Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
83 Research products, page 1 of 9

 • Publications
 • Other research products
 • 2012-2021
 • Open Access
 • Other ORP type
 • Turkish
 • Kütahya Dumlupınar University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Safa Kurnaz; Gülsen Kiraz;
  Country: Turkey

  Odontojenik enfeksiyonlar, diş hekimliğinde önemli problemlerin başında yer almaktadır. Bu enfeksiyonlar doğru şekilde teşhis edilip tedavi edilmezlerse, yayılarak hayati tehlike yaratacak komplikasyonlar oluşturabilirler. Bu enfeksiyonların tedavisi genel olarak endodo...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Canan Acar Demir; Suna Kabil Kucur; Mustafa Demir; Murat Api; Ecmel Kaygusuz;
  Country: Turkey

  Abdominal duvar endometriozisi nadir görülen bir ekstrapelvikendometriozis şeklidir. Geçirilmiş sezeryan operasyonu sonrası% 0,03- %1 oranında görüldüğü rapor edilmişse de spontan olguların sıklığı bilinmemektedir.Ele gelen kitle, ağrı ve şikayetlerin siklik oluşu tanıd...

 • Other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Hasan Hüseyin Balıkçı; Ali Alper Bayram; İsa Özbay; Murat Haluk Özkul;
  Country: Turkey

  Subcutaneous emphysema is characterized by the presence of air in the connective tissue within the fascial planes. The etiology of subcutaneous emphysema includes trauma, iatrogenic causes, or spontaneous development. Head and neck subcutaneous emphysema is a well-defin...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  A. Nejat Bilgen; Özlem Tütüncüler Bircan;
  Country: Turkey

  Seyitömer Höyük’te 2009-2013 yılları arasındaki kazılarda bulunan çeşitli ip ve kumaş parçalarından bazı numuneler ile ayakkabı parçasına ait numune M.A. Altınöz tarafından ‘Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı / Natural Dyes Research and Development Laboratory (DA...

 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Doğan, Adnan; Oylumlu, Muhammed; Özgeyik, Mehmet; Kilit, Celal; Amasyalı, Basri;
  Country: Turkey

  Bonsai is a synthetic cannabinoid derivative. The frequency of its use is increasing in our country. There is no clear information on the composition of the recreational drug. It has serious side effects on the cardiovascular system. In this case report, we presented a ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Erarslan, Sertaş; Paşalı Kilit, Turkan;
  Country: Turkey

  Fahr's disease (bilateral striopallidodentate calcinosis) is a rare disease characterized by neurodegenerative disorders and accompanied by calcinosis in cerebellum, thalamus and basal ganglia which is caused by calcium and phosphorus metabolism disorders. The accumulat...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Alparslan Koç; Yalçın Sönmez; Onur Balaban;
  Country: Turkey

  Situs inversus totalis, dektrokardi ile birlikte tüm iç organların zıt pozisyonda olması sendromu olarak bilinen kalıtsal bir durumdur. Hastaların çoğu asemptomatik olup normal yaşamlarını devam ettirmektedirler. Kartagener sendromu akılda tutulmalı ve iyi bir anamnezle...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Hasan Emre Aydın; Zühtü Özbek; Deniz Arık; Murat Vural; Tevfik Erhan Coşan;
  Country: Turkey

  Neurofibroma is a peripheral nerve sheath tumor of neuroectodermal origin that includes Schwann cells, perineural cells and fibroblasts. Although neurofibromas are considered benign, only one case of malign transformation has been reported. Although neurofibroma is usua...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Şahin, Ayşe; Şahin, Hasan; Yüksel, Beril;
  Country: Turkey

  Özellikle açıklanamayan infertilite olgularında emosyonel stresin fertiliteyi olumsuz etkileyen faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. Bu olgularda hipnoz ve psikoterapi uygulamalarının etkinliğine dair çok az sayıda çalışma mevcuttur. Burada sunmak istediğimiz vakada ...

 • Other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access Turkish
  Authors: 
  İsa Özbay; Cüneyt Kucur; Onur Erdoğan; Fatih Oğhan; Mehmet Tetikoğlu; Hacı Murat Sağdık;
  Country: Turkey

  Amaç: Subperiostal apse; en sık görülen orbital komplikasyondur. Periorbita ile kemik duvar arasında püy birikimi ile karakterizedir. Rinosinüzit komplikasyonu olarak ortaya çıkan ve tedaviye dirençli subperiostal apse olgusunu literatür eşliğinde tartışarak sunuyoruz. ...