Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
8 Research products, page 1 of 1

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • SE
 • Estonian
 • Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line
 • Publikationer från Örebro universitet

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Tuulik, Maria; Vainik, Ene; Paulsen, Geda; Lohk, Ahti;
  Publisher: Uppsala universitet, Finsk-ugriska språk
  Country: Sweden

  Artiklis uurime adjektiivi morfosüntaktilisi tunnuseid jaselgitame, kuivõrd on prototüüpsele adjektiivile omistatavad tunnused(nt ühildumine, võrrete moodustamine) adjektiiviklassile eriomased.Loome neile tunnustele tuginedes parameetrid, mille abil eristamekorpuse andm...

 • Publication . Part of book or chapter of book . 2010
  Open Access Estonian
  Authors: 
  Blokland, Rogier; Kehayov, Petar;
  Publisher: University of Hamburg
  Country: Sweden
 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Ene Vainik; Geda Paulsen; Ahti Lohk;
  Publisher: Uppsala universitet, Finsk-ugriska språk
  Country: Sweden

  This study is motivated by the need for a statistical benchmark that would help the lexicographer to judge a morphological form for its grammaticalization stage to the degree of an independent lexeme. The focus of this article is on Estonian substantives and in particul...

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Viik, Kadi;
  Publisher: Tallinn, Estonia : Feministeerium
  Country: Sweden

  Translation of title:Masculinity researcher Jeff Hearn: the value of a man is not unambiguous in society4 June 2018

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Lindström, Kati;
  Publisher: KTH, Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
  Country: Sweden

  QC 20200415

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Keevallik, Leelo;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk
  Country: Sweden

  Olles huviga jälginud käimasolevat tulist diskussiooni teietamise kaotamisest, soovin järgnevaga detaile täpsustada ja keeleteadust abiks võttes mõningaid üldistusi pakkuda. Pöördumisvorme on juba aastakümneid kirjeldatud justkui kahel teljel, horisontaalselt ja vertika...

 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Grigorjev, Piret; Keevallik, Leelo; Niit, Ellen; Paldre, Leho; Sak, Kristi; Veismann, Ann;
  Publisher: Uppsala universitet, Finsk-ugriska institutionen
  Country: Sweden
 • Open Access Estonian
  Authors: 
  Jahani, Carina; Viberg, Åke;
  Publisher: Institutionen för lingvistik och filologi
  Country: Sweden