Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
2,659 Research products

 • Research software
 • Other research products
 • 2014-2023
 • Other ORP type
 • DARIAH EU

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Authors: Mache, Beata;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Leo Horsch;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2018
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2018
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Julia Damerow;

  Two of the cornerstones of modern software development, Continuous Integration (CI) and Continuous Delivery (CD) are practices to support collaborative and fast development through automation. With CI, software is built and tested on every code push. Using triggers from version control systems, code is compiled and tested against defined criteria, such as unit and integration tests. This ensures that the latest changes to the code base are compatible with the existing code base, i.e. they integrate well. On top of this, CD is the practices of packaging and publishing the build artifact of a successful integration run. In an optimal setup, this allows the immediate delivery of the latest successfully built version to a production environment. In our first Virtual Workshop we will be hearing from Malte Vogl on his experience using Gitlab CI for Django projects. Expanding on Malte’s introduction, Julia Damerow and Carsten Thiel will open up the general discussion with their experiences using Travis-CI and Jenkins.

  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2018
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2018
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Mache, Beata;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Kasia Ioffe;

  W języku Jidysz słowo „Rajsn” określało terytoria obecnej Białorusi, krainy historycznie wielojęzycznej i zróżnicowanej kulturowo. Zarówno na terenie Białoruskiej Republiki Ludowej, jak i późniejszej Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Jidysz był jednym z języków państwowych. Autorka zwraca w artykule uwagę na szczególny status społeczności żydowskich, analizuje również czynniki, które historycznie go unkonstytuowały. Artykuł składa się z dwóch części – pierwsza stanowi zestawienie wybranych aktów prawnych i danych socjologicznych dotyczących społeczności żydowskich na terenach obecnej Białorusi i Litwy od czasów ich przybycia na te ziemie w IX-XI w. Część druga zajmuje się omówieniem literatury żydowskiej z tego regionu, a także przedstawia i omawia współczesne dzieła białoruskich poetów dotyczące problematyki żydowskiej, traumy wojennej i polityki pamięci. Słowa kluczowe: Poezja żydowska, Kultura żydowska, historia Żydów

  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Mache, Beata;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Michelle Matthews, Jean de Wet, Bridgitte Chemaly Potton, DADD-INITIATIVE e.V;

  Diese Sammlung beinhaltet Kindergeschichten, die vom Englischen ins Deutsche übersetzt und unter zwei CC-Lizensen veröffentlicht worden sind, gemäß der Anforderungen des ursprünglichen Werkes. 1. CC BY-SA Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2. CC BY-NC-SA Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Mache, Beata; Honinghaus, Julius Vinzent;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Mache, Beata;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Center for Political Sociology (Kyiv), Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation, Kyiv;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
2,659 Research products
 • Authors: Mache, Beata;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Leo Horsch;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2018
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2018
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Julia Damerow;

  Two of the cornerstones of modern software development, Continuous Integration (CI) and Continuous Delivery (CD) are practices to support collaborative and fast development through automation. With CI, software is built and tested on every code push. Using triggers from version control systems, code is compiled and tested against defined criteria, such as unit and integration tests. This ensures that the latest changes to the code base are compatible with the existing code base, i.e. they integrate well. On top of this, CD is the practices of packaging and publishing the build artifact of a successful integration run. In an optimal setup, this allows the immediate delivery of the latest successfully built version to a production environment. In our first Virtual Workshop we will be hearing from Malte Vogl on his experience using Gitlab CI for Django projects. Expanding on Malte’s introduction, Julia Damerow and Carsten Thiel will open up the general discussion with their experiences using Travis-CI and Jenkins.

  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2018
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2018
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Mache, Beata;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Kasia Ioffe;

  W języku Jidysz słowo „Rajsn” określało terytoria obecnej Białorusi, krainy historycznie wielojęzycznej i zróżnicowanej kulturowo. Zarówno na terenie Białoruskiej Republiki Ludowej, jak i późniejszej Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Jidysz był jednym z języków państwowych. Autorka zwraca w artykule uwagę na szczególny status społeczności żydowskich, analizuje również czynniki, które historycznie go unkonstytuowały. Artykuł składa się z dwóch części – pierwsza stanowi zestawienie wybranych aktów prawnych i danych socjologicznych dotyczących społeczności żydowskich na terenach obecnej Białorusi i Litwy od czasów ich przybycia na te ziemie w IX-XI w. Część druga zajmuje się omówieniem literatury żydowskiej z tego regionu, a także przedstawia i omawia współczesne dzieła białoruskich poetów dotyczące problematyki żydowskiej, traumy wojennej i polityki pamięci. Słowa kluczowe: Poezja żydowska, Kultura żydowska, historia Żydów

  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Mache, Beata;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Michelle Matthews, Jean de Wet, Bridgitte Chemaly Potton, DADD-INITIATIVE e.V;

  Diese Sammlung beinhaltet Kindergeschichten, die vom Englischen ins Deutsche übersetzt und unter zwei CC-Lizensen veröffentlicht worden sind, gemäß der Anforderungen des ursprünglichen Werkes. 1. CC BY-SA Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2. CC BY-NC-SA Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Mache, Beata; Honinghaus, Julius Vinzent;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Mache, Beata;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2017
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2017
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Center for Political Sociology (Kyiv), Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation, Kyiv;
  DARIAH-DEarrow_drop_down
  DARIAH-DE
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DARIAH-DEarrow_drop_down
   DARIAH-DE
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND