Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
793 Research products, page 1 of 80

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • DK
 • Danish
 • Online Research Database In Technology

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Albrechtsen, Hans-Jørgen;
  Publisher: Technical University of Denmark, DTU Environment
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Danish
  Authors: 
  Aabo, Søren;
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Bodil Hamborg; Petersen, Annika Boye;
  Country: Denmark

  Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en sundhedsmæssig risikovurdering af et restindhold på 0,032 mg/kg af lufenuron i en prøve af okra. MRL er 0,01* mg/kg.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Danish
  Authors: 
  Hansen, Max;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent;
  Publisher: DTU Mechanical Engineering
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Danish
  Authors: 
  Dam-Hansen, Carsten;
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Danish
  Authors: 
  Lassen, Lisbeth;
  Country: Denmark

  I sommer blev forsker Matteo Calaon udnævnt som innovationsansvarlig på DTU Mekanik. Den innovationsansvarlige understøtter en lang række aktiviteter relateret til nye opfindelselser og patentansøgninger, og han koordinerer aktiviteter mellem forskere, studerende og DTU’s centraladministration.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Nielsen, Elsa; Beltoft, Vibe;
  Country: Denmark

  Hermed bestilling vedrørende sundhedsmæssig vurdering af stoffet TFA (trifluoreddikesyre, CAS nr. 76-05-1) i drikkevand. Bestillingen består af to dele:1. lndledende vurdering af mulige sundhedseffekter ved indtag i drikkevand. DTU bedes tage udgangspunkt i vurdering fra de tyske myndigheder (vedlagt inkl en dansk oversættelse) evt. ved inddragelse af EFSA konklusionen for Flurtamon og på baggrund af vedlagte udlede en indikativ værdi for et muligt drikkevandskvalitetskriterie.2. Fastsættelse af et dansk drikkevandskvalitetskriterie for TFA. DTU bedes udlede faglig dokumentation med udkast til vandkvalitetskriterie. I dette arbejde foretages datasøgning og inddragelse af relevante informationer, som ikke indgår i notatet fra de tyske myndigheder, hvis der findes sådanne informationer. Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden pa, at stoffet er registreret under REACH (robust study summaries kan findes pa ECHAs hjemmeside: https://echa.europa.eu/da/registration-dossier/-/registered-dossier/5203). Endvidere er stoffet vurderet som metabolit til pesticidaktivstoffer, fx ifm. vedlagte EFSA konklusion og sundhedsvurderingen i RAR'en for Flurtamon.Dette notat omhandler del 2.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Bodil Hamborg; Nielsen, Elsa Ebbesen;
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Danish
  Authors: 
  Andersen, Jens Kirk;
  Country: Denmark

  DTU Fødevareinstituttet har fået en henvendelse fra en borger, der er ved at starte en fødevarevirksomhed, som skal producere økologisk tørret kød. Det tørrede kød produceres bl.a. ved at der de første 24 timer er UV-lys tændt for at hæmme bakterievæksten. I den forbindelse spørger borgeren DTU Fødevareinstituttet, om instituttet har kendskab til en tilsætningsstof, der kan hæmme svamp-/mugdannelse og som gerne må anvendes til økologisk produktion. I forlængelse af det, spørger borgen om det er en nødvendighed at tilsætte midler for at hæmme svamp/mug.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
793 Research products, page 1 of 80
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Albrechtsen, Hans-Jørgen;
  Publisher: Technical University of Denmark, DTU Environment
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Danish
  Authors: 
  Aabo, Søren;
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Bodil Hamborg; Petersen, Annika Boye;
  Country: Denmark

  Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en sundhedsmæssig risikovurdering af et restindhold på 0,032 mg/kg af lufenuron i en prøve af okra. MRL er 0,01* mg/kg.

 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Danish
  Authors: 
  Hansen, Max;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent;
  Publisher: DTU Mechanical Engineering
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2014
  Open Access Danish
  Authors: 
  Dam-Hansen, Carsten;
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Danish
  Authors: 
  Lassen, Lisbeth;
  Country: Denmark

  I sommer blev forsker Matteo Calaon udnævnt som innovationsansvarlig på DTU Mekanik. Den innovationsansvarlige understøtter en lang række aktiviteter relateret til nye opfindelselser og patentansøgninger, og han koordinerer aktiviteter mellem forskere, studerende og DTU’s centraladministration.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Nielsen, Elsa; Beltoft, Vibe;
  Country: Denmark

  Hermed bestilling vedrørende sundhedsmæssig vurdering af stoffet TFA (trifluoreddikesyre, CAS nr. 76-05-1) i drikkevand. Bestillingen består af to dele:1. lndledende vurdering af mulige sundhedseffekter ved indtag i drikkevand. DTU bedes tage udgangspunkt i vurdering fra de tyske myndigheder (vedlagt inkl en dansk oversættelse) evt. ved inddragelse af EFSA konklusionen for Flurtamon og på baggrund af vedlagte udlede en indikativ værdi for et muligt drikkevandskvalitetskriterie.2. Fastsættelse af et dansk drikkevandskvalitetskriterie for TFA. DTU bedes udlede faglig dokumentation med udkast til vandkvalitetskriterie. I dette arbejde foretages datasøgning og inddragelse af relevante informationer, som ikke indgår i notatet fra de tyske myndigheder, hvis der findes sådanne informationer. Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden pa, at stoffet er registreret under REACH (robust study summaries kan findes pa ECHAs hjemmeside: https://echa.europa.eu/da/registration-dossier/-/registered-dossier/5203). Endvidere er stoffet vurderet som metabolit til pesticidaktivstoffer, fx ifm. vedlagte EFSA konklusion og sundhedsvurderingen i RAR'en for Flurtamon.Dette notat omhandler del 2.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Bodil Hamborg; Nielsen, Elsa Ebbesen;
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2018
  Open Access Danish
  Authors: 
  Andersen, Jens Kirk;
  Country: Denmark

  DTU Fødevareinstituttet har fået en henvendelse fra en borger, der er ved at starte en fødevarevirksomhed, som skal producere økologisk tørret kød. Det tørrede kød produceres bl.a. ved at der de første 24 timer er UV-lys tændt for at hæmme bakterievæksten. I den forbindelse spørger borgeren DTU Fødevareinstituttet, om instituttet har kendskab til en tilsætningsstof, der kan hæmme svamp-/mugdannelse og som gerne må anvendes til økologisk produktion. I forlængelse af det, spørger borgen om det er en nødvendighed at tilsætte midler for at hæmme svamp/mug.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.