Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
40,999 Research products, page 1 of 4,100

 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • CZ

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2020
  Open Access
  Authors: 
  Kaňáková, Ludmila;
  Country: Czech Republic

  MOD_Grave 3875

 • Other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors: 
  Kolenatá, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce vytváří přehled vztahující se k problematice státní služby, který pomáhá ucelit tuto relativně rozsáhlou a složitou právní úpravu. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, účinný od 1. 1. 2015, by měl představovat krok k zavedení stabilní a profesion...

 • Other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Svoboda, Adam;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu průmyslových hal a je zaměřena výhradně na návrh a posouzení krátkých konzol. První část práce tvoří překlad odborného textu prof. J. Schlaicha (E DIN 1045-1). V druhé části práce jsou získané znalosti aplikovány na posouz...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kronych, Jiří;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce je situována na definování, a následný rozbor specifických kapitol finančního řízení ve společnosti Integrated Micro Electronics, s. r. o., Czech Republic. V první třetině práce je proveden úvod do teoretických východisek finančního řízení a následně je ...

 • Other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Ženíšková, Vendula;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Společenství začalo vznikat kolem roku 2003, kdy se ve městě sešlo několik pracovních migrantů zejména Češi, Slováci a Poláci. Malá velikost města a podobný jazyk zřejmě napomohli ke spřátelení těchto lidí, kteří se zde začali na sezónu pravidelně scházet. Sezóna trvá o...

 • Other research product . 2013
  Open Access Slovak
  Authors: 
  Dekýš, Marek;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  Country: Czech Republic

  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzou a návrh elektronického obchodu pre firmu pôsobiacu v oblasti zdravej výţivy a na návrh jeho propagácie na internete podľa moderných trendov. This thesis focuses on analysis and design of e-commerce business for a company ope...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kozáková, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce na téma Analýza daňových povinností fyzických osob v České republice je zaměřena na definování základních pojmů a povinností v oblasti daně z příjmů, evidence tržeb, daně z přidané hodnoty, daně silniční, daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemov...

 • Other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Kubů, Marek;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou požadované součásti ve společnosti Czech Blades, s. r. o. Obsahuje rozbor součásti z hlediska možných variant technologií použitelných pro výrobu včetně konkrétně zvolených strojů a nástrojů, kterými společnost disponuje. Mimo jin...

 • Other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors: 
  Šafrová, Dominika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zabývá zdaněním sdílené ekonomiky. Po uvedení do problematiky sdílení a představení jeho forem, které zahrnují dopravu, prostory, sdílené finance, schopnosti a dovednosti, potraviny a komodity, dochází k analýze daňových aspektů sdílené ekonomiky. Hla...

 • Other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors: 
  Musil, Adam;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je navrhnout jeřábovou kladnici pro mostový jeřáb s nosností 65 tun. Dále se zabývá pevnostními výpočty, návrhem lana, kladek, osy kladek a ložisek. Závěrem práce je výkres sestavení, seznam položek a výrobní výkresy některých součástí. This ...