Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
351 Research products, page 1 of 36

 • Research data
 • 2012-2021
 • Czech

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Czech
  Authors: 
  Univerzita Karlova; Rada Pro Rozhlasové A Televizní Vysílání; Sociologický ústav Akademie Věd ČR, Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění;
  Publisher: CSDA – Czech Social Science Data Archive
 • Research data . 2012
  Czech
  Authors: 
  Sociologický ústav (Akademie Věd ČR). Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění;
  Publisher: csda - Czech Social Science Data Archive

  Standardizovaný interview. Sběr dat provedli školení tazatelé tazatelské sítě CVVM. Terénního sběru dat se zúčastnilo celkem 240 tazatelů, kteří hodnotili dotazovací situaci v průměru velmi dobře. Vzhledem k dobré kvalitě vyplněných dotazníků byly do zpracování zařazeny všechny provedené rozhovory. Research made by the Public opinion research center team as a mothly part of the "Our Society 2012" project researching the views and opinions of Czech citizens. Data collection was done by the Public opinion research center interviewers network. Kontinuální měsíční výzkum provedl výzkumný tým CVVM Sociologického ústavu AV ČR v rámci pravidelného měsíčního výzkumného projektu "Naše společnost 2012". Jsou při něm zjišťovány postoje a názory občanů. Sběr dat provedla tazatelská síť CVVM. Kvótní výběr. Kvótními znaky dotázaných byly pohlaví, věk a vzdělání. Územní reprezentativita souboru je dodržena samotnou konstrukcí tazatelské sítě, kde jsou kontrolovanými znaky velikost místa bydliště a regiony (bývalé kraje). Czech citizens over 15 years old obyvatelstvo ČR starší 15 let

 • Czech
  Authors: 
  Sanabria, Adolfo Catral;
  Publisher: Unpublished
 • Czech
  Authors: 
  Alasadi, Tareq;
  Publisher: Unpublished
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Steiner, Ludvik;
  Publisher: Zenodo

  Thesis reference: STEINER, Ludvík. DOI Assignment Practice of Czech Scientific Journal Publishers [online]. Praha, 2021[cit. 2021-05-07]. Bachelor thesis. Charles University. Faculty of Arts. Institute of Information Studies and Librarianship. This dataset contains data about scholarly journals published in the Czech Republic and about DOIs, which these journals assign. It was used to explore common patterns of DOIs and for assessment of quality of the associated metadata. It also contains data about editiorial systems of the journals and the DOI registration workflow. The thesis and this dataset are in Czech language only.

 • Research data . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Steiner, Ludvik;
  Publisher: Zenodo

  xx

 • Czech
  Authors: 
  SC&C Spol.S.R.O.(Praha); Středisko Empirických Výzkumů, S.R.O. (STEM); Česká Televize;
  Publisher: csda - Czech Social Science Data Archive
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Several contributors;
  Publisher: Zenodo

  Dummy release.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kimmo Kettunen;
  Publisher: Zenodo

  Semantically tagged Europarl-cz.v7 14.9+ M lines Lexical coverage of the tagging: 83.90% No semantic ambiguity resolving, all the tags marked POS tagging for semantic tagging performed with Treetagger: https://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/ Output in base form Documentation of the semantic tagger (for Finnish, but same principles hold for Czech, too): https://www.aclweb.org/anthology/W19-0306/ https://zenodo.org/record/3676372#.YFNwIa8zY2w Format: base form POS Semtag Unknown words marked with tag Z99 Semantic tagging Tagging of the data was performed in Puhti computing environment of the CSC – IT CENTER FOR SCIENCE LTD. https://research.csc.fi/-/puhti Example output následný A N4 postup N X4.2 na R Z5 základ N A2.2 T2+ X4.2 usnesení N X6+ X9.2+ parlament# Z99 : PUNCT viz V X3.4 X2.1 S1.1.1 X2.5+ X2.3+ X3 A7+ Z4 S3.2 zápis N M7 Q1.2 S7.3 M1 T2+ předložení N A9- A2.2 Q2.2 S1.1.3+ Q4.3 O4.1 K4 dokument N Q1.2 X2.2+ Y2 : PUNCT viz V X3.4 X2.1 S1.1.1 X2.5+ X2.3+ X3 A7+ Z4 S3.2 zápis N M7 Q1.2 S7.3 M1 T2+ písemný A Q1.2

 • Czech
  Authors: 
  Sociologický ústav (Akademie Věd ČR). Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění;
  Publisher: csda - Czech Social Science Data Archive

  Standardizovaný interview. Sběr dat provedli školení tazatelé tazatelské sítě CVVM. Terénního sběru dat se zúčastnilo celkem 240 tazatelů, kteří hodnotili dotazovací situaci v průměru velmi dobře. Vzhledem k dobré kvalitě vyplněných dotazníků byly do zpracování zařazeny všechny provedené rozhovory. Research made by the Public opinion research center team as a mothly part of the "Our Society 2013" project researching the views and opinions of Czech citizens. Data collection was done by the Public opinion research center interviewers network. Kontinuální měsíční výzkum provedl výzkumný tým CVVM Sociologického ústavu AV ČR v rámci pravidelného měsíčního výzkumného projektu "Naše společnost 2013". Jsou při něm zjišťovány postoje a názory občanů. Sběr dat provedla tazatelská síť CVVM. Kvótní výběr. Kvótními znaky dotázaných byly pohlaví, věk a vzdělání. Územní reprezentativita souboru je dodržena samotnou konstrukcí tazatelské sítě, kde jsou kontrolovanými znaky velikost místa bydliště a regiony (bývalé kraje). Czech citizens over 15 years old obyvatelstvo ČR starší 15 let

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
351 Research products, page 1 of 36
 • Czech
  Authors: 
  Univerzita Karlova; Rada Pro Rozhlasové A Televizní Vysílání; Sociologický ústav Akademie Věd ČR, Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění;
  Publisher: CSDA – Czech Social Science Data Archive
 • Research data . 2012
  Czech
  Authors: 
  Sociologický ústav (Akademie Věd ČR). Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění;
  Publisher: csda - Czech Social Science Data Archive

  Standardizovaný interview. Sběr dat provedli školení tazatelé tazatelské sítě CVVM. Terénního sběru dat se zúčastnilo celkem 240 tazatelů, kteří hodnotili dotazovací situaci v průměru velmi dobře. Vzhledem k dobré kvalitě vyplněných dotazníků byly do zpracování zařazeny všechny provedené rozhovory. Research made by the Public opinion research center team as a mothly part of the "Our Society 2012" project researching the views and opinions of Czech citizens. Data collection was done by the Public opinion research center interviewers network. Kontinuální měsíční výzkum provedl výzkumný tým CVVM Sociologického ústavu AV ČR v rámci pravidelného měsíčního výzkumného projektu "Naše společnost 2012". Jsou při něm zjišťovány postoje a názory občanů. Sběr dat provedla tazatelská síť CVVM. Kvótní výběr. Kvótními znaky dotázaných byly pohlaví, věk a vzdělání. Územní reprezentativita souboru je dodržena samotnou konstrukcí tazatelské sítě, kde jsou kontrolovanými znaky velikost místa bydliště a regiony (bývalé kraje). Czech citizens over 15 years old obyvatelstvo ČR starší 15 let

 • Czech
  Authors: 
  Sanabria, Adolfo Catral;
  Publisher: Unpublished
 • Czech
  Authors: 
  Alasadi, Tareq;
  Publisher: Unpublished
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Steiner, Ludvik;
  Publisher: Zenodo

  Thesis reference: STEINER, Ludvík. DOI Assignment Practice of Czech Scientific Journal Publishers [online]. Praha, 2021[cit. 2021-05-07]. Bachelor thesis. Charles University. Faculty of Arts. Institute of Information Studies and Librarianship. This dataset contains data about scholarly journals published in the Czech Republic and about DOIs, which these journals assign. It was used to explore common patterns of DOIs and for assessment of quality of the associated metadata. It also contains data about editiorial systems of the journals and the DOI registration workflow. The thesis and this dataset are in Czech language only.

 • Research data . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Steiner, Ludvik;
  Publisher: Zenodo

  xx

 • Czech
  Authors: 
  SC&C Spol.S.R.O.(Praha); Středisko Empirických Výzkumů, S.R.O. (STEM); Česká Televize;
  Publisher: csda - Czech Social Science Data Archive
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Several contributors;
  Publisher: Zenodo

  Dummy release.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kimmo Kettunen;
  Publisher: Zenodo

  Semantically tagged Europarl-cz.v7 14.9+ M lines Lexical coverage of the tagging: 83.90% No semantic ambiguity resolving, all the tags marked POS tagging for semantic tagging performed with Treetagger: https://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/ Output in base form Documentation of the semantic tagger (for Finnish, but same principles hold for Czech, too): https://www.aclweb.org/anthology/W19-0306/ https://zenodo.org/record/3676372#.YFNwIa8zY2w Format: base form POS Semtag Unknown words marked with tag Z99 Semantic tagging Tagging of the data was performed in Puhti computing environment of the CSC – IT CENTER FOR SCIENCE LTD. https://research.csc.fi/-/puhti Example output následný A N4 postup N X4.2 na R Z5 základ N A2.2 T2+ X4.2 usnesení N X6+ X9.2+ parlament# Z99 : PUNCT viz V X3.4 X2.1 S1.1.1 X2.5+ X2.3+ X3 A7+ Z4 S3.2 zápis N M7 Q1.2 S7.3 M1 T2+ předložení N A9- A2.2 Q2.2 S1.1.3+ Q4.3 O4.1 K4 dokument N Q1.2 X2.2+ Y2 : PUNCT viz V X3.4 X2.1 S1.1.1 X2.5+ X2.3+ X3 A7+ Z4 S3.2 zápis N M7 Q1.2 S7.3 M1 T2+ písemný A Q1.2

 • Czech
  Authors: 
  Sociologický ústav (Akademie Věd ČR). Centrum Pro Výzkum Veřejného Mínění;
  Publisher: csda - Czech Social Science Data Archive

  Standardizovaný interview. Sběr dat provedli školení tazatelé tazatelské sítě CVVM. Terénního sběru dat se zúčastnilo celkem 240 tazatelů, kteří hodnotili dotazovací situaci v průměru velmi dobře. Vzhledem k dobré kvalitě vyplněných dotazníků byly do zpracování zařazeny všechny provedené rozhovory. Research made by the Public opinion research center team as a mothly part of the "Our Society 2013" project researching the views and opinions of Czech citizens. Data collection was done by the Public opinion research center interviewers network. Kontinuální měsíční výzkum provedl výzkumný tým CVVM Sociologického ústavu AV ČR v rámci pravidelného měsíčního výzkumného projektu "Naše společnost 2013". Jsou při něm zjišťovány postoje a názory občanů. Sběr dat provedla tazatelská síť CVVM. Kvótní výběr. Kvótními znaky dotázaných byly pohlaví, věk a vzdělání. Územní reprezentativita souboru je dodržena samotnou konstrukcí tazatelské sítě, kde jsou kontrolovanými znaky velikost místa bydliště a regiony (bývalé kraje). Czech citizens over 15 years old obyvatelstvo ČR starší 15 let

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.