Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
245 research outcomes, page 1 of 25
 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Muamera Smajić; Anja Mastilović;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  Kako će digitalizirana građa biti dostupna što većem broju ljudi? Koju tehnologiju upotrebljavamo za to? Da li je dostupna svima? Šta je LoCloud i kako funkcionira? U radu će se objasniti primjena tehnologije kojom se kreiraju digitalne biblioteke, muzeji i arhivi. Za p...

 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mirza Čaušević;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Faculty of law University of Split

  Prilikom čitanja samog naslova članka, nužno je istaknuti ulogu i značaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, najvažnije nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Shodno tome, po logici razmišljanja, jasno se može zaklj...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . Article . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Selman Repišti;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Cilj rada je identificiranje kriminalnih aktivnosti tipičnih za ‘’bijele ovratnike’’, uz sociodemografska i psihološka obilježja ove grupe zaposlenika-počinitelja. Pregledom literature i statističkih podataka, utvrđeno je da su počinitelji ove vrste obično: oženjeni muš...

 • publication . Other literature type . 1975
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mensur Ibrahimpašić;
  Publisher: Faculty of Political Science
 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Haris Halilović;
  Publisher: International Criminalistic Association

  U radu se razmatraju procesna pravila konvalidacije “nezakonito” prikupljenih dokaza u dokaze dopustive za utvrđivanje pravno relevantnih činjenica u kaznenom postupku. Opće pravilo o nedopustivosti nezakonito pribavljenih dokaza za ocjenu i utvrđivanje činjenica u kazn...

 • publication . Other literature type . 1967
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Olga Maček; A. Marjanac;
  Publisher: Institute for Medical Research and Occupational Health

  Izvedena je pilotska studija prevalencije neuroza na uzorku radnika i radnica iz 9 poduzeća u Bosni i Hercegovini. Ispitivanje je izvršeno primjenom epidemiološke metode, a obuhvatilo je 966 radnika (604 žene i 362 muškarca) u dobi od 21 do 55 godina. Ispitivanjem je ut...

 • publication . Other literature type . 2015
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Nemanja Šubarević; Oliver Stevanović; Branko Petrujkić;
  Publisher: Croatian scientific society for the history of health culture

  Etnoveterinarska medicina (EVM) obuhvaća primjenu narodnih znanja i vještina u zdravstvenoj zaštiti, produkciji i uzgoju domaćih životinja. Također, znači razumijevanje preventivnih dijagnostičkih, terapijskih vještina i tretmana na životinjama omogućavajući unapređenje...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Šabotić, Izet;
  Publisher: International Institute for Archival Science
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Nedžad Leko; Nermina Čordalija; Ivana Jovović; Nevenka Marijanović; Lidija Perković; Dženana Telalagić; Amra Bešić; Midhat Šaljić;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete

  In this paper, we demonstrate that Bosnian/Croatian/Serbian (BCS), like Slovenian, has three distinct strategies of subject-predicate agreement when the subject consists of conjoined noun phrases: 1. agreement with the maximal projection - a Boolean Phrase (&P), 2. agre...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Adelaida Grabovica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Add to ORCIDorcid
245 research outcomes, page 1 of 25