Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
40 research outcomes, page 1 of 4
 • other research product . Other ORP type . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yılmaz, Mehmet;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Online Yoklama Sistemi ile öğretim elemanı sınıfta internet üzerinden önüne gelen öğrenci listesinden yoklama yapılabilecek ve öğrenci tarafından devamsızlık takibi yapılabilecektir. Bu da eski sistemlere göre son derece güvenli bir takip sağlayacak ve devamsızlık takib...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  İspir, Zeynep;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Felsefe, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi pekçok disiplinin ele aldığı bir kavram olarak onur, söz konusu alanlardaki metodoloji farklılıklarına koşut biçimde, birbirinden ayrı yöntemlerle ve farklı içeriklerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Dünden bugüne varlığını koru...

 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Altun, Bülent;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  nsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Türkiye’ye karşı açılan “Civek Davası”nda1 kadına yönelik şiddet konusunda verdiği kararında devletin pozitif yükümlülüğüne ilişkin önemli belirlemelerde bulunmuştur. 14 Ocak 2011 tarihinde, eşi H.C. tarafından sokak ortasında 22 yerinden ...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Güner, Özgür;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  The health sector is at the forefront of the needs of human life. Organizations working in the health sector need to constantly improve themselves and work effectively and efficiently, as their costs are high and their error tolerance is low. It is very important for or...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yücesoy, Aydın;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  “Psikoterapi insanı yeniden yaratmaz, takıldığı kısır döngüden olabildiğince özgürleştirerek, kendisi olabilmesine yardımcı olmaya çalışır” diyor psikiyatrist Engin Geçtan Kimbilir? adlı kitabında. Psikoterapiyi ve insan hakları bilgisini edinme sürecini her zaman birbi...

 • other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sağır, Güner; Akgün, Rıza Gürler; Tan, Armağan;
  Publisher: İstanbul Üniversitesi

  Bugünkü Kars, Ortaçağ’da dönemin büyük imparatorluklarına bağlı olarak Doğu Anadolu’da varlıklarını sürdüren Ermeni krallığına bir dönem başkentlik yapmıştır. Bugünkü Kars sınırları içinde kalan Kilittaşı (Bagaran), Çetindurak (Şirakavan), Kars merkez ve 961’den itibare...

 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  İyi, Sevgi;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  İnsanca yaşamak! Neden insanca yaşamak? Bu, insan dünyasında her zaman herkesçe istenen bir şeydir. Bunda şaşacak bir şey de yoktur. İnsan adlı canlı için istenecek en öncelikli şeydir bu. İnsanın başka türden bir varlıkça, örneğin bitkice, hayvanca yaşaması istenemez e...

 • other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Toprak, Musa;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Adlî yardım, maddî imkânlarının yetersizliği nedeniyle bir avukatın yardımına başvurma olanağından yoksun olan kişilere, ücreti devlet bütçesinden karşılanarak bir avukat sağlanması demektir. Ülkemizdeki adlî yardım uygulamasında bu hizmet üç ayrı yoldan sağlanmaktadır....

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Publisher: Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu

  The COVID-19 disease, which emerged in Wuhan, China in December 2019, turned into a global crisis and affected our daily lives and the way we do our business. The disease caused drastic changes in the management of processes in all areas. During the ongoing COVID-19 pan...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kosanoğlu, Mehmet Fatih;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Liderlik; ortak bir amaca yönelik olarak örgütün hareketlerini kontrol altında tutmak için bireyin göstermiş olduğu davranışların geneli; karşılıklı iletişim çerçevesinde önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak adına yönlendirilmiş olan kişiler arası iletişim süreci ve da...

40 research outcomes, page 1 of 4