Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
350,756 Research products, page 1 of 35,076

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Dataset
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00042666

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Lolland-Falster;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1879 : [sb.15-17, 21-26] (59a-72) ere ryddede.

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Arkæologi Sydfyn;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 0000 : Under rekognoscering fandtes afslag og flækker dateret til stenalder.2008-09-11: Museal registrering af privat opsamlede genstande. Fundene er ikke set af en arkæolog, og opbevares hos finderen.

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Nordjyllands Kystmuseum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1898-02-19: Grundstødt I nærheden af Vesterladen. Kom flot næste dag.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00023530

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00086994

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museet på Sønderskov;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1898 : Meget medtaget Høi. Høide 1,75 met. Tværmaal 14,5 met. Høifoden er allevegne bortpløiet eller bortgravet, navnlig mod Nordvest er der gravet langt ind i Høien. I Sydøstsiden er der gravet et Hul af betydelige Dimensioner og af hvilket en Del sten var tagne. Disse synes at have hørt til en Centraldynge. Toppen er ødelagt af store Gravninger. Græsgroet i Ager. I Høien er der fundet en Flintøxe.1955 : Udpløjet.

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Vikingeskibsmuseet;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1910 : Findested for ældre Stenalderssager A 26138 ff. og senere erhvervede Sager og a. 1913.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  D.F.A.M Van Den Biggelaar;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  In opdracht van The Way You Live B.V. heeft IDDS Archeologie in februari 2020 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Achterweg 3 in Lisse, gemeente Lisse. De noodzaak tot het archeologisch onderzoek komt voort uit het bestemmingsplan. De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een zeer lage verwachting is voor het aantreffen van archeologische indicatoren. Op basis van de resultaten van het onderzoek adviseert IDDS Archeologie om het plangebied, voor wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden.

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Viborg Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1997-02-21: I plejehjemmet Højvangens have ligger en stor overpløjet høj. Af kotekortet til lokalplan 61 fremgår det, at højen er omtrent 25 m i diameter. Ovenpå højen er anlagt en pyntedysse.1997-02-21: I plejehjemmet Højvangens have ligger en stor overpløjet høj. Af kotekortet til lokalplan 61 fremgår det, at højen er omtrent 25 m i diameter. Ovenpå højen er anlagt en pyntedysse.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
350,756 Research products, page 1 of 35,076
 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00042666

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museum Lolland-Falster;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1879 : [sb.15-17, 21-26] (59a-72) ere ryddede.

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Arkæologi Sydfyn;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 0000 : Under rekognoscering fandtes afslag og flækker dateret til stenalder.2008-09-11: Museal registrering af privat opsamlede genstande. Fundene er ikke set af en arkæolog, og opbevares hos finderen.

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Nordjyllands Kystmuseum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1898-02-19: Grundstødt I nærheden af Vesterladen. Kom flot næste dag.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00023530

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities Of The Netherlands;
  Country: Netherlands

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00086994

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Museet på Sønderskov;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1898 : Meget medtaget Høi. Høide 1,75 met. Tværmaal 14,5 met. Høifoden er allevegne bortpløiet eller bortgravet, navnlig mod Nordvest er der gravet langt ind i Høien. I Sydøstsiden er der gravet et Hul af betydelige Dimensioner og af hvilket en Del sten var tagne. Disse synes at have hørt til en Centraldynge. Toppen er ødelagt af store Gravninger. Græsgroet i Ager. I Høien er der fundet en Flintøxe.1955 : Udpløjet.

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Vikingeskibsmuseet;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1910 : Findested for ældre Stenalderssager A 26138 ff. og senere erhvervede Sager og a. 1913.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  D.F.A.M Van Den Biggelaar;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  In opdracht van The Way You Live B.V. heeft IDDS Archeologie in februari 2020 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Achterweg 3 in Lisse, gemeente Lisse. De noodzaak tot het archeologisch onderzoek komt voort uit het bestemmingsplan. De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een zeer lage verwachting is voor het aantreffen van archeologische indicatoren. Op basis van de resultaten van het onderzoek adviseert IDDS Archeologie om het plangebied, voor wat betreft het aspect archeologie, vrij te geven voor de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden.

 • Research data . 2020
  Danish
  Authors: 
  Viborg Museum;
  Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1997-02-21: I plejehjemmet Højvangens have ligger en stor overpløjet høj. Af kotekortet til lokalplan 61 fremgår det, at højen er omtrent 25 m i diameter. Ovenpå højen er anlagt en pyntedysse.1997-02-21: I plejehjemmet Højvangens have ligger en stor overpløjet høj. Af kotekortet til lokalplan 61 fremgår det, at højen er omtrent 25 m i diameter. Ovenpå højen er anlagt en pyntedysse.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.