Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
53 Research products, page 1 of 6

 • Other research products
 • 2018-2022
 • SE
 • Publikationer från Stockholms universitet

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Nielsen, Michael M.;
  Publisher: Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen
  Country: Sweden

  Material for the publication "Residential Segregation of European and Non-European Migrants in Sweden: 1990–2012", https://doi.org/10.1007/s10680-018-9478-0Maps A-D show clusters with high scores on factor 3; non-European migrants (blue line). Maps E-H show clusters with high scores on factor 2; all migrants, large scale neighbourhoods (green line). Maps I-K show clusters with high scores on factor 1; European migrants, large scale neighbourhoods (red line). Map L shows clusters with low scores on all factors, i.e. few migrants. Average factors scores are shown in the inset diagrams. The colour maps on the right side show the cluster composition in Stockholm and south western Sweden. The table shows factor loadings.Source data: Swedish register data, authors’ calculations.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Almström Persson, Gunilla;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Almström Persson, Gunilla;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
  Country: Sweden
 • Open Access English
  Authors: 
  Garcy, Anthony M.;
  Publisher: Stockholms universitet, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS)
  Country: Sweden

  This case study is an account of the 2014-2016 effort to expand a Swedish research database called the Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study. The research project collected and photographed available data on school quality from local, regional, and national Swedish archives. The discovery of a widespread data quality issue in the existing database ultimately prevented the completion of the data collection and the execution of the planned research. A narrative is given about the challenges of conducting a complex, multistage archival data collection. Some of the problems that were encountered are mentioned. Practical methods and strategies that were used to collect the relevant data from the archival material are discussed. The methods used in the conversion and entry of some of this material into an electronic, numerical database format are also reviewed. SAGE Research Methods Cases Part 2. Educational quality, birth characteristics, scholastic and employment outcomes for two generations of Swedish children

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Avby, Gunilla; Kjellström, Sofia;
  Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Olsmats, Carl;
  Publisher: Stockholms universitet, Operations Management
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access English
  Authors: 
  Granmar, Claes;
  Publisher: Stockholms universitet, Juridiska institutionen
  Country: Sweden

  Workshop: Artificial Intelligence and Fundamental Rights, Stockholm University, 15-16 June, 2018.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Svendsen, Martin; Preiholt, Håkan;
  Publisher: Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
  Country: Sweden

  Bostadsort och vänner räcker inte för att förstå kriminella handlingar, och då knappast för att bekämpa kriminaliteten. När vi har studerat drivkrafter för konsumtion i fall där kriminalitet varit en omständighet, har vi funnit att begäret i sig är en väsentlig faktor för kriminella handlingar.

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Halvars, Bodil;
  Publisher: Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Country: Sweden

  Den här artikeln beskriver, med avstamp i relevant forskning, hur barn i förskolan kan utveckla en förståelse och ett varsamt förhållningssätt inom området ekologi och hållbarhet. Den beskriver också hur förskolan kan öppna upp för de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling genom att utforska de ekologiska kopplingar som finns i barnens egna frågor.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Riad, Tomas;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
  Country: Sweden

  Hur man uppfattar, läser och förstår språk kallas reception och står i kontrast till produktion, som handlar om att tala och skriva. Receptionen uppfattas numera som en mycket aktiv process när man lär sig språk och den innehåller flera moment som vi ska uppmärksamma i denna inledande text. Texten syftar till att ge en bakgrund till de följande modultexterna, och till att särskilt lyfta fram några centrala faktorer som har generell betydelse både för receptionen av språk, och för utvecklandet av receptiva färdigheter hos elever i skolåldern. Efter en inledande beskrivning av de olika steg man kan urskilja i receptionen, diskuteras vikten dels av att placera ett första ordförråd i långtidsminnet, dels av att sträva mot automatisering av avkodningsförmågan. Vi återkommer sedan till dessa centrala frågor från ett par olika synvinklar under rubriken fonologisk medvetenhet. På vägen ges en del resultat från forskning och några metodiska tips för ordinlärning och avkodningsträning.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.