Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
19 Research products, page 1 of 2

 • Research software
 • Other research products
 • 2018-2022
 • SE
 • Swedish
 • Publikationer från Umeå universitet

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Publisher: Göteborg
  Country: Sweden

  Konstnären Lisa Torell bor och är verksam i Oslo. Hon deltar i biennalen med ett nytt ljudkonstverk som utgår från Korsvägen. I verket har gränserna mellan nutid och framtidoch mellan utopi och dystopi upplösts.

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Pettersson, Gerd;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  Country: Sweden

  Alla elever har rätt till utbildning av god kvalitet, och hur kan fjärrhandledaren, på bästa sätt, bidra till det? En del av svaret på den frågan behandlas i denna artikel som har sin utgångspunkt i ett genomfört forsknings- och utvecklingsarbete, som påbörjades januari...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Ulfsparre, Sanna Isabel;
  Publisher: Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB)
  Country: Sweden

  Övergången till ett öppet system för vetenskap och vetenskaplig kommunikation påverkar hela forskningsprocessen. Meriteringssystemen behöver anpassas för att stödja och spegla det öppna forskningslandskapet, men hur kommer arbetet att se ut och vad kommer att förändras?...

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Jonsson, Carla;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Jeppsson, Sofia;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier
  Country: Sweden

  Publicerad på Svensk filosofi 2021-12-21.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Publisher: Energimyndigheten
  Country: Sweden

  Coronapandemi som kom i början på året 2020 har på många sätt förändrat användningen av den bebyggda miljön. En kunskapskartläggning har genomförts med syfte att synliggöra det specifika kunskapsläget om ventilation, uppvärmning och kyla av inomhusmiljön och behovet av ...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Publisher: Västerås
  Country: Sweden

  Alternative title: "Works in the exhibition Society’s Fitting Room"

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Sullivan, Kirk P H; Waldmann, Christian;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier
  Country: Sweden

  Denna artikel handlar om hur undervisning kan utformas för att stödja elevers muntliga språkliga utveckling. Först beskrivs faktorer relaterade till fysisk miljö, lärtillfällen och interaktioner som har visat sig viktiga för att skapa en språkutvecklande undervisning. D...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Ulfsparre, Sanna Isabel;
  Publisher: Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB)
  Country: Sweden

  I takt med att den akademiska världen utvecklas mot öppen vetenskap och ökad tillgång till forskningsdata och forskningsmaterial får vi nya möjligheter att använda och återanvända de forskningsdata och material som forskningen alstrar. Bland världens urfolk betraktas ut...

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Bjärstig, Therese; Nordström, Eva-Marie; Zhang, Jasmine; Sandström, Camilla;
  Publisher: Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  Country: Sweden

  Future Forest