Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
4,263 Research products, page 1 of 427

 • Research data
 • Other research products
 • Open Access
 • TR
 • Ege University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Galip Ersöz; Tankut İlter; Ömer Özütemiz; Serhat Bor; Gül Yüce;
  Country: Turkey

  Trucut biyopsisinin tanısal doğruluğunu ve rastlanılan komplikasyonlarım araştırmak amacıyla 82 (49 erkek, 33 kadın) olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 53 ±10 yıl olup, lezyonların 63'ü (% 76.8) sağ lob ve 19'u (% 23.2) sol lobda yer...

 • Other research product . Other ORP type . 2000
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Cezmi Akkın; Emel A. Uçak; Tansu Erakgün; Sait Eğrilmez; Jale Menteş;
  Country: Turkey

  PURPOSE: It has been shown that a part of humor aqueous production directs posteriorly and this fluid is transported by retina pigment epithelium to choroidal circulation, especiaily in pathologic conditions such as a break in retina. Since the macular hole may represen...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Erdoğan, Can Emre;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Tez üzerinde özeti mevcut olmadığı için bu alan boş bırakılmıştır.

 • Open Access English
  Authors: 
  Atalar, Mehmet Haydar; Şener, Rıfat Nuri; Yıldız, Bülent; Yıldız, Özlem Kayım;
  Country: Turkey

  [Özet Yok]

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Alpaydın, Sezin;
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  *Bu çalışmanın başlıca amacı ALS olgularında yutmanın, solunumun, ve daha çok da yutma-solunum ilişkisinin klinik ve elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi, elde edilen verilerle disfaji ve dispne altında yatan bağımlı/ bağımsız patofizyolojiye ışık tutabilmektir. *...

 • Other research product . Other ORP type . 1996
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Saydam, Güray; Sibel Boyvada; Fehmi Akçiçek;
  Country: Turkey

  EDRF and haemodynamic effects EDRFfendothelium derived relaxing factor=NO) is one of the most important mediator which effects systemic and local factor on renal haemodynamica and renal blood supply. NO participates in the regulation of renal haemodynamics and renal exc...

 • Open Access Turkish
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bu çalışmada, seralarda tamamlayıcı aydınlatma uygulamalarında kullanılabilecek farklı tip LED ışık kaynaklı aydınlatma ünitelerinin FAR dağılımına ilişkin verilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Ayrıca, yerli olarak imal edilen LED ışık kaynaklarının eş FAR dağılımı ...

 • Other research product . Other ORP type . 1998
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Ömer Topalak; Galip Ersöz; Çiğdem Dinçer; Ömer Özütemiz; Oktay Tekeşin; Yücel Batur;
  Country: Turkey

  Kronik pankreatit olgularında pankreatik lipaz eksikliğine bağlı gelişebilecek olan steatorenin engellenmesinde gastrik lipaz enziminin koruyucu rolü olduğu bildirilmektedir. Bu koruyucu rolün kompansatuvar gastrik lipaz artışından mı yoksa kronik pankreatik ekzokrin ye...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Öztürk, Tülay;
  Publisher: Ege Üniversitesi
  Country: Turkey

  AMAÇ: Çalışmamızın amacı, ultrasonografik elastografi tekniğinin, servikal lenf nodülü büyümelerinin malign ya da benign etiyolojisinin ortaya konulmasında, B-mod ve renkli "power" Doppler ultrasonografi teknikleri ile karşılaştırılması ve bu yöntemlere olası tanısal ka...

 • Other research product . Other ORP type . 1997
  Open Access English
  Authors: 
  Ercan Ok; Okan Gülbahar; Şahin Aydın; Gülçin Başdemir; Ayşın Zeytinoğlu;
  Country: Turkey

  A young boy, who suffered from a febrile upper respiratory tract infection 10 days before admission, had symptoms of acute glomerulonephritis with decreased urine volume, swelling of the feet and dyspnea. Renal biopsy showed diffuse cellular proliferation of the glomeru...