Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
2,070 Research products, page 1 of 207

 • Other research products
 • 2018-2022
 • FI
 • Theseus
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kyykallio, Anni;
  Country: Finland

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kuinka COVID-19 pandemia on kesän 2020 aikana vaikuttanut pohjoiskarjalaisten ohjelmapalveluyrityksien toimintaan. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka ohjelmapalveluyritykset rajatulta alueelta ovat muuttaneet toi...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kaarre, Tuukka; Kirsi, Sebastian;
  Country: Finland

  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko olemassa indikaattoreita, jotka ennustaisivat ja varoittaisivat tulevasta osakemarkkinoiden romahduksesta etukäteen. Esitutkimuksen kautta tutkimuksen tekijät valitsivat kolme potentiaalisinta ja mielenkiintoisinta indikaatto...

 • Open Access English
  Authors: 
  Nguyen, Uyen;
  Country: Finland

  Due to the pandemic crisis, digital marketing became a trend that most of every business had to work on to gain the best performance for their business. The primary purpose of this research was to find out about the role of digital marketing in customer behaviour in Tou...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Laitinen, Eetu;
  Country: Finland

  Ilmastonmuutoksen uhkaamassa maailmassa kysyntä hiilineutraaleille ja ympäristön tilaa parantaville tuotteille kasvaa jatkuvasti. Biohiili on loistava esimerkki tällaisesta tuotteesta. Sen hiilinegatiivinen tuotanto ja loistavat ominaisuudet esimerkiksi maanparannusaine...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Jokelainen, Niina;
  Country: Finland

  Suomea pidetään sukupuolten välisen tasa-arvon mallimaana. Tämä lähestulkoon velvoittaa tarkastelemaan, toteutuuko yhdenvertaisuus neljännessä valtiomahdissamme, mediassa. Mediasisältöjen tasa-arvoisuudesta keskusteltaessa on keskitytty toistaiseksi useimmiten kritisoim...

 • Open Access English
  Authors: 
  Keppo, Sonja;
  Country: Finland

  The topic of this thesis is digital transformation of air cargo, and this research aims to identify drivers and barriers of change as well as solutions for the future. Main themes of this research have been visible in form of new innovations, articles and researches as ...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ojalahti-Diallo, Pia; Vanhatalo, Anne;
  Country: Finland

  Tutkimuksessa kuvataan Covid-19 pandemia-ajan vaikutuksia seurakuntien diakoniatyön viestintään ja diakoniatyön johtamiseen Tampereen hiippakunnan alueella. Toiminnalliset muutokset alkoivat seurakunnissa pandemian myötä alkuvuodesta 2020. Teoriatausta keskittyi diakoni...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Sippola, Jaana;
  Country: Finland

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vahvistaa henkilöstön keskinäistä luottamusta. Toimeksiantajana toimi pieni, itsenäinen kauneudenhoitoalan yritys. Yrityksessä kaikki henkilöstön jäsenet toimivat sopimusyrittäjäpohjalla. Pandemian, Covid-19, vaikutus keväällä 2020 ja...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Pitkänen, Mia-Maria; Turkkinen, Venla;
  Country: Finland

  Vuosina 2020 ja 2021 mediassa uutisoitiin huomattavasti aiempaa enemmän lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin heikkenemisestä ja psykiatrisen hoidon tarpeen lisääntymisestä. Uusimman kouluterveyskyselyn tulosten perusteella on nähtävissä masennus- ja ahdistusoireilun ...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ahvenjärvi, Julia; Knaapi, Kati;
  Country: Finland

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli päivittäistavarakauppojen palvelutiskit ja niiden toiminta COVID-19 aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena on vertailla neljää palvelutiskiä Tampereen alueella. Työn tavoite on selvittää, millaisia päivittäistavarakauppojen palvelutiskit ova...