Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
401 research outcomes, page 1 of 41
 • other research product . 2019
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Jané Planas, M. Teresa; Viver Gaspà, Paloma; Saltor Jacas, Mònica;
  Publisher: Agència Catalana de Seguretat Alimentària
  Country: Spain

  Manipulació dels aliments; Higiene alimentària; Pràctiques correctes d’higiene Manipulación de los alimentos; Higiene alimentaria; Prácticas correctas de higiene Food handling; Food hygiene; Good hygiene practices Aquest manual, té com objectiu servir de referent per a ...

 • other research product . Annotation . 2012
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Pla, Anna Maria;
  Publisher: Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya
  Country: Spain

  Descripció de les principals disposicions normatives dictades per l’Estat espanyol, d’incidència en matèria lingüística i publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (en endavant BOE) des d’1 de juliol a 31 de desembre de 2011. Per consegüent, el període estudiat coincide...

 • other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Corbella, Joan M.;
  Country: Spain
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica
  Country: Spain

  Color Conjunt de 4 mapes sobre l'impacte dels ERTO per municipis i comarques: (1). Sector d'activitat més afectat per la crisi de la COVID-19. Treballadors afectats per un ERTO per raó social de l'empresa (a 1 de maig 2020); (2). Incidència de la crisi de la COVID-19. T...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2017
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Julià Baduà, Roser;
  Publisher: Biblioteca Universitat de Girona; Serveis de Biblioteques de la Diputació de Girona i Biblioteques de Girona
  Country: Spain

  Presentació del projecte "Una recerca amb èxit: suport documental als Treball de recerca de Batxillerat", que es fa des de la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués de Castelló d'Empúries. Aquest projecte ha estat elaborat conjuntament pel grup de treball 'BibliotecAE' i e...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  PADEICS Salut Comunitària;
  Publisher: Institut Català de la Salut
  Country: Spain

  Salut comunitària; Salut participativa; Guia de treball Salud comunitaria; Salud participativa; Guía de trabajo Community health; Participatory health; Work guide La proposta que fa aquesta guia engloba diferents aspectes comuns a la promoció de la salut, l’orientació c...

 • other research product . Other ORP type . 2013
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Català Calderon, Pau; Cardona Foix, Salvador; Santos López, M. Antonia de los;
  Persistent Identifiers
  Country: Spain

  Formació de 3h per al disseny de lleis de desplaçament destinades a lleves de l'empresa AUTOMAT

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2017
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Secretaria de Salut Pública, Servei de Veterinària Control Oficial Alimentari i Exportació;
  Publisher: Secretaria de Salut Pública de Catalunya
  Country: Spain

  La prevención de la triquinosis se basa tanto en las condiciones de bioseguridad en la cría y el engorde de los animales como en el control adecuado de los cerdos y los caballos sacrificados, así como los jabalíes destinados al consumo humano. Otro aspecto que se debe r...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Monje Vega, Xavier;
  Country: Spain

  Aquest mapa de vegetació comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el full 289 (Benavarri). S'han seguit els mateixos criteris de representació que en els fulls apareguts fins ara de la sèrie 1:50 000 del Mapa de Vegetació de Catalunya. ...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius;
  Persistent Identifiers
  Country: Spain

  Per tal de valorar el grau de satisfacció que té l’estudiantat de les biblioteques de la UPC, el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC elabora amb periodicitat biennal l’Enquesta sobre l’ús i la satisfacció de les biblioteques de la UPC per part de l’e...

  Add to ORCIDorcid
401 research outcomes, page 1 of 41