Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
12,537 Research products, page 1 of 1,254

 • Research data
 • Research software
 • 2017-2021
 • Restricted

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Research data . 2021
  Restricted
  Authors: 
  Daalen, S. (BAAC bv);
  Publisher: DataverseNL
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • Restricted
  Authors: 
  Simonetti, Sebastián O.; Kaufman, Teodoro S.; Rasia, Rodolfo M.; Sarotti, Ariel M.; Grimblat, Nicolás;
  Publisher: Zenodo

  FID of the NMR spectra of the manuscript entitled: Thermal decomposition of hexamethylenetetramine: mechanistic study and identification of reaction intermediates via a computational and NMR approach

 • Restricted English
  Authors: 
  Hervo, Maxime;
  Publisher: Zenodo

  Please contact Maxime Hervo from MeteoSwiss for information about the data set.

 • Restricted
  Authors: 
  Elsemieke Spoor-Hanraets; Vernimmen, Tamara; Jansma, Esther;
  Publisher: DataverseNL
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • Restricted English
  Authors: 
  I. Fleuren; R. Fens;
  Country: Netherlands

  N.B.: Dit onderzoek is voorgelegd aan de opdrachtgever. Het is niet bekend of de opdrachtgever dit onderzoek aan de bevoegde overheid heeft voorgelegd in het kader van een vergunningsprocedure. De bureaustudie is op verzoek van de opdrachtgever in het Engels opgesteld, maar bevat (ook) een Nederlandse samenvatting. ---- In juli 2019 heeft Antea Group een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van het bestaande datacenter. Het huidige onderzoek heeft betrekking op het gedeelte met de naam ‘CRQ Plots 3/4/5/6’ in Eemshaven, gemeente Het Hogeland. In de omgeving van het plangebied zijn verschillende getij-kreekbeddingen of zee-erosiegeulen aanwezig. Voor deze zones geldt -in tegenstelling tot de vlakte van getij-afzettingen- een hoge archeologische verwachting. Op de getij-kreekbeddingen en zee-erosiegeulen kunnen archeologische waarden worden aangetroffen en hetzelfde geldt voor de hoger gelegen zones naast deze locaties (oeverwallen / hoger gelegen delen van de kwelder). Enkele van deze elementen zijn nog steeds zichtbaar in het huidige landschap en op de AHN (o.a. de Kleine en Groote Tjariet). Het historische kaartmateriaal van de 19e en 20e eeuw laat echter zien dat er in deze periode meerdere beekjes aanwezig waren in de omgeving van het plangebied. De Kleine Tjariet stroomde direct ten noorden van plot 4 en 6, en door plot 5. Tevens zijn er twee kreken te zien in de omgeving van plot 3. Over het algemeen geldt er een hoge archeologische verwachting voor dergelijke zones. De dichtstbijzijnde wierden zijn echter verder landinwaarts gelegen en bij eerdere archeologische onderzoeken in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen archeologische resten of waarden aangetroffen. Tevens zijn er geen getij-kreekbeddingen of zee-erosiegeulen gevonden. Tot ongeveer het midden van de 19e eeuw bestond het terrein uit buitendijks gebied en stond het onder directe invloed van de zee, waardoor het een relatief onaantrekkelijke zone was voor bewoning. Daarnaast bestaat er een grote kans dat eventueel aanwezige archeologische resten en elementen vanwege de zee-invloed zijn weggespoeld en / of geërodeerd. Tevens is gebleken dat het dekzand in de omgeving van het plangebied relatief diep gelegen is, op circa 14 m-mv. Er geldt daarom een lage verwachting voor het aantreffen van archeologische resten in het plangebied. Wij adviseren daarom om het plangebied vrij te geven ten gunste van de voorgenomen ingreep en op voorwaarde dat er geen graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 14 m-mv. Het advies voor vrijgave volgt de regelgeving van de gemeente Het Hogeland. Hetgeen inhoudt dat er voor de omgevingsvergunning geen nader archeologisch onderzoek dient plaats te vinden. --- Het is onbekend of dit advies is omgezet in een selectiebesluit.

 • Restricted
  Authors: 
  Children, Community and Social Services;
  Publisher: Ontario Data Catalogue

  Donnees sur les renseignements financiers afferents au programme « Bebes en sante, enfants en sante », ce qui comprend de l'information sur la dotation, les depenses et le budget. Data tracking financial information for the Healthy Babies Healthy Children Program, including information on staffing, spending and program budgets.

 • Restricted
  Authors: 
  Economic Development, Job Creation and Trade;
  Publisher: Ontario Data Catalogue

  Il s'agit d'une base de donnees de mots cles utilises dans [investinontario.com](https://www.investinontario.com/fr) elle est fournie par un tiers. Cette base de donnees est utilisee dans le cadre de l'optimisation du moteur de recherche. A database of keywords used in [investinontario.com](http://www.investinontario.com/) provided by a third party. This database is used related to search engine optimization.

 • Restricted
  Authors: 
  Delmás, Marta Domínguez; Jansma, Esther;
  Publisher: DataverseNL
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • Restricted
  Authors: 
  Santana Quintero, Mario; Deom, Claudine; Ruel, David;
  Publisher: Carleton University Dataverse

  This is a dataset of information compiled for the course of the ARC 6801- E Atelier Projet de recherche / AME 6549 Atelier en conservation course (La conservation du patrimoine à l’ère de l’Anthropocène). Students of Architecture and Conservation at University of Montreal. This dataset will use to produce a Heritage Recording Dossier of this important Site. The data includes 3D Scanning data, photographs with control points for photogrammetry, aerial images, and 360 images.

 • Research data . 2019
  Restricted
  Authors: 
  Adoue Veronique;
  Publisher: Zenodo

  Insert : 181pb for Sample Thymus-GFP-, 173pb for Sample Thymus-GFPplus, 169pb for Sample Rate-GFP-, 170pb for Sample Rate-GFPplus, 202pb for Sample Thymus-GFP-2502, 242pb for Sample Thymus-GFPplus2502, 211pb for Sample Rate-GFP-2502, 195pb for Sample Rate Project name: EPILT Date: 29/04/14 Species: souris Type: 1/8 Flowcell B - Lane 7 Data nature: RNA Number of sequences: 466 200 422 Full sequences length: 46 620 042 200 Sequencer: HiSeq 2500 SN7001194

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
12,537 Research products, page 1 of 1,254
 • Research data . 2021
  Restricted
  Authors: 
  Daalen, S. (BAAC bv);
  Publisher: DataverseNL
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • Restricted
  Authors: 
  Simonetti, Sebastián O.; Kaufman, Teodoro S.; Rasia, Rodolfo M.; Sarotti, Ariel M.; Grimblat, Nicolás;
  Publisher: Zenodo

  FID of the NMR spectra of the manuscript entitled: Thermal decomposition of hexamethylenetetramine: mechanistic study and identification of reaction intermediates via a computational and NMR approach

 • Restricted English
  Authors: 
  Hervo, Maxime;
  Publisher: Zenodo

  Please contact Maxime Hervo from MeteoSwiss for information about the data set.

 • Restricted
  Authors: 
  Elsemieke Spoor-Hanraets; Vernimmen, Tamara; Jansma, Esther;
  Publisher: DataverseNL
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • Restricted English
  Authors: 
  I. Fleuren; R. Fens;
  Country: Netherlands

  N.B.: Dit onderzoek is voorgelegd aan de opdrachtgever. Het is niet bekend of de opdrachtgever dit onderzoek aan de bevoegde overheid heeft voorgelegd in het kader van een vergunningsprocedure. De bureaustudie is op verzoek van de opdrachtgever in het Engels opgesteld, maar bevat (ook) een Nederlandse samenvatting. ---- In juli 2019 heeft Antea Group een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van het bestaande datacenter. Het huidige onderzoek heeft betrekking op het gedeelte met de naam ‘CRQ Plots 3/4/5/6’ in Eemshaven, gemeente Het Hogeland. In de omgeving van het plangebied zijn verschillende getij-kreekbeddingen of zee-erosiegeulen aanwezig. Voor deze zones geldt -in tegenstelling tot de vlakte van getij-afzettingen- een hoge archeologische verwachting. Op de getij-kreekbeddingen en zee-erosiegeulen kunnen archeologische waarden worden aangetroffen en hetzelfde geldt voor de hoger gelegen zones naast deze locaties (oeverwallen / hoger gelegen delen van de kwelder). Enkele van deze elementen zijn nog steeds zichtbaar in het huidige landschap en op de AHN (o.a. de Kleine en Groote Tjariet). Het historische kaartmateriaal van de 19e en 20e eeuw laat echter zien dat er in deze periode meerdere beekjes aanwezig waren in de omgeving van het plangebied. De Kleine Tjariet stroomde direct ten noorden van plot 4 en 6, en door plot 5. Tevens zijn er twee kreken te zien in de omgeving van plot 3. Over het algemeen geldt er een hoge archeologische verwachting voor dergelijke zones. De dichtstbijzijnde wierden zijn echter verder landinwaarts gelegen en bij eerdere archeologische onderzoeken in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen archeologische resten of waarden aangetroffen. Tevens zijn er geen getij-kreekbeddingen of zee-erosiegeulen gevonden. Tot ongeveer het midden van de 19e eeuw bestond het terrein uit buitendijks gebied en stond het onder directe invloed van de zee, waardoor het een relatief onaantrekkelijke zone was voor bewoning. Daarnaast bestaat er een grote kans dat eventueel aanwezige archeologische resten en elementen vanwege de zee-invloed zijn weggespoeld en / of geërodeerd. Tevens is gebleken dat het dekzand in de omgeving van het plangebied relatief diep gelegen is, op circa 14 m-mv. Er geldt daarom een lage verwachting voor het aantreffen van archeologische resten in het plangebied. Wij adviseren daarom om het plangebied vrij te geven ten gunste van de voorgenomen ingreep en op voorwaarde dat er geen graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 14 m-mv. Het advies voor vrijgave volgt de regelgeving van de gemeente Het Hogeland. Hetgeen inhoudt dat er voor de omgevingsvergunning geen nader archeologisch onderzoek dient plaats te vinden. --- Het is onbekend of dit advies is omgezet in een selectiebesluit.

 • Restricted
  Authors: 
  Children, Community and Social Services;
  Publisher: Ontario Data Catalogue

  Donnees sur les renseignements financiers afferents au programme « Bebes en sante, enfants en sante », ce qui comprend de l'information sur la dotation, les depenses et le budget. Data tracking financial information for the Healthy Babies Healthy Children Program, including information on staffing, spending and program budgets.

 • Restricted
  Authors: 
  Economic Development, Job Creation and Trade;
  Publisher: Ontario Data Catalogue

  Il s'agit d'une base de donnees de mots cles utilises dans [investinontario.com](https://www.investinontario.com/fr) elle est fournie par un tiers. Cette base de donnees est utilisee dans le cadre de l'optimisation du moteur de recherche. A database of keywords used in [investinontario.com](http://www.investinontario.com/) provided by a third party. This database is used related to search engine optimization.

 • Restricted
  Authors: 
  Delmás, Marta Domínguez; Jansma, Esther;
  Publisher: DataverseNL
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • Restricted
  Authors: 
  Santana Quintero, Mario; Deom, Claudine; Ruel, David;
  Publisher: Carleton University Dataverse

  This is a dataset of information compiled for the course of the ARC 6801- E Atelier Projet de recherche / AME 6549 Atelier en conservation course (La conservation du patrimoine à l’ère de l’Anthropocène). Students of Architecture and Conservation at University of Montreal. This dataset will use to produce a Heritage Recording Dossier of this important Site. The data includes 3D Scanning data, photographs with control points for photogrammetry, aerial images, and 360 images.

 • Research data . 2019
  Restricted
  Authors: 
  Adoue Veronique;
  Publisher: Zenodo

  Insert : 181pb for Sample Thymus-GFP-, 173pb for Sample Thymus-GFPplus, 169pb for Sample Rate-GFP-, 170pb for Sample Rate-GFPplus, 202pb for Sample Thymus-GFP-2502, 242pb for Sample Thymus-GFPplus2502, 211pb for Sample Rate-GFP-2502, 195pb for Sample Rate Project name: EPILT Date: 29/04/14 Species: souris Type: 1/8 Flowcell B - Lane 7 Data nature: RNA Number of sequences: 466 200 422 Full sequences length: 46 620 042 200 Sequencer: HiSeq 2500 SN7001194

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.