Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
4,258 Research products, page 1 of 426

 • Research software
 • Other research products
 • Ege University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Arzu Marmaralı;
  Country: Turkey

  In this paper, the fabric spirality of single jersey fabrics knitted with two folded yarns, have various twist coefficients at S direction, is investigated. The folded yarns are produced from single yarns have different twist coefficients at Z direction. From the result...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  R. Mahmudova; S. Akyıldız; R Midilli; Ü. Uluöz; A. Yavuzer;
  Country: Turkey

  Aim: The aim of this study is to determine the value and accuracy of fine needle aspiration biopsy (FNAB) in diagnosis of parotid masses. Material and Methods: Data from patients who were operated on between 2005 and 2009 for parotid masses at Ege University Otolaryngol...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ahmet Aslan; Gürbüz Gülümser;
  Country: Turkey

  Araştırmada; proteolitik enzimlerin bulunduğu alkalik ortamlarda kromlu derilerin traş atıklarından kromun uzaklaştırılması veya ayrıştırılması optimize edilmeye çalışılmıştır. Ayrılan kromun deri sanayinde, jelleşebilir ve hidrolize protein ürünlerinin ise farklı sanay...

 • Closed Access Turkish
  Authors: 
  Yurt Lambrecht, Fatma;
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  Birçok tümör tipinde peptid reseptörleri fazladır ve peptidlerin bu reseptörlere bağlanması hedef doku tarafından peptidin tutulumunu sağlar. Küçük hücreli akciğer kanseri, prostat, meme, mide, kolon ve pankreas kanseri gibi pek çok tümörün Bombesin/GRP reseptörlerini i...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bayram, Arzu;
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  Giriş ve Amaç: Kan yoluyla bulaşan infeksiyon etkenlerinin geçişi sağlıklı görünen kan vericilerinden yapılan infekte transfüzyonlar sonucunda olmaktadır. Kan ve kan ürünlerinde güvenlik, sağlıklı kan verici seçimi ile başlar. Uygun kan verici seçiminden sonra kan yoluy...

 • Other research product . Other ORP type . 2004
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Fatma Gündüz; Tülin Öktem; Necdet Seventekin;
  Country: Turkey

  PLA is the short form for polylactic acid. The production of polylactide from lactic acid can occur using two different methods. PLA is well suited for POY(pre-oriented yarn), flat and textured FDY(fully drawn yarn), for staple fiber, BCF(bulked continues filament)yarn ...

 • Other research product . Other ORP type . 1997
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Recep Savaş; Erkan Kısmalı; Mehmet Argın; Hüdaver Alper; Esin E. Üstün;
  Country: Turkey

  Otoskleroz, oluş şekli bilinmeyen, oval pencere yakınlarında ya da kohlea çevresinde görülebilen, otik kapsülün süngerimsi ke¬mik haline dönüşmesidir. Bu çalışmada, nörosensoriyel işitme kaybı olan olgunun her iki temporal kemiğine, aksiyal ve koronal düzlemlerde BT inc...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Guliyeva, Günel;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Amaç: Çalışmanın birincil amacı, HIV/AIDS olgularının tedavi başlanma kriterlerini ve tedavi seyrinde gelişebilecek tedavi değişikliklerini kılavuzlarda yapılan önerilere uyumluluk açısından incelemektir. İkincil amaçlar ise, olguların epidemiyolojik özelliklerini, klin...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Çiğdem Yaprak; Figen Kırkpınar;
  Country: Turkey

  This experiment has been prepared to find out how body weight, body weight gain, feed consumption, feed efficiency, intestinal pH, viscosity of the intestinal digesta, frequency of sticky droppings, carcass weight and abdominal fat have affected by adding antibiotics, e...

 • Other research product . 2010
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Yamen, Gülgün;
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  Erken pubarşla ilgili ileri dönem riskleri tanımlayan çok sayıda çalışma olmakla beraber, erken telarşın olası ileri dönem riskleri üzerinde yapılan çalışmaya rastlanmamıştır. Amaç : Prematür telarşın da prematür pubarş gibi, erişkin dönemde metabolik belirteçlerde geli...