Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
62 Research products, page 1 of 7

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • Other ORP type
 • SE
 • Publikationer från Umeå universitet

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors: 
  From, Jörgen;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  Country: Sweden

  Att den svenska skolan ska vara likvärdig har länge varit såväl en självklar vision, som ett juridiskt faktum enligt Skollagen (2010:800, 1 kap, paragraf 8 & 9). Samtidigt har många skolhuvudmän problem med att erbjuda elever en likvärdig utbildning. Orsakerna till ...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Buch-Hansen, Hubert; Nesterova, Iana;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för geografi
  Country: Sweden

  The time is ripe for taking a step back and considering what sort of science degrowth aspires to be. Doing so requires an engagement with the philosophy of science. In this piece, Iana Nesterova and Hubert Buch-Hansen argue that degrowth scholarship can benefit greatly ...

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access English
  Authors: 
  Backman, Rainer;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Areljung, Sofie;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  Country: Sweden

  Skolverkets presentation av moduldelen: Substantiv som vatten och is är ofta utgångspunkt för undervisning i naturvetenskap. Den här delen handlar om hur man kan få syn på naturvetenskapliga processer och fenomen i vardagen genom att istället ha verb som smälta och stel...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Popov, Oleg;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  Country: Sweden

  Beprövad erfarenhet kan betraktas som en form av praxis grundad kunskap som omfattar kognitiva, praktiska och emotionella dimensioner. Om man betraktar beprövad erfarenhet som en kunskapsform så följer en fråga som är särskilt viktig för blivande lärare: Hur kan man ”lä...

 • Other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Popov, Oleg; Ödmark, Krister;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  Country: Sweden

  Matematiska förmågorna är inte statiska utan det är utvecklingen som kännetecknar deras innersta egenskap och alla förmågor hos elever har potential att utvecklas. Kriterierna för olika nivåer i utvecklingen av förmågor måste synliggöras för eleverna och tillämpas i det...

 • Open Access English
  Authors: 
  Lindmark, Daniel; Sundström, Olle;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier
  Country: Sweden

  Svenska kyrkan och samerna - ett vitboksprojekt

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Ulfsparre, Sanna Isabel;
  Publisher: Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB)
  Country: Sweden

  As academia develops towards open science and increased access to research data and materials, we find ourselves with new possibilities and opportunities to use and reuse research output. Among indigenous people, this development is considered a great progress, as well ...

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Johansson, Elisabeth;
  Publisher: Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB)
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Arvidsson, Alf;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  Country: Sweden

  Forskningsöversikt, primärt för undervisningsändamål