Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
62,714 Research products, page 1 of 6,272

 • Research software
 • Other research products
 • CZ

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kováčová, Tamara;
  Publisher: AntropoWeb
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Honka, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zaměřuje na hledání stereotypů Čechů a Němců v díle Karla Klostermanna. V práci je zmíněn život Karla Klostermanna a jeho vztah k Šumavě. Dále je zde vymezena Šumava samotná. Je zde v různých pojetích vysvětlen termín stereotyp. Hlavní část práce tvo...

 • Other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors: 
  Beránková, Anežka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ztvárnit právě autorské video pro bakalařskou práci, mi bylo nejbližší volbou pro jakou jsem se mohla rozhonout. Už před vysokou školou, i za celé mé studium na této škole se právě natáčení krátkých videí, stalo mou nejoblíbenější formou, kterou lidem přostřednictvím mý...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Svoboda, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Rostoucí nároky na hospodárnost provozu elektrizačních soustav nutí provozovatele elektrických strojů a zařízení efektivně investovat prostředky do údržby a obnovy. Provozovatelé potřebují pro správná a ekonomicky efektivní rozhodnutí detailní technické podklady, aby by...

 • Other research product . 2013
  Open Access English
  Authors: 
  Pecina, Pavel; Hajič, Jan; Dušek, Ondřej; Urešová, Zdeňka;
  Publisher: Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL)
  Country: Czech Republic
  Project: EC | KHRESMOI (257528)

  This package contains data sets for development and testing of machine translation of medical search short queries between Czech, English, French, and German. The queries come from general public and medical experts.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vincenc, Jakub;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce obsahuje přehled v současnosti nejpoužívanějších systémů odpružení a tlumení u osobních automobilů. Jsou zde popsány jednotlivé druhy pružin a tlumičů. Dále je zde přehled aktivních systémů odpružení používaných předními výrobci automobilů a popis jejic...

 • Open Access English
  Authors: 
  Robotka, Vojtěch;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  Country: Czech Republic

  V posledních letech začíná s mírou využívání digitálních knihoven a obsahu v nich narůstat i potřeba zjednodušit přístup k těmto datům a umožnit uživatelům vyhledávat napříč co největším množstvím knihoven a uspokojit tak jejich potřeby po tak důležitých informacích. Ob...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vimmerová, Hana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá především aterosklerózou a rizikovými faktory, které toto onemocně-ní podněcují. Mezi rizikové faktory patří hlavně dyslipidemie, kouření, arteriální hypertenze,...

 • Open Access German
  Authors: 
  Neckařová, Martina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce je zaměřena na vybranou oblast Českého lesa - Chodsko. Zabývá se jejím historickým vývojem a vlivem česko-německých vztahů na krajinu. Cílem této práce bylo popsat jazykové ztvárnění, rozložení jazyků, funkce pamětních cedulí, a poté je analyzovat na několika přík...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Rajčan, Miroslav;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  Country: Czech Republic

  Ve své bakalářské práci se zaměřím na zpracování a porovnání agilního a vodopádového řízení projektů. Budu se věnovat tomu, co obsahuje samotné řízení projektů. Jaké lze použít postupy a jaké výhody či nevýhody lze najít u agilního či vodopádového přístupu. Rozvinu úloh...