Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
2,470 Research products, page 1 of 247

 • Other research products
 • 2013-2022
 • FI
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Laitinen, Eetu;
  Country: Finland

  Ilmastonmuutoksen uhkaamassa maailmassa kysyntä hiilineutraaleille ja ympäristön tilaa parantaville tuotteille kasvaa jatkuvasti. Biohiili on loistava esimerkki tällaisesta tuotteesta. Sen hiilinegatiivinen tuotanto ja loistavat ominaisuudet esimerkiksi maanparannusaine...

 • Open Access English
  Authors: 
  Acharya, Binu; Ronoh Cheruto, Monica;
  Country: Finland

  The aim of this study was to understand the experiences and well-being of nurses working in COVID-19 settings. The primary objective was to explore the burdens experienced by the nurses working with COVID-19 patients. The secondary objective was to understand the coping...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Halkola, Jenni;
  Country: Finland

  Tämä opinnäytetyö käsitteli tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita pienellä paikkakunnalla suunnitteluvaiheesta jälkimarkkinoimiseen saakka. Tutkimustehtävänä tapahtuman järjestämisen kulku haluttiin kuvata mahdollisimman tarkasti teoriaa sekä kirjoittajan havainto...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Hakkarainen, Tanja-Riikka;
  Country: Finland

  Omnian nuorten työpajat käynnistivät heille uutta sotepaja toimintaa maaliskuussa v.2020. Tämä opinnäytetyö oli tutkimus sotepajan toiminnasta ja siitä miten sotepajaan osallistuneet nuoret kokivat palvelupolun ja oliko työtoimintaan osallistumisella vaikutusta nuorten ...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kolehmainen, Maiju;
  Country: Finland

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää staycation-trendin potentiaalia, tarjontaa ja kysyntää Lappeenrannassa. Työssä tutkittiin myös staycation-asiakasta. Selvitettiin mm. asiakkaan syyt, tarpeet, arvot ja ajatusmaailma liittyen staycationiin. Tutkimus tehtiin aihee...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kokkonen, Claudia;
  Country: Finland

  Tutkielmassa pohditaan force majeure -sopimusehtojen yleistä merkitystä sopimusoikeudessa ja määritellään vastuusta vapautumisen edellytykset. Sen jälkeen pohditaan force majeure -ehdon käytössä erityisten sopimusehtojen, vakioehtojen ja kauppalain kattaman määritelmän ...

 • Open Access Finnish
  Publisher: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toteutetaan laadukasta ja nykyaikaista ensihoidon koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa. Ensihoitajan koulutus on ollut yksi vetovoimaisimmista terveysalan koulutuksistamme jo vuodesta 1998 alkaen, jolloin ensimmäiset ensiho...

 • Other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Sotkasiira, Samiila;
  Country: Finland

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia matkailualalla toimivan Matkailu Oy:n taloudellista tilannetta ja kasvun kehitystä, mahdollisimman realistisesti suunnitellulta tarkastelujaksolta. Tarkastelujaksoon päädyttiin ottamaan mukaan tilikaudet ajalta 02/2016 – 01/202...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Nousiainen, Julia; Rantala, Henna;
  Country: Finland

  Lapsen sairastuessa psyykkisesti moni vanhempi kokee jäävänsä ammattiavun ulkopuolelle. Tämän vuoksi olisi tärkeää kehittää omaisten tukipalveluja. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisessa muodossa yhteistyössä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n kanssa ja t...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Heinonen, Viivi; Salo, Janna;
  Country: Finland

  Nuorten ahdistus on yleistä. Vuonna 2021 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan suomalaisnuorten ahdistusoireilu on lisääntynyt COVID-19-pandemian aikana. Ahdistus ilmenee psyykkisinä ja fyysisinä oireina sekä käyttäytymisen muutoksina. Ahdistusta voivat aiheuttaa esimerkiks...