Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
39,333 research outcomes, page 1 of 3,934
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pečnik, Anja;
  Country: Slovenia

  Diplomska naloga obravnava keramično gradivo iz brinjegorskega testnega jarka 2. Ta je bil izkopan leta 1962 pod vodstvom Stanka Pahiča. V nalogi je predstavljen povzetek zgodovine raziskav na Brinjevi gori vse do danes. Posebno poglavje je namenjeno lončarski peči, ki ...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  MAKORIČ, LEON;
  Country: Slovenia

  V diplomskem delu smo se posvetili razvoju prototipa platforme za storitveno dejavnost namenjeno predvsem za uporabo v gostinstvu (bari, restavracije, picerije) in majhnim storitvenim podjetjem (fitnes centri, frizerski saloni, avtoprevozniki). Platforma je na voljo kot...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Rems, Luka;
  Country: Slovenia

  Noben upravni postopek ne more potekati brez nujnih udeležencev, ki sta organ in stranka postopka. A v vse več primerih v upravnih postopkih sodelujejo tudi osebe, ki želijo varovati svoje pravne koristi. V tem primeru govorimo o stranski udeležbi, ki je eno težjih vpra...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kumek, Gabrijela;
  Publisher: G. Kumek
  Country: Slovenia

  Že od zgodnjih dni filmskega ustvarjanja pravni elementi vplivajo na filmsko industrijo. Naš vsakdan zaznamuje vedno bolj digitalizirano in globalizirano okolje, kjer intelektualna lastnina pridobiva vedno pomembnejše mesto. Zaradi neoprijemljive narave intelektualne la...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Miklič, Tjaša;
  Publisher: T. Miklič
  Country: Slovenia

  Temi, kot sta pokojninski sistem in z njim povezane starostne pokojnine, postajata vedno bolj pomembni temi ne le v Sloveniji, ampak tudi nasploh. Zaradi različnih, predvsem spreminjajočih demografskih trendov je razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom in prejemniki...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Medved, Teja;
  Country: Slovenia

  V diplomskem delu obravnavam občutenje jeze in strahu pri delu vzgojiteljice v vrtcu. V teoretičnem delu predstavim definicijo čustev in njihovo delitev na temeljna in kompleksna ter prijetna in neprijetna. Navedem in opišem tudi načine, s katerimi svoja čustva nadzoruj...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Klobčar, Urša;
  Country: Slovenia

  V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila govorni razvoj v predšolskem obdobju, in sicer od predjezikovnega obdobja, kamor spadajo prvi glasovi, geste ter neverbalne komunikacije, do tvorjenja besedil, kjer sem opisala prve besede, stavke ter tvorjenje besedil...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Murić, Sanela;
  Publisher: S. Murić
  Country: Slovenia

  Uvod: Bipolarna motnja vključno z njenimi različnimi podtipi sodi med deset vodilnih vzrokov invalidnosti v globalnem merilu. Eden glavnih problemov bipolarne motnje je njena spremenljiva narava, zato je pomembno, da zdravstveno osebje in skrbniki pacientov z bipolarno ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ogulin Langus, Katarina;
  Publisher: K. Ogulin Langus
  Country: Slovenia

  Diplomsko delo obravnava pridobitev stanovanjskega kredita in primerjavo pridobitve le-tega ter spremljajočih stroškov v dveh izbranih finančnih institucijah. Ponudba stanovanjskih posojil je glede na število bank in hranilnic velika in zelo raznolika, zato je pomembno,...

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Urška Vesel; Tea Pavič; Jožica Ježek; Tomaž Snoj; Jože Starič;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cambridge University Press
  Country: Slovenia

  AbstractWelfare of dairy cows can be assessed using welfare assessment protocols consisting of resource, management and animal-based measures. Welfare Quality® Assessment Protocol is one of the best-known protocols, which depends almost entirely on animal-based measures...

  Add to ORCIDorcid
39,333 research outcomes, page 1 of 3,934