Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
10,191 Research products, page 1 of 1,020

 • Research data
 • Other research products
 • 2013-2022
 • FI
 • LUTPub

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2016
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Ahonen, Jussi;
  Country: Finland

  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten alakoulun kolmosluokkalaiset ja myöhemmin samat oppilaat kuudesluokkalaisina käyttävät internet- ja viestintäpalveluja. Kiinnostukseni aiheeseen heräsi työskennellessäni kyläkoulussa kolmannen luokan opettajana vuonna 2014. T...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Keskinen, Heikki;
  Country: Finland

  Pro Gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia kohdeyrityksessä tapahtuvan osaamisen johtamisen ja kyvykkyyksien johtamisen nykytilaa sekä selvittää organisaation näkemyksiä näiden kokonaisuuksien tulevaisuuden tarpeista. Tutkimuksessa kartoitettiin myös osaamisen kehittä...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Vesamäki, Niko;
  Country: Finland

  Sähköverkkojen suunnittelussa ja ylläpidossa verkostonlaskenta on tärkeässä osassa. Laskemalla sähköverkko voidaan mallintaa ennen rakentamista, jolloin siihen voidaan teknillistaloudellisen tarkastelun perusteella valita sopivimmat komponentit, joilla saavutetaan luote...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Sandell, Ville;
  Country: Finland
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Vaara, Harri;
  Country: Finland

  Asiantuntijalähteet ennustavat, että maailman kumulatiivinen aurinkoenergian kapasiteetti tulee tuplaantumaan neljässä vuodessa (300 GWp vuonna 2016). Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää pienen kaukolämpöyhtiön liiketoimintamahdollisuuksia aurinkolämmön ja ...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Larsson, Tiina;
  Country: Finland

  Hiljaisen tiedon jakamista organisaatioissa edistävät tai estävät monenlaiset tekijät. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia organisatorisen luottamuksen ja organisaatioon sitoutumisen yhteyttä hiljaisen tiedon jakamiseen konsultointiliiketoiminnan kontekstissa. Hilj...

 • Other research product . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Kiljunen, Roope;
  Country: Finland

  In this thesis I will examine based on existing literary studies the potential applications additive manufacturing ana their usefulness in rotating machinery. 3D printing can bring new possibilities to rotating machinery. With potential of new geometries and improved ef...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mäkelä, Helinä;
  Country: Finland

  Työssä tutkitaan haja-asutusalueille soveltuvia, maksimissaan 3m3 jätevettä vuorokaudessa puhdistavien puhdistamojen menetelmiä ja laitteita.

 • Other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Hämäläinen, Olli;
  Country: Finland

  Tässä työssä tutkitaan EU-28 kaasutukkumarkkinoita. Kaasutukkumarkkinoita lähestytään fundamenttianalyysin kautta. Fundamenttianalyysissä perehdytään markkinoista löytyvään dataan, jolla markkinoiden fundamentteja ja trendejä voidaan ymmärtää, ja siten tehdä markkinoist...

 • Other research product . 2015
  Open Access English
  Authors: 
  Palacin Silva, Maria Victoria;
  Country: Finland

  Context: Game development has become increasingly important in the software industry, but this importance has not affected the way software engineering approaches and methodologies manage the differences they have with game development. Similarly, software engineering d...