Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
4,326 Research products, page 1 of 433

 • Research software
 • Other research products
 • TR
 • Ege University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Moshfeghi, Alborz;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Introduction: Female type androgenetic alopecia (AGA); is a disease caused by the effects of dihydrotestosterone in women with genetic predisposition. The disease in which the frontal hair line is preserved, proceeds by the miniaturization of the terminal hairs on the f...

 • Embargo Turkish
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  Nekrotizan enterokolit, prematüre yenidoğanda bağırsak kökenli mukozal immün sistemin neden olduğu sistemik inflamatuvar yanıt ile karakterize, ince barsak ve kolonun sınırlı mukozal harabiyetinden total nekroza kadar değişebilen bir iskemi spektrumudur. Morbidite ve mo...

 • Other research product . Other ORP type . 2004
  Open Access English
  Authors: 
  Sıkıcı, Ahmet; Topaloğlu, Yasemin N.;
  Country: Turkey

  World Wide Web is a global information network that affects many fields of our lives. the distributed, interlinked, visual and heterogeneous structure of the web makes it an irregular development environment. in this paper we propose a pattern based approach for increas...

 • Other research product . Other ORP type . 2002
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Müslüm Bereketoğlu; Uçak Emel Avşar; Onur Turan; Filiz Afrashi; Fazıl Apaydın;
  Country: Turkey

  Objectives: We investigated the incidence and types of Usher' s syndrome in normal, hearing handicapped, and visually handicapped individuals. Subjects and Methods: Usher's syndrome was investigated among 115,000 healthy young males who were screened prior to military s...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Türkün, Murat; Sevgican, Figen; Önal, Banu; Köseoğlu, Kamil; Taner, Memduh Sami;
  Country: Turkey

  The purpose of this study was to investigate the microleakage along the posts which were cemented with different techniques using a radiochemical diffusion technique comparatively. Thirtythree freshly extracted, single rooted teeth were used following the crowns were re...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Kavasoğlu, Gökçe;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Giriş ve Amaç: Multiple skleroz (MS) genç erişkinlerde klinik özürlülüğün en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle hastalığın erken tanınması, uygun tedavi ile hastaların doğru yönetimi çok önemlidir. Klinik olarak çok geniş spektruma yayılabilmektedir. Bu nedenle ta...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ali Bedel; Sevda Kılıç;
  Country: Turkey

  Bu araştırma ticari nitelikte proteolitik bir enzim olan "VALİDASE AFP" ile starter kültürün İzmir Tulum peyniri'nin olgunlaşma süresini kısaltmadaki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bunun için Homofermantatif mezofil (0) (R-707 DVS) ve Streptococcus faecium ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Verdiyev, Ferhad;
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  Omurga stabilizasyonu spinal travma, deformite ve segmental instabilite cerrahisinde önemli bir yer tutmaktadır. Fakat stabilizasyonun insan vertebralarına etkileri halen tartışılmaktadır. Bu çalışmamızın amacı torakolomber vertebra kırığı nedeniyle opere edilen olgular...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Akıncıoğlu, Emir;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Giriş ve Amaç: Üretra darlığı (ÜD), radikal prostatektomi (RP) sonrası görülen önemli komplikasyonlardan birisidir. Son çalışmalar RP sonrası ÜD gelişim sıklığında azalma olduğunu göstermektedir. Yine de ÜD, tedavisi zor ve zahmetli bir problem olmaya devam etmektedir. ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yaldız, Sibel;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Introduction: Kawasaki disease is the most common systemic vasculitis seen between 6 months and 5 years of age and is the leading cause of acquired heart disease in children in developed countries. There is no specific test for the diagnosis of Kawasaki disease. The dia...