Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
62 Research products, page 1 of 7

 • Other research products
 • 2018-2022
 • SE
 • Publikationer från Stockholms universitet
 • Mémoires en Sciences de l'Information et de la Communication
 • Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Pettersson, Theresia;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Axhamn, Johan;
  Publisher: Stockholms universitet, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM)
  Country: Sweden
 • Open Access English
  Authors: 
  Jonsson, Gabriel;
  Publisher: Stockholms universitet, Avdelningen för koreanska
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Wulff, Helena;
  Publisher: Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen
  Country: Sweden

  Writing is key in anthropology, as one of its main modes of communication. Teaching, research, publications, and outreach all build on, or consist of, writing. This entry traces how anthropological writing styles have evolved over time according to changing politics in ...

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Lim Falk, Maria;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
  Country: Sweden

  För att planera en undervisning med fokus på språklig progression behöver man utgå från nyanlända elevers förutsättningar och behov så att de får både kognitiva utmaningar och adekvat stöttning. Artikeln introducerar registermodellen som en teoretisk ram för att beskriv...

 • English
  Authors: 
  Keim, Wiebke;
  Publisher: HAL CCSD
  Country: France

  International audience

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Mesch, Johanna; Cortes, Elísabet Eir;
  Publisher: Stockholms universitet, Avdelningen för teckenspråk
  Country: Sweden
 • Open Access English
  Authors: 
  De Luca, Anna; Baltag, Crina;
  Publisher: Stockholms universitet, Juridiska institutionen
  Country: Sweden

  Publicerad i Kluwer Arbitration Blog 2021-11-05

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Sandahl, Johan; Johansson, Patrik;
  Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
  Country: Sweden

  I digitaliseringens tidevarv beskrivs ofta unga människors politiska engagemang som minskande – inte minst när det gäller traditionella former som ungdomsförbund och föreningsliv. Undersökningar om ungas engagemang och tilltro till det politiska systemet ger otvivelaktl...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Granmar, Claes;
  Publisher: Stockholms universitet, Juridiska institutionen
  Country: Sweden

  Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har ombetts att yttra sig över betänkandet av 2016 års marknadskontrollutredning (SOU 2017:69).