Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
49 Research products
Relevance
arrow_drop_down

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • CZ
 • English
 • North American Studies

 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Voleníková, Kateřina;

  Bakalářská práce se zabývá čarodějnickými procesy, které se konaly v Severní Americe na počátku novověku. Práce nejprve popisuje terminologii spojenou s pronásledováním čarodějnic a pozadí vzniku procesů samotných, jež započaly v Evropě již ve středověku a byly tedy ovlivněny smýšlením středověké společnosti a postavením církve. Dále se práce zabývá procesy, které se odehrály na území britských kolonií a to konkrétně v Connecticutu, Massachusetts a Virginii. Závěrečná část práce se skládá z rozboru díla Čarodějky ze Salemu v závislosti na skutečném průběhu procesů, které se odehrály v městečku Salem. The Bachelor's thesis deals with the witch trials held in North America in the early modern period. The thesis provides information on terminology connected with witch persecutions and describes the background of the trials, which started in Europe in the medieval times and was influenced by the mentality of medieval society and by the Church. Next part of the thesis describes the actual trials held in Connecticut, Massachusetts and Virginia. The last part of the thesis contains the analysis of the play The Crucible with regard to the trials held in Salem Village. Katedra anglického jazyka a literatury Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Heider, Alice;

  Topic of this bachelor thesis is Peyote and the Native American Church. This topic was chosen with an intent to introduce Peyote and the Native American Church to European reader, to initiate reader to this issue, which is connected mainly with the United States. The main objective is to present what Peyote is exactly and its connection with the Native American Church. This thesis should provide a view to this problem in the United States and its contemporary situation. This thesis deals with the chemical compound of Peyote. The following chapters deals with the places of occurrence and history of use. The next part of this thesis is dedicated to the Native American Church and its history and important facts. The final chapter is mainly an interview with a member of the Haskell Native American Church Club Robbie Ray Wood, which provides the current view into the Native American Church society. Tato bakalářská práce se zabývá tématem Peyote a Církev původních Američanů. Toto téma bylo zpracováno se záměrem přiblížení této problematiky, která se týká zejména Spojených států amerických, evropskému čtenáři. Hlavním cílem bylo představit, co vlastně Peyote znamená a také objasnění spojitost této rostliny s Církví původních Američanů. Tato práce by měla poskytnout náhled na tuto problematiku a na její současnou situaci ve Spojených státech. Tato práce se zabývá chemickým složením Peyote, oblastmi výskytu a historií užívání této rostliny. Další část této práce je věnována Církvi původních Američanů, její historii a důležitým faktům. Poslední část sestává převážně z rozhovoru se členem Haskell Native American Church Club, který zprostředkovává pohled na současnou situaci, která se týká Církve původních Američanů. Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hejlová, Jana;

  The main purpose of this thesis is to inform reader about basic information of Time magazine. As well it is little review into lives of two famous persons, Queen Elizabeth II and Barack Obama. Thesis is divided into two main parts, the theoretical and the practical. It is provided a layout of essential information of political and personal lives of Queen Elizabeth II and President Barack Obama in the theoretical part. And also there is history of Time magazine and some basic information about it. The research part provides an analysis of Time magazine and its covers, its development, some basic information and comparison as well. Hlavním účelem této práce je seznámit čtenáře se základními informacemi o Time magazínu. Stejně tak jako nabídnout mu pohled do života dvou významných osobností, Královny Alžběty II. a Prezidenta Baracka Obamy. Práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické nahlédneme do soukromého, ale i politického života Královny Alžběty II a prezidenta Baracka Obama. A také je zde historie Time magazínu a základní informace o něm. Poslední část je zaměřena na analýzu Time magazínu, na jeho titulní stránky, vývoj v průběhu času a srovnání. Katedra anglického jazyka a literatury Neobhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Svobodová, Eliška;

  This bachelor thesis deals with the labor migration on an international scale in its very first part and gradually begins to focus on labor migration in relation to the Czech Republic. In connection with this issue, the thesis also deals with the economic side of things and the impact on society in terms of the international scale and with the economic and political background and attitude of the country in terms of the relation to the Czech Republic. In the thesis organizations dealing with the issue of labor migration are represented in various grades. On the territory of the Czech Republic the questionnaire with aim to find diverse information concerning personal experience with the labor migration took place. The labor migration in relation to the Czech Republic is analysed in the territory of the Czech Republic and includes answers of Czechs as well as of foreigners. Tato bakalářská práce pojednává o pracovní migraci v mezinárodním měřítku a postupně se začíná více soustředit na pracovní migraci v rámci České republiky. V souvislosti s touto problematikou pojednává také o ekonomické stránce věci a dopadu na společnost v rámci mezinárodního měřítka a ekonomickém a politickém kontextu a postoji země v rámci České republiky. V práci jsou v různých stupních představeny organizace zabývající se pracovní migrací. Na území České republiky zároveň proběhlo dotazování respondentů s cílem zjistit různorodé informace týkající se osobní zkušenosti s pracovní migrací. Pracovní migrace v rámci České republiky je analyzována na území České republiky a zahrnuje odpovědi jak Čechů tak cizinců. Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Poppová, Natalie;

  The Bachelor thesis examines the life and culture of the Amish community in America. It provides closer view on several aspects of Amish lifestyle and it analyzes possible reasons for Amish separation from the outside modern world. To enable the reader to comprehend hidden meanings of Amish behavior, the thesis presents an inside view on Amish mindset and beliefs. The thesis explores historical background of Amish forbearers, the Anabaptists. It describes the persecution of the Anabaptists in Europe in the 16th century and first Amish settlements in the North America. Other chapters are dedicated to Amish beliefs and values that need to be mentioned in order to further analyze Amish culture. Concerning the culture, topics such as church, Amish rules, family, children, education, life without technologies, farming and clothing are dealt with. The thesis also provides an external view on the community, through the eyes of popular culture and tourism. It introduces the reader the way popular culture portrays the Amish community in literature, movies, documentaries, television shows, series and music. Finally, it examines the way the Amish approach tourism. Bakalářská práce zkoumá život a kulturu amišské komunity v Americe. Poskytuje bližší pohled na několik aspektů životního stylu amišů a analyzuje možné důvody pro oddělení amišů od vnějšího moderního světa. Aby byl čtenář schopen pochopit skryté významy chování amišů, předkládá práce vnitřní pohled na amišské smýšlení a jejich víru. Tato práce zkoumá historické pozadí amišských předků, Anabaptistů. Popisuje pronásledování Anabaptistů v Evropě v 16. století a první amišská osídlení v Severní Americe. Další kapitoly jsou věnovány amišské víře a hodnotám, které je potřeba zmínit pro další analýzu amišské kultury. Co se týče kultury, práce se zabývá tématy jako je církev, amišská pravidla, rodina, děti, vzdělání, život bez technologií, farmaření a odívání. Tato práce také poskytuje vnější pohled na komunitu, očima populární kultury a turismu. Čtenáře seznamuje se způsoby, jakými populární kultura zobrazuje amišskou komunitu v literatuře, filmech, dokumentárních pořadech, televizních pořadech, seriálech a v hudbě. Na závěr, bakalářská práce zkoumá způsoby, jakými se amišové staví k turismu. Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Barochová, Markéta;

  The bachelor thesis deals with the American author Cormac McCarthy and focuses on the dark issues in three of his novels. The theoretical part consists mainly of an overview of the American literature of 20th century, literature of American South and the genre of Southern gothic in which is Cormac McCarthy often classified. Cormac McCarthy is paid attention to in a separate chapter. The practical part includes the analysis of three McCarthy's novels in which it examines the themes of incest, necrophilia and cannibalism. In individual chapters, the work is targeted mainly on the techniques with which McCarthy handled the given issues. Outer Dark, Child of God and The Road were chosen as the most significant books. Final chapter serves as a unifying one where the work examines to which measure McCarthy utilizes similar aspects in these novels or whether they differ from each other completely. Bakalářská práce se zaměřuje na osobu amerického autora Cormaca McCarthyho a temná témata v jeho literatuře. Teoretická část se zabývá především shrnutím americké literatury 20. století, literaturou Amerického jihu a jižanské gotiky, do kterého je McCarthy často zařazován. Osobnost Cormaca McCarthyho dostala svou vlastní kapitolu. Praktická část pak zahrnuje analýzu tří z McCarthyho děl, ve kterých rozebírá témata incestu, nekrofilie a kanibalismu. V jednotlivých kapitolách se zaměřuje hlavně na způsob, jakým McCarthy dané téma uchopil a jakým způsobem jej popisuje. Jako nejpodstatnější díla byla k této bakalářské práci vybrána Vnější tma, Dítě boží a Cesta. Závěrečná kapitola slouží jako sjednocení celé práce a ve výše zmíněných knihách zkoumá, do jaké míry McCarthy používá stejné způsoby k popsání daných témat nebo jestli se naopak jeho přístup pokaždé liší. Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sedláčková, Aneta;

  The object of this undergraduate thesis is to describe the course of the 2016 presidential election in the United States of America. This work is divided into 5 parts. The introduction provides an overview of the whole thesis, the second part deals with the Democratic and Republican primary elections. The third part highlights the main events, debates, controversies, scandals that happened before and during the general election and lists the factors that influenced the outcome of this election. The fourth part analyses results and puts them in context. It mentions some of the accomplishments of President Trump's half year in office. The last part summarizes the acquired pieces of information on why Donald J. Trump won the election and Hillary Clinton lost. Tématem této bakalářské práce je volba amerického prezidenta v roce 2016. Práce je rozdělena do 5 částí. V úvodu je přehled celé bakalářské práce. V druhé části je popsán průběh primárních voleb, včetně výběru vicepresidentů. Třetí část se zabývá generálními volbami a zmiňuje hlavní události, skandály a kontroverze, které se před a v průběhu voleb událi. Čtvrtá část analyzuje výsledky voleb, shrnuje získané poznatky, dává je kontextu a uvádí dosavadní výsledky vlády prezidenta Trumpa. Poslední část této práce shrnuje získané informace o tom proč Donald Trump vyhrál a Hillary Clintonová prohrála. Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jarošová, Jiřina;

  Předmětem bakalářské práce je osobnost Abrahama Lincolna ve spojitosti s Americkou občanskou válkou. Hlavním cílem této práce je potvrdit, že Abraham Lincoln sehrál důležitou roli v americké historii. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První dvě kapitoly jsou teoretické a obsahují historický přehled Lincolnova života před Americkou občanskou válkou a během ní. Třetí kapitola analyzuje příčiny Lincolnova zvolení prezidentem. Zaměřuje se na jeho osobní život, průběh kariéry, ale největší důraz klade na Lincolnovu osobnost. Další část se zabývá důsledky jeho vítězství a událostmi, které následovaly. Zlomem v historii země byl začátek války. Poslední kapitola popisuje vyobrazení prezidenta v kultuře a umění, ale i jeho ztvárnění na mincích apod. Na závěr práce jsou shrnuty zjištěné poznatky. This undergraduate thesis focuses on Abraham Lincoln and American Civil War. The main aim of the thesis is to confirm the Abraham Lincoln´s important role in the American history. The work is divided into five main parts. The first two chapters are theoretical and contain the historical overview of Lincoln´s life before and during American Civil War. The third chapter analyses the causes of Lincoln´s election as the President with the emphasis on Lincoln´s personality. The next part deals with consequences of his victory and events which followed. The turning point was the beginning of the war. The last chapter describes the depiction of the President in the culture and art. The conclusion of the paper summarises the knowledge and findings. Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Smatana, Stanislav;

  Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit systém sledování osob s aplikací v oboru bezpečnosti nebo pro analýzu chování zákazníka v obchodě. Systém byl úspěšně implementován pomocí metod KLT trekování, AdaBoost klasifikátoru a datové asociace pomocí Markovských řetězců a metody Monte Carlo. Implementace umožňuje analýzu pohybu lidí ve vnitřních i vnějších prostorech. The main goal of this thesis is to develop multi-target tracking system for use in field of security surveillance or for customer behavior analysis. The system was successfully implemented using KLT tracking, AdaBoost classifier and Markov Chain Monte Carlo data association. It is able to perform analysis of motion of people in both outdoor and indoor environment. C

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Digitální knihovna V...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Digitální knihovna V...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Heřmanová, Hana;

  The bachelor thesis Native Americans and the Law: The example of the Navajo provides basic information about the structure and system of law of Indians and Indian tribes in the U.S.A. and applies the information to the particular Indian tribe. The thesis has two main parts; in the theoretical part, main doctrines, terms and powers over the Indians and tribes are described, in the practical part, the theoretical information are applied to the Navajo Indian tribe to answer the question, if this tribe has been able to customize the Anglo-American legal system to comply with the traditional Navajo life pattern, and eventually, how they have done that. The conclusion of the thesis is that the Navajo successfully influenced above all the location and extent of their reservation by treaties and executive orders in former times, and today, they can affect by several means primarily the implementation of federal statutes and policies, range of state power over them and broadly regulate their internal affairs on their land. Thus, the Navajo were and are able to customize the Anglo-American legal system to comply with their life pattern and can use many various means to the effect. Bakalářská práce Native Americans and the Law: The example of the Navajo poskytuje základní informace o struktuře a systému práva Indiánů a indiánských kmenů v USA a aplikuje tyto informace na konkrétní indiánský kmen. Práce má dvě hlavní části; v teoretické části jsou popsány hlavní principy, pojmy a pravomoci nad Indiány a jejich kmeny, v praktické části jsou tyto teoretické informace aplikovány na indiánský kmen Navaho, za účelem zodpovězení otázky, zda byl (a stále je) tento kmen schopný přizpůsobit anglo-americký právní systém tak, aby vyhovoval tradičnímu způsobu života kmene Navaho, a případně, jak toho dosáhli (či ještě mohou dosáhnout). Závěrem této práce je, že v minulosti Navahové pomocí smluv a nařízení prezidenta úspěšně ovlivnili především umístění a rozlohu své rezervace, a dnes mohou několika způsoby ovlivňovat hlavně implementaci federální zákonů a politik, rozsah státní moci nad nimi a široce upravovat své vnitřní záležitosti na svém území. Navahové tedy byli a jsou schopni přizpůsobit anglo-americký právní systém tak, aby vyhovoval jejich životnímu stylu, a mohou k tomu využívat mnoha různých prostředků. Katedra anglického jazyka a literatury Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
49 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Voleníková, Kateřina;

  Bakalářská práce se zabývá čarodějnickými procesy, které se konaly v Severní Americe na počátku novověku. Práce nejprve popisuje terminologii spojenou s pronásledováním čarodějnic a pozadí vzniku procesů samotných, jež započaly v Evropě již ve středověku a byly tedy ovlivněny smýšlením středověké společnosti a postavením církve. Dále se práce zabývá procesy, které se odehrály na území britských kolonií a to konkrétně v Connecticutu, Massachusetts a Virginii. Závěrečná část práce se skládá z rozboru díla Čarodějky ze Salemu v závislosti na skutečném průběhu procesů, které se odehrály v městečku Salem. The Bachelor's thesis deals with the witch trials held in North America in the early modern period. The thesis provides information on terminology connected with witch persecutions and describes the background of the trials, which started in Europe in the medieval times and was influenced by the mentality of medieval society and by the Church. Next part of the thesis describes the actual trials held in Connecticut, Massachusetts and Virginia. The last part of the thesis contains the analysis of the play The Crucible with regard to the trials held in Salem Village. Katedra anglického jazyka a literatury Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Heider, Alice;

  Topic of this bachelor thesis is Peyote and the Native American Church. This topic was chosen with an intent to introduce Peyote and the Native American Church to European reader, to initiate reader to this issue, which is connected mainly with the United States. The main objective is to present what Peyote is exactly and its connection with the Native American Church. This thesis should provide a view to this problem in the United States and its contemporary situation. This thesis deals with the chemical compound of Peyote. The following chapters deals with the places of occurrence and history of use. The next part of this thesis is dedicated to the Native American Church and its history and important facts. The final chapter is mainly an interview with a member of the Haskell Native American Church Club Robbie Ray Wood, which provides the current view into the Native American Church society. Tato bakalářská práce se zabývá tématem Peyote a Církev původních Američanů. Toto téma bylo zpracováno se záměrem přiblížení této problematiky, která se týká zejména Spojených států amerických, evropskému čtenáři. Hlavním cílem bylo představit, co vlastně Peyote znamená a také objasnění spojitost této rostliny s Církví původních Američanů. Tato práce by měla poskytnout náhled na tuto problematiku a na její současnou situaci ve Spojených státech. Tato práce se zabývá chemickým složením Peyote, oblastmi výskytu a historií užívání této rostliny. Další část této práce je věnována Církvi původních Američanů, její historii a důležitým faktům. Poslední část sestává převážně z rozhovoru se členem Haskell Native American Church Club, který zprostředkovává pohled na současnou situaci, která se týká Církve původních Američanů. Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hejlová, Jana;

  The main purpose of this thesis is to inform reader about basic information of Time magazine. As well it is little review into lives of two famous persons, Queen Elizabeth II and Barack Obama. Thesis is divided into two main parts, the theoretical and the practical. It is provided a layout of essential information of political and personal lives of Queen Elizabeth II and President Barack Obama in the theoretical part. And also there is history of Time magazine and some basic information about it. The research part provides an analysis of Time magazine and its covers, its development, some basic information and comparison as well. Hlavním účelem této práce je seznámit čtenáře se základními informacemi o Time magazínu. Stejně tak jako nabídnout mu pohled do života dvou významných osobností, Královny Alžběty II. a Prezidenta Baracka Obamy. Práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické nahlédneme do soukromého, ale i politického života Královny Alžběty II a prezidenta Baracka Obama. A také je zde historie Time magazínu a základní informace o něm. Poslední část je zaměřena na analýzu Time magazínu, na jeho titulní stránky, vývoj v průběhu času a srovnání. Katedra anglického jazyka a literatury Neobhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Svobodová, Eliška;

  This bachelor thesis deals with the labor migration on an international scale in its very first part and gradually begins to focus on labor migration in relation to the Czech Republic. In connection with this issue, the thesis also deals with the economic side of things and the impact on society in terms of the international scale and with the economic and political background and attitude of the country in terms of the relation to the Czech Republic. In the thesis organizations dealing with the issue of labor migration are represented in various grades. On the territory of the Czech Republic the questionnaire with aim to find diverse information concerning personal experience with the labor migration took place. The labor migration in relation to the Czech Republic is analysed in the territory of the Czech Republic and includes answers of Czechs as well as of foreigners. Tato bakalářská práce pojednává o pracovní migraci v mezinárodním měřítku a postupně se začíná více soustředit na pracovní migraci v rámci České republiky. V souvislosti s touto problematikou pojednává také o ekonomické stránce věci a dopadu na společnost v rámci mezinárodního měřítka a ekonomickém a politickém kontextu a postoji země v rámci České republiky. V práci jsou v různých stupních představeny organizace zabývající se pracovní migrací. Na území České republiky zároveň proběhlo dotazování respondentů s cílem zjistit různorodé informace týkající se osobní zkušenosti s pracovní migrací. Pracovní migrace v rámci České republiky je analyzována na území České republiky a zahrnuje odpovědi jak Čechů tak cizinců. Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Poppová, Natalie;

  The Bachelor thesis examines the life and culture of the Amish community in America. It provides closer view on several aspects of Amish lifestyle and it analyzes possible reasons for Amish separation from the outside modern world. To enable the reader to comprehend hidden meanings of Amish behavior, the thesis presents an inside view on Amish mindset and beliefs. The thesis explores historical background of Amish forbearers, the Anabaptists. It describes the persecution of the Anabaptists in Europe in the 16th century and first Amish settlements in the North America. Other chapters are dedicated to Amish beliefs and values that need to be mentioned in order to further analyze Amish culture. Concerning the culture, topics such as church, Amish rules, family, children, education, life without technologies, farming and clothing are dealt with. The thesis also provides an external view on the community, through the eyes of popular culture and tourism. It introduces the reader the way popular culture portrays the Amish community in literature, movies, documentaries, television shows, series and music. Finally, it examines the way the Amish approach tourism. Bakalářská práce zkoumá život a kulturu amišské komunity v Americe. Poskytuje bližší pohled na několik aspektů životního stylu amišů a analyzuje možné důvody pro oddělení amišů od vnějšího moderního světa. Aby byl čtenář schopen pochopit skryté významy chování amišů, předkládá práce vnitřní pohled na amišské smýšlení a jejich víru. Tato práce zkoumá historické pozadí amišských předků, Anabaptistů. Popisuje pronásledování Anabaptistů v Evropě v 16. století a první amišská osídlení v Severní Americe. Další kapitoly jsou věnovány amišské víře a hodnotám, které je potřeba zmínit pro další analýzu amišské kultury. Co se týče kultury, práce se zabývá tématy jako je církev, amišská pravidla, rodina, děti, vzdělání, život bez technologií, farmaření a odívání. Tato práce také poskytuje vnější pohled na komunitu, očima populární kultury a turismu. Čtenáře seznamuje se způsoby, jakými populární kultura zobrazuje amišskou komunitu v literatuře, filmech, dokumentárních pořadech, televizních pořadech, seriálech a v hudbě. Na závěr, bakalářská práce zkoumá způsoby, jakými se amišové staví k turismu. Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Barochová, Markéta;

  The bachelor thesis deals with the American author Cormac McCarthy and focuses on the dark issues in three of his novels. The theoretical part consists mainly of an overview of the American literature of 20th century, literature of American South and the genre of Southern gothic in which is Cormac McCarthy often classified. Cormac McCarthy is paid attention to in a separate chapter. The practical part includes the analysis of three McCarthy's novels in which it examines the themes of incest, necrophilia and cannibalism. In individual chapters, the work is targeted mainly on the techniques with which McCarthy handled the given issues. Outer Dark, Child of God and The Road were chosen as the most significant books. Final chapter serves as a unifying one where the work examines to which measure McCarthy utilizes similar aspects in these novels or whether they differ from each other completely. Bakalářská práce se zaměřuje na osobu amerického autora Cormaca McCarthyho a temná témata v jeho literatuře. Teoretická část se zabývá především shrnutím americké literatury 20. století, literaturou Amerického jihu a jižanské gotiky, do kterého je McCarthy často zařazován. Osobnost Cormaca McCarthyho dostala svou vlastní kapitolu. Praktická část pak zahrnuje analýzu tří z McCarthyho děl, ve kterých rozebírá témata incestu, nekrofilie a kanibalismu. V jednotlivých kapitolách se zaměřuje hlavně na způsob, jakým McCarthy dané téma uchopil a jakým způsobem jej popisuje. Jako nejpodstatnější díla byla k této bakalářské práci vybrána Vnější tma, Dítě boží a Cesta. Závěrečná kapitola slouží jako sjednocení celé práce a ve výše zmíněných knihách zkoumá, do jaké míry McCarthy používá stejné způsoby k popsání daných témat nebo jestli se naopak jeho přístup pokaždé liší. Obhájeno

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/