Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
193 research outcomes, page 1 of 20
 • other research product . Other ORP type . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Değirmen, Nuriye; Özerdoğan, Nebahat;
  Country: Turkey

  Masaj, vücut dokularına uygulanan bilimsel ve sistematik manipulasyonlara denir. Ameliyat sonrası ağrı; cerrahi travma nedeniyle nosiseptörlerin uyarılması ile oluşur ve hastaların metabolizmasında stres tepkisi meydana getirir. Cerrahi girişimler sonrası hastalara uygu...

 • other research product . Other ORP type . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Namık Kemal Hatipoğlu; Soner Yalçınkaya; Mehmet Yücel;
  Country: Turkey

  Renal Angiomyolipoma (AML) is a rare benign tumour. It is usually asymptomatic and small. Spontaneous rupture of AML sometimes may be life threatening in some cases and sometimes emergency surgical ope- ration is necessary. A 75 year old woman was admit- ted to emergenc...

 • other research product . Other ORP type . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Turgut Karaköse; Yahya Altınkurt;
  Country: Turkey

  The aim of the study is to determine the opinions of school administrators and employees of provincial directorate of national education about management of Directorate of National Education (MEM) upon values and to develop suggestions upon the findings. In the light of...

 • other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ferhat Sayım; Sinan Sarısoy;
  Country: Turkey

  Tanıtım ve reklam harcamaları, rekabete dayalı üretim anlayışında kalite çalışmalarıyla paralel gitmektedir. Reklamın vatandaşları ve özellikle de hastaları bilgilendirme açısından önemli bir rolü bulunmaktadır. Ancak, çeşitli saiklerle sağlık hizmetlerinde reklam yasak...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  COVID-19 salgınının yaratacağı ekonomik tahribat ve politika yapıcılar tarafından ortaya atılan teşvik paketleri üzerine medyada oldukça yoğun bir tartışma söz konusu. Bir süredir gönüllü olarak evde kalma yoluyla çalışmalar sürüyor. Sosyal mesafelendirmenin salgının ya...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hasan Hüseyin Balıkçı; İsa Özbay;
  Country: Turkey

  Melkersson Rosenthal sendromu (MRS) yineleyen periferik fasiyal paralizi, orofasiyal ödem ve fissürlü dil triadı ile karakterize nöro-mukokütan granülomatöz bir hastalıktır. Klasik triadın görülmesi çok enderdir ve genellikle monosemptomatik tutulum izlenir. Fasial para...

 • other research product . Other ORP type . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  Feyzullah Ünal;
  Country: Turkey

  Bu çalışmanın amacı, Türk yerel yönetimlerinin ortaya çıkışında önemli olan etmenleri ortaya koyarak, mevcut yapısal durumun daha iyi analiz edilmesini sağlamak, yapılacak yeni yasal düzenlemelere tarihi gerçeklerin ışığında bakabilmektir. Bu amaçla, bu çalışmada, moder...

 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kucur, Cüneyt; Erdoğan, Onur; Tok, Sermin; Şanal, Bekir; Özkan, Mustafa; Yıldırım, Nadir;
  Country: Turkey

  Konka bülloza,havalanmış (pnömatize) veya içinde bir havalı hücre bulunan orta konka için kullanılan bir terimdir. Genellikle asemptomatik olmakla birlikte pnömatizasyonun büyüklüğüne ve nazal septumla olan ilişkisine göre burun tıkanıklığı semptomları verebilir ve osti...

 • other research product . Other ORP type . 2007
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özer Ören; Cem Şensöğüt;
  Country: Turkey

  Kendiliğinden yanma olayı, yıllardır kömür madenciliğinin maruz kaldığı en büyük sorunlardan birisi olarak gösterilmektedir. Kömür stoklarında, yeraltında, açık ocaklarda ve hatta apartman dairelerinde bile gerçekleşebilen bu olay; üretim, makine ve donanım kayıplarının...

 • other research product . Other ORP type . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  Altuncu, Ahmet; Başgümüş, Arif;
  Country: Turkey

  980 nm ve 1480 nm'de ileri, geri ve çift yönlü pompalanmış uzun dalgaboyu bandı (L-Bandı) erbiyum katkılı fiber amplifikatörlerin spektral kazanç ve gürültü faktörü karakteristikleri kıyaslanmıştır. Gerçekleştirilen simülasyonlar, L-Bandı EDFA'nın kazanç bandgenişliği v...

193 research outcomes, page 1 of 20