Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
262 research outcomes, page 1 of 27
 • publication . Article . 1966
  Open Access Turkish
  Authors:
  KETİN, İhsan;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Bu yazıda, 24 Eylül ilâ 7 Ekim 1965 tarihleri arasında iştirak etmiş olduğum Avrupa ve Küçük Asya'nın alpin kıvrımlı bölgelerinin Tektoniği üzerine Tiflis'te akdedilen Milletlerarası Kongre ile bunu takiben Kafkasya ve İskandinavya memleketlerinde, yapmış oldu...

 • publication . Article . 1971
  Open Access Turkish
  Authors:
  ERTÜRK, Adnan;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Dans des certaines parties de la région de Samandağı - Hatay, la qualité de l'eau est salée; il n'est guère possible de résoudre le problème de l'extesion de salinité par les méthodes géochmiques et tes sondages que l'on a déjà forés.II est donc bien...

 • publication . Article . 1969
  Open Access Turkish
  Authors:
  SAYAR, Cazibe;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Bu yazıda İstanbul Boğazında, Çengelköy civarındaki Çakaldağ (Anzavur, Arnavut) deresinde mostra veren ve şimdiye kadar Üst Silurien yaşında bilmen mor renkli arkozların (Paeckelmann, 1938) üzerinde oolitik şamozitli bir tabakadan topladığımız Conularia fosillerinden Or...

 • publication . Article . 1961
  Open Access Turkish
  Authors:
  EROL, Oğuz;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  This article deals only with «the orogenic phases of the Ankara Region». The author tried to compile all available geological data related to the same subject from various sources and to give a brief summary of different observations together with the author's pers...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  COŞKUNER, Berkant; EREN, Yaşar; DEMİRCİOĞLU, Ramazan; AKSOY, Rahmi;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  This study aims to investigate the tectonic activity with geomorphological indices within Burdur and Yarisli Basins in the south of Burdur. The study area consists of Jurassic-Cretaceous ophiolitic melange, Late Triassic-Early Jurassic recrystallized limestone, Late Mio...

 • publication . Article . 1947
  Open Access Turkish
  Authors:
  VE ÜYELER, İdare Heyeti Ve Üyeler;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  İdare Heyeti ve Üyeler

 • publication . Article . 1953
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÖKSU, Ekrem;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Die in den Jahren 1947, 48, 50, 51 und 1952 durch das Institut für Lagerstaettenforschung der Türkei (M.T.A.) durchgeführten Bausit-Untersuchungen wurden vom Unterzeichneten geleitet.Als Grundlage für dieses Studium liegen vor: Über 1000 Bauxit-Analysen, einige Hundert ...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bozkaya, Ömer; Yalçın, Hüseyin; Eryılmaz, Remzi;

  Orta (Bozkır-Konya, İsalı formasyonu Gerez üyesi) ve Doğu (Kangal-Sivas, Kangal formasyonu Bakırtepe üyesi) Toroslar’da allokton Bolkardağı Birliği’ne ait Devoniyen yaşlı metakumtaşları; başlıca kuvars (monokristalin ve polikristalin), feldispat (mikroklin ve plajiyokla...

 • publication . Article . 1958
  Open Access Turkish
  Authors:
  KETİN, İhsan;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  8,Ekim 1956 tarihinde devrimizin büyük jeotektonikcilerinden biri olan Alman bilgini Hans STILLE 80'inci yaşını tamamlamış bulunuyordu. Bu münasebetle Almanya Jeoloji Cemiyeti (Deutsch Geologische Gesellschaft) Hannover'de büyük bir merasim yaparak, STILLE&#03...

 • publication . Article . 1953
  Open Access Turkish
  Authors:
  BAYRAMGİL, Orhan;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt'ın 1951-52 yılları 1. özel sayı olarak çıkmış olan bu eser iki kısımdan mürekkeptir. 250 sahifeden ibaret olan birinci kısım Balkanlarla Anadolunun iki sahasının krom ihtiva eden peridotit masiflerinin jeolojisini, 351 sahife...

262 research outcomes, page 1 of 27