enligt Skollagen (2010:800, 1 kap, paragraf 8 & 9). Samtidigt har många skolhuvudmän problem med att erbjuda elever en likvärdig utbildning. Orsakerna till detta är många och komplexa, men lärarbristen och de demografiska förändringarna av det svenska samhället (t ex urbaniseringen) är bidragande. Många skolhuvudmän har helt enkelt mycket stora problem att rekrytera legitimerade lärare i alla ämnen. I detta sammanhang har fjärrundervisning kommit att bli ett alternativ som kan bidra till en mer jämlik skola, inte minst genom att möjligheten till att fler elever får tillgång till behöriga lärare. Fjärrundervisning är dock en relativt ny företeelse, vilket innebär att det ännu inte finns så mycket vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet om fjärrundervisning i svensk skola. Syftet med denna artikel är därför att vetenskapligt belysa lärares erfarenheter av att arbeta med fjärrundervisning under ett läsår. lict

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Ringmar, Erik;
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Westberg, Johannes; Prytz, Johan;
  Publisher: Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Selberg, Niklas;
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Eriksson, Torsten;
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Andersson, Peter;
  Publisher: Uppsala universitet, Tillämpad kärnfysik
  Country: Sweden

  Presentation på Kulturnatten 2019 - Tema Kraft i Gustavianum

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.